>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 9221 blog entries.

(Bijna) alle zelfstandigen worden ‘ondernemingen’. Wat houdt het nieuwe ondernemingsrecht in voor u? (Monard Law)

Auteurs: Octave Stollenwerck en Jeroen Raskin (Monard Law) Publicatiedatum: 09/11/2018 Op 1 november 2018 is de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden (de “Wet ondernemingsrecht”). Sinds dat moment, behoort het statuut van de handelaar as such tot de rechtsgeschiedenis. Het belangrijke onderscheid tussen een burgerlijk-, en een handelsdoel is

2018-11-14T17:54:29+00:00 14 november 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Hotels en professionele aanbieders van toeristische accommodaties niet langer gebonden door “beste prijs”-clausules in contracten met platformen (Monard Law)

Auteur: Caroline Cauffman (Monard Law) Publicatiedatum: 09/11/2018 Toeristische accommodatie wordt vandaag de dag steeds vaker geboekt via online platformen zoals Booking.com, Otel.com, Airbnb enz. Deze platformen zijn populair bij toeristen omdat zij de mogelijkheid bieden om met één enkele zoekopdracht een overzicht te krijgen van een groot aantal aanbiedingen en om

2018-11-14T17:45:02+00:00 14 november 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

CJEU gives guidance on self-cleaning in relation to competition law infringements (Loyens & Loeff)

Authors: Valentijn De Boe and Felix Feyt (Loyens & Loeff) Date of publication: 08/11/2018 In a recent judgement of 24 October 2018 (n° C-124/17, Vossloh Laeis GmbH v. Stadtwerke München GmbH), the European Court of Justice (CJEU) answers two important questions relating to optional exclusions in the context of a public procurement

Goederenrecht : overzicht van het op 31 oktober 2018 ingediend wetsontwerp (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/11/2018 Een praktische indeling: het voorgestelde Boek 3 bevat acht titels 1. Algemene bepalingen 2. Goederen 3. Eigendomsrecht 4. Mede-eigendom 5. Burenrelaties 6. Recht van vruchtgebruik 7. Erfpachtrecht 8. Opstalrecht Krachtlijn1 : integratie van het goederenrecht Het stelsel van de zakelijke rechten is thans verspreid over diverse

2018-11-14T07:45:15+00:00 14 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|

Werken op zondag : van een principieel verbod naar een principiële toelating ? (MPloy)

Auteur: Steven Renette (MPloy) Publicatiedatum: 14/11/2018 Heeft U ooit van Herbeumont gehoord ? Herbeumont is een dorpje diep verscholen in de Ardennen dat om en bij de 1.500 inwoners telt. Het is een van de 59 gemeenten in België die een ministeriële erkenning hebben als “toeristisch centrum”. Zulke erkenning is belangrijk

2018-11-14T08:25:33+00:00 14 november 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Fiducie : invoering in ons recht door de hervorming van het goederenrecht (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2018 Reden voor de invoering In het Belgische recht bestaan reeds sinds lang gefragmenteerde sporen van fiduciaire figuren of van figuren die, functioneel gezien, tot eenzelfde resultaat leiden (middellijke vertegenwoordiging, fideïcommis de residuo, kwaliteitsrekening, maatschap, administratiekantoren, enz.). Daarom verdiende het aanbeveling om, zoals in de ons omringende

2018-11-13T17:22:24+00:00 13 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Renovatie loft in strijd met vergunning : kan architect veroordeeld worden om koopprijs aan de kopers van de loft terug te betalen ? (Prof. dr. Joke Baeck)

Auteur: Joke Baeck (UGent) Publicatiedatum: 13/11/2018 Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse in het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil 2018, 429-432, meer bepaald J. BAECK, “Résolution, restitutions et tiers” (noot onder Cass. 21 april 2016).

Vruchtgebruik: rechten en verplichtingen van partijen wijzigen door de hervorming van het goederenrecht. Deel 1 : wat wijzigt er inzake rechten? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2018 Rechten op het recht (art. 3.157) 1. Oud artikel Art. 595 BW: “De vruchtgebruiker kan persoonlijk de vruchten genieten, hij kan verpachten, of zelfs zijn recht verkopen of afstaan om niet. (…)” ‘ 2. Nieuw artikel Art.3.157: “De vruchtgebruiker kan zijn recht van vruchtgebruik overdragen, daarop

2018-11-13T17:17:21+00:00 13 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Conventionele onverdeeldheid bij echtscheiding door onderlinge toestemming (Steven Brouwers)

Auteur: Mr. Steven Brouwers (advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen, PAO Bemiddeling) Publicatiedatum: 14/11/2018 1. Partijen kunnen beslissen om voor bepaalde goederen in onverdeeldheid te blijven. Dit kunnen zowel roerende als onroerende goederen zijn, doch meestal gaat het wel om onroerende goederen, in het bijzonder de gezinswoning. Er kunnen drie mogelijkheden worden

2018-11-13T09:24:02+00:00 13 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: |

Copernicaanse revolutie voor pensioenfondsen en de roerende voorheffing op dividenden (Tiberghien)

Auteurs: Koen Van Duyse, Bart De Cock en Sarah De Wilde (Tiberghien) Publicatiedatum: 12/11/2018 Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen op het vlak van roerende voorheffing. De regering wil oneigenlijke vrijstellingen of onterechte terugbetalingen van roerende voorheffing in het kader van couponstripping tegengaan en het

2018-11-13T07:26:22+00:00 12 november 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |