Zekerheden anno 2023

Webinar op 10 maart 2023

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

Voordeelpakket
‘Beslag, borgstelling en zekerheden’

 4 webinars on demand

Insolventie in een internationale context

Webinar on demand

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

Webinar on demand

De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement

Webinar on demand

Tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden (wet 21 maart 2021) verlengd tot 31 december 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

De ministerraad heeft op 3 juni 2022 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verlenging van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden.

De huidige bepalingen gelden tot 17 juli 2022, maar door de vertragingen opgelopen bij de omzetting van de herstructureringsrichtlijn worden ze verlengd tot 31 december 2022.

Lees hier het persbericht

Lees volgende artikelen over de wet van 21 maart 2021: