>, Vennootschapsrecht>Seminarie ‘De maatschap, afgeschreven of springlevend?’
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Seminarie ‘De maatschap, afgeschreven of springlevend?’

29 maart | 13:00 - 17:00

KMO Campus 

Omtrent de maatschap is er heel wat beroering ontstaan, niet in het minst door de opeenvolgende standpunten van Vlabel, maar evenzeer door het verlies van de discretie als gevolg van nieuwe registratieverplichtingen. Bovendien zou de onafzetbaarheid van de zaakvoerder in het gedrang zijn. Anderzijds wijst de vernietiging van een omstreden Vlabel-standpunt door de Raad van State dan weer in het voordeel van de maatschap.

Maar wat van dit alles is nu fundamenteel en doorslaggevend voor de doeltreffendheid van de maatschap als het ideale instrument voor successieplanning met behoud van controle?

Meer informatie & inschrijven

Programma

De maatschap is sedert jaren een vertrouwd instrument om op een gestructureerde manier aan successieplanning te doen. Hij bood vanouds de mogelijkheid om het vermogen te schenken aan de volgende generatie zodat later geen erfbelasting meer verschuldigd was en om een zekere mate van controle over het vermogen te behouden. Als kers op de taart was het vehikel geheel discreet.

De juridische realiteit is de laatste twee jaar gewijzigd. Sommigen menen dat de maatschap zijn beste tijden heeft gekend.

Inzake erfbelasting werden vele standpunten en voorafgaande beslissingen gepubliceerd waarin men soms nieuwe contouren ontwaart van de maatschap van de toekomst.

De discretie lijkt opgeofferd te worden door de verplichtingen inzake registatie bij KBO en UBO.

De controlemogelijkheid van de zaakvoerder lijkt op de helling te staan door een arrest van het Hof te Gent, dat een bewindvoerder aanstelde over de maatschap. Vragen worden gesteld over het samensporen van zorgvolmacht en maatschap.

Wat is van dit alles nu echt doorslaggevend ? Welke wijzigingen zijn fundamenteel ? Welke bedreigingen zijn echt en welke slechts een schijn ? Is de maatschap afgeschreven ?

De docent, Dirk De Groot, beantwoordt deze vragen op basis van een grondige analyse van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Dit alles wordt gepresenteerd met oog voor de praktijk, die de spreker van dichtbij kent en volgt.

Docent

Dirk DE GROOT, Advocaat Sherpa Law

Meer informatie & inschrijven