Mag je als werkgever de professionele e-mails van je werknemers lezen? (Commit)

Auteur: Joris De Keersmaeker (Commit)

Publicatiedatum: 15/11/2019

In een arrest van 20 mei 2019 besliste het Hof van Cassatie dat een werkgever de toestemming van de werknemer nodig heeft om zijn professionele e-mails te mogen lezen. Artikel 124 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt immers dat niemand zonder de toestemming van alle bij de communicatie betrokken personen met opzet kennis mag nemen van het bestaan van informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd en die niet persoonlijk voor hem bestemd is.

Wat was de aanleiding voor dit cassatiearrest?

Om een ontslag om dringende reden te bewijzen legde een werkgever een aantal professionele e-mails van de ontslagen werknemer voor. De werkgever had klaarblijkelijk geen toestemming gevraagd aan de werknemer om deze professionele communicatie te mogen inkijken.

In een arrest van 17 januari 2017 had het Arbeidshof van Brussel beslist dat er geen inbreuk kon zijn op o.a. artikel 124 van de Wet van 13 juni 2005 vermits de voorgelegde communicatie niets te maken heeft met het privéleven van de werknemer.

Wat besliste het Hof van Cassatie?

Het Hof van Cassatie besliste dat het Arbeidshof van Brussel artikel 124 van de Wet van 13 juni 2005 had geschonden. Volgens het Hof van Cassatie heeft dit artikel immers zowel betrekking op professionele als op privé e-mails.

Wat is het belang van dit arrest?

Een werkgever kan niet zonder het akkoord van de werknemer kennis nemen van de inhoud van e-mails in de professionele mailbox van de werknemer, zelfs niet als het om professionele e-mails gaat.

Onrechtmatig verkregen bewijs toch gebruiken in een procedure?

Door zonder toestemming van de werknemer kennis te nemen van de inhoud van professionele e-mails zullen deze e-mails onrechtmatig bewijs uitmaken. De werkgever begaat hierdoor immers zelf een misdrijf om een bepaald bewijs in handen te krijgen.

Onrechtmatig verkregen bewijs kan door een rechtbank eventueel wel aanvaard worden als bewijs van bv. een dringende reden op basis van de zogenaamde Antigoonleer. Volgens deze leer kan onrechtmatig verkregen bewijs toch toelaatbaar zijn behalve wanneer:

  • Vormvoorwaarden worden miskend die op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven;

  • Het gebruik van het bewijs in strijd zou zijn met het recht op een eerlijk proces;

  • De begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast.

Het besproken cassatiearrest maakt duidelijk dat een werkgever best 2 keer nadenkt vóór hij de professionele e-mails van zijn werknemers inkijkt. Indien een werkgever dit zonder toestemming zou doen, overtreedt hij strikt genomen een strafrechtelijke norm en riskeert hij dat de e-mails door een rechter worden geweerd als bewijsmateriaal.

Lees hier het originele artikel