Insolventie in een internationale context

Webinar on demand

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

Webinar on demand

De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement

Webinar on demand

De individuele actie/ beschermingsmogelijkheden van de schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie

Webinar on demand

Het beslagrecht anders belicht

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Beslag en zekerheden’

3 Webinars on demand

De procedure van gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei: de wetgever wijzigt en vereenvoudigt tijdelijk de spelregels (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 26/03/2021

Vandaag (26 maart 2021) werd de Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarmee hoofdzakelijk de regels van de procedure van gerechtelijke reorganisatie aan een herziening worden onderworpen. In plaats van de tijdelijke faillissementsmoratoria ziet de wetgever immers in de gerechtelijke reorganisatie een geschikt(er) instrument om ondernemingen in moeilijkheden te helpen. De wet beoogt daarom de procedure toegankelijker en efficiënter te maken.

We overlopen hierna de twee belangrijkste wijzigingen.

Ten eerste worden de toelatingsvoorwaarden voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie aanzienlijk versoepeld door tijdelijk en in bepaalde gevallen zelfs definitief af te zien van de verplichte voeging van bepaalde stukken bij het verzoekschrift tot opening van de procedure. Volgens de wetgever werkt deze formalistische en tijdrovende vereiste immers ontradend en weerhoudt dit ondernemingen ervan om zich tot deze procedure (in plaats van een andere insolventieprocedure) te wenden.

Nieuw is dat de wet daarnaast een stille en aan de klassieke procedure van gerechtelijke reorganisatie voorafgaande fase introduceert, namelijk het zgn. voorbereidend akkoord. Het voorbereidend akkoord biedt de schuldenaar de mogelijkheid om, met bijstand van een gerechtsmandataris en op een vertrouwelijke wijze, de opties tot het sluiten van een minnelijk, dan wel een collectief akkoord met (twee of meerdere) schuldeisers af te toetsen en te faciliteren. Kenmerkend is dat de opening van deze procedure laagdrempelig is en niet gepaard gaat met publiciteit om de vertrouwelijkheid te waarborgen. Keerzijde daarvan is dat de schuldenaar tijdens het voorbereidend akkoord geen (algemene) bescherming geniet. Enkel op verzoek kan tegen individuele schuldeisers bescherming bekomen worden. Na het succesvol doorlopen van de voorbereidende fase, zal vervolgens de klassieke procedure van gerechtelijke reorganisatie worden geopend, die evenwel een versnelde doorloop zal kennen gelet op het voorbereidend werk.

De meeste nieuwe regels gelden slechts tot 30 juni 2021. Het is de bedoeling van de wetgever om ze bij te schaven op basis van de eerste ervaringen in de praktijk en ze te verlengen, maar dat valt nog af te wachten.

Lees hier het originele artikel