Let’s get personal: de schade van de koper na aandelenoverdracht (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer, Gwen Bevers en Emilie Bogaerts (Schoups) In principe kan enkel de eigen, persoonlijke schade voor vergoeding in aanmerking komen. Een recente uitspraak van het Hof van Cassatie herinnert eraan dat die regel een koper van aandelen in de problemen kan brengen, wanneer inbreuken op de overnameovereenkomst schade aan de vennootschap berokkenen…

Lees meer

Aandelenopties vs. gratis aandelen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Zoals eerder in deze reeks werd toegelicht, kan een toekenning van aandelenopties en opties op inschrijvingsrechten (hierna samen ‘opties’ genoemd) medewerkers belonen, motiveren en binden. Zijn de voorwaarden voor een belasting op het moment van toekenning (in plaats van uitoefening) voldaan, kan dit daarenboven op een fiscaal erg interessante wijze. Opties impliceren in hoofde van de…

Lees meer

Kunt u uw aandeelhouder-natuurlijke persoon en uw aandeelhouder-vennootschap verzoenen in het kader van de aanleg van een liquidatiereserve binnen de BV? Volgens de rulingcommissie wel! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Enige tijd terug stelden wij ons de vraag of onder het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) binnen de BV statutair kan worden voorzien dat bij een dividenduitkering de liquidatiereserves bij voorrang worden toegekend aan de aandeelhouders-natuurlijke personen en dat de dividenden toegekend aan de aandeelhouders-vennootschappen bij voorrang voortkomen uit de gewone reserves.…

Lees meer

Belastingschulden na aandelenoverdracht bij VOF (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio) Het Hof van Cassatie is duidelijk over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten van een VOF. Zij blijven aansprakelijk voor belastingschulden die uitvoerbaar geworden zijn ná publicatie van de aandelenoverdracht (1). Algemeen kader Eigen aan de VOF is dat haar vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen van de…

Lees meer

Pand op aandelen – wat te checken bij due diligence: het pandregister of het aandelenregister van de vennootschap? (M&A for professionals)

Auteur: Naomi Glibert (M&A for professionals) Publicatiedatum: 10/08/2021 Op 1 januari 2018 trad de nieuwe Pandwet[1] met enige vertraging in werking. In het kader van deze nieuwe wettelijke regeling deed het registerpand zijn intrede. Zowel de geldigheid als de tegenwerpelijkheid van een dergelijk pand vereisen niet langer een buitenbezitstelling. De pandgever mag dus in het bezit…

Lees meer

Overdracht van aandelen: caveat emptor (de koper moet oppassen)! (Grant Thornton)

Auteur: Roeland Vereecken (Grant Thornton) Publicatiedatum: 29/05/2021 Wanneer u als overnemer de aandelen overneemt van een vennootschap, zal de verkoper zich meestal garant stellen voor de toestand van de vennootschap en dit door het onderschrijven van verklaringen en waarborgen (“representations and warranties”). Op 4 december 2020 velde het Hof van Cassatie een arrest waarin het…

Lees meer

De schenking van aandelen op naam – niets is nog wat het geweest is (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Dominique De Bie en Gilles Van Eyken (Tiberghien) Publicatiedatum: 26/02/2021 De alternatieven voor de schenking van aandelen op naam via notariële akte komen momenteel onder de aandacht. Sedert 15 december 2020 moeten in het buitenland verleden notariële akten die titel vormen voor een schenking van roerende goederen door een Belgisch rijksinwoner…

Lees meer

Schenking van aandelen kort na inbreng onroerend goed (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 12/02/2021 Het klinkt bijna als een melig grijsgedraaid liedje “Vlabel hier, Vlabel daar, Vlabel overal, zo krijgt fiscaal misbruik hier altijd wel wat bijval”. In een nieuwe voorafgaande beslissing van 18 december 2020, gepubliceerd op 12 februari 2021, past Vlabel de theorie van het fiscaal misbruik toe bij een schenking van aandelen…

Lees meer

Eén plus één is niet altijd twee : Hof van Cassatie over schadebegroting bij post-acquisitie geschillen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Olivier Roodhooft (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 17/12/2020 In een arrest van 4 december 2020 (C.19.0342.N) oordeelde het Hof van Cassatie over de schadebegroting van de persoonlijke schade in hoofde van de koper bij een post-acquisitie geschil. Het Hof bevestigt hierin dat het verschil tussen de werkelijke financiële situatie van de vennootschap enerzijds en een…

Lees meer