>, Verzekeringsrecht>Studienamiddag ‘Vermogensstructurering en beleggingsverzekeringen anno 2019’
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Studienamiddag ‘Vermogensstructurering en beleggingsverzekeringen anno 2019’

7 mei 2019 | 13:30 - 17:30

 

LegalNews.be en Larcier organiseren samen de Studienamiddag: Vermogensstructurering en beleggingsverzekeringen anno 2019.

Zijn beleggingsverzekeringen het Zwitsers zakmes inzake Vermogensstructurering? Een stand van zaken aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen.

Vijf jaar na de publicatie van het handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ verschijnt het nieuwe boek van Paul Van Eesbeeck, getiteld ‘Beleggingsverzekeringen in tak 21 en tak 23. Het Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering’.

In dit lijvig handboek (circa 290 blz.) wordt een meer dan noodzakelijke update gegeven en dit uiteraard om verschillende redenen. Inzake burgerlijk recht hebben de hervormingen van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht een niet onbelangrijke impact op levensverzekeringen. De hervorming van het erfrecht heeft de inbrengregels op levensverzekeringen hertekend en wat het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen betreft, zijn er nu verschillende hypothesen naargelang het ogenblik van de uitkering (gemeenschappelijk, eigen mits vergoeding, eigen zonder vergoeding).

Maar ook qua schenk- en erfbelasting zijn er heel wat nieuwe ontwikkelingen inzake de toepassing van de erfbelasting in de verschillende gewesten op het vlak van de verzekeringsgift, beleggingsverzekeringen op twee hoofden (aanwas), levensverzekeringen die verder lopen op naam van de overlevende echtgenoten, enz.

Tenslotte is ook een duidelijk inzicht inzake de roerende fiscaliteit een must voor eenieder die met deze materie wordt geconfronteerd.

Elke deelnemer aan deze studienamiddag krijgt uiteraard het boek ‘Beleggingsverzekeringen in tak 21 en tak 23. Het Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering’ als documentatie.

Meer informatie & inschrijven

SPREKER

Paul Van Eesbeeck, juridisch adviseur – vennoot Vereycken & Vereycken Legal

PROGRAMMA

12u30: Registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien)
13u30: Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

Een analyse aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen:

1. Wat heeft het nieuwe erfrecht gewijzigd aan het vroegere vermoeden dat de aanduiding van de begunstigde met vrijstelling van inbreng (dus buiten erfdeel) is gebeurd?
2. Wat is het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen bij echtgenoten gehuwd met gemeenschap van goederen?
3. Op welke wijze kan er afgeweken worden van de nieuwe inbrengregels en de nieuwe wettelijke huwelijksvermogensrechtelijke regeling indien men dat expliciet wil?
4. Heeft de wijziging van het huwelijksvermogensrecht ook fiscale implicaties veroorzaakt?
5. Wat zijn de te mijden valkuilen in het kader van de begunstigingsclausule?
6. Hoe erfbelasting vermijden bij een (levens)verzekeringsgift?
7. Hoe erfbelasting vermijden op een levensverzekering ter kanalisering van een beding van terugkeer?
8. Bieden de nieuwe Vlaamse erfbelastingregels inzake flexibele erfenissprong ook opportuniteiten in de sfeer van de beleggingsverzekeringen, meer specifiek in geval van weigering van de begunstiging?
9. ‘Tontine’ via levensverzekering: wat zijn de laatste ontwikkelingen inzake de toepassing van de erfbelasting in de verschillende gewesten op het vlak van de beleggingsverzekeringen op twee hoofden (aanwas)?
10. Hoe positioneert een tak 23-beleggingsverzekering zich tegenover een bevek op het vlak van de roerende fiscaliteit?

17u00: Mogelijkheid tot vraagstelling

Meer informatie & inschrijven