Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 8 december 2022

De uitbreiding van de fiscale
aanslag- en onderzoekstermijnen

Webinar op 26 januari 2023

Voordeelpakket
‘Beslag, borgstelling en zekerheden’

 4 webinars on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Moeten niet-betaalde verbeteringswerken door erfgenamen aan onroerende goederen overledene gedaan zijn in opdracht van de overledene om een aftrekbare passiefpost te zijn? Arrest hof van beroep Gent (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 25/02/2019

De discussie gaat over een passiefpost die betrekking op een schuldverklaring in het authentiek testament van erflater ten aanzien van de belastingplichtige.

Volgens deze schuldverklaring zou de belastingplichtige tot beloop van deze som verbeteringswerken in verschillende onroerende goederen van de erflater uitgevoerd hebben zonder dat deze door haar ooit betaald werden. Deze passiefpost werd door de administratie verworpen.

Het Hof van Beroep te Gent stelt in een tussenarrest van 6 december 2016 vast dat de belastingplichtige wel degelijk voldoet aan die bewijslast. De belastingplichtige legt de nodige stukken voor die bewijzen dat hij in de loop der jaren aan verschillende huizen die in de betreffende nalatenschap vielen, werken heeft laten uitvoeren die aan hem (en zijn echtgenote) zijn gefactureerd.

De belastingplichtige moet niet bewijzen dat de werken werden uitgevoerd in opdracht van de erflater (zijn moeder).

Die voorwaarde staat niet vermeld in artikel 33 W. Succ (thans 2.7.3.4.4 VCF), noch in enige andere wetsbepaling.

Het feit op zich dat de erflater in haar testament uitdrukkelijk erkent dat ze het bedrag niet heeft ’terugbetaald’, bevestigt hoe dan ook dat ze ermee akkoord ging dat de appellant ze te haren behoeve (namelijk in het voordeel van de onroerende goederen) gemaakt heeft en in wezen voor rekening werden gemaakt.

Bron: Vlabel

Relevante opleidingen inzake successieplanning

Mr. Dirk De Groot van Sherpa Law geeft op drie data de studienamiddag ‘De maatschap, afgeschreven of springlevend?’, meer bepaald op 22 maart (Antwerpen), 28 maart (Hasselt) en 29 maart 2019 (Gent).

Dhr. Paul Van Eesbeeck geeft op 7 mei 2019 in Brussel de studienamiddag ‘Vermogensstructurering via beleggingsverzekeringen anno 2019’