>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 9873 blog entries.

Overgang van ondernemingen en behoud van de rechten van de werknemers: arrest Hof van Justitie – 16 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/05/2019 In een post op LinkedIn wijst Prof.dr. Kristof Uytterhoeven op het arrest C-509/17 van het Hof van Justitie van 16 mei 2019. Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-509/17 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing

2019-05-19T08:12:04+00:00 19 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Het niet betalen van een opzeggingsvergoeding is geen strafrechtelijk misdrijf. De vijfjarige verjaringstermijn is niet van toepassing (Reliance)

Auteur: Christine Rizzo (Reliance) Publicatiedatum: mei 2019 In haar arrest van 12 maart 2018 heeft het Arbeidshof van Brussel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de geldende principes m.b.t. de verjaring bij het niet betalen van een opzeggingsvergoeding in herinnering te brengen. Wij brengen ter herinnering dat op grond van artikel

Beroepsverbod kan ook opgelegd worden aan een rechtspersoon (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese  Publicatiedatum: 05/05/2019 Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is echter niet volledig, zo blijkt uit een arrest van het Hof van Cassatie van 30 april 2019 (P.18.1265.N). Ook straffen die in bijzondere strafwetgeving zijn opgenomen, kunnen op rechtspersonen

Een trip door het huidige Belgische cannabisbeleid (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteurs: Walter Van Steenbrugge en Pieter-Bram Lagae (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 17/05/2019 Volgens cijfers van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) gebruikten in 2015 in Europa 22 miljoen volwassenen cannabis, waarvan 1% dat bijna dagelijks doet. Daarmee blijkt cannabis het meest gebruikte ongeoorloofde middel ter wereld te zijn.

2019-05-17T09:54:08+00:00 17 mei 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

(Conventionele) onderhoudsbijdragen voor kinderen voortaan transparanter (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Annelies Maeckelbergh (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 16/05/2019 De wetgever heeft een aantal wijzigingen op het vlak van onderhoudsbijdragen voor kinderen ingevoerd, teneinde voor meer transparantie te zorgen. Deze wijzingen situeren zich op drie vlakken (motivering van het bedrag, een regeling voor de buitengewone kosten en een aantal verplicht

Lidstaten moeten werkgevers verplichten om een systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd wordt geregistreerd: arrest Hof van Justitie – 14 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/05/2019 De feiten Op 26 juli 2017 heeft de Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), een werknemersvakbond die bij een representatieve nationale vakbond van Spanje is aangesloten, bij de Audiencia Nacional (rechter waarvan de rechtsmacht zich uitstrekt over het gehele nationale grondgebied, Spanje) een collectieve actie

2019-05-16T16:27:27+00:00 16 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|

Bouwperikelen: begroting schadevergoeding in aannemingsovereenkomst opdrachtgever-hoofdaannemer bindt rechter niet wat de onderaannemer betreft. Cassatie-arrest 2 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/05/2019 Volgens het Hof van Cassatie moet de aan de schuldeiser toekomende schadevergoeding alleen omvatten wat het gevolg is van de tekortkoming begaan door de schuldenaar. Uit het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten uitgedrukt in artikel 1165 Burgerlijk Wetboek volgt dat de rechter, bij de

Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen – 13 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/05/2019 Deze wet kadert in de harmonisering van de fiscale procedures, en meer in het bijzonder de aanbevelingen van de bijzondere commissie “Internationale fiscale fraude/ Panama Papers”. Aanbeveling 70: “Er moet een alomvattend overzicht worden opgesteld van de elementen van onze fiscale procedurele wetgeving (voor de belastingen

Kortgeding in huurzaken bij de vrederechter (Speyk Advocaten)

Auteurs: Iris Verrue en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 15/04/2019 Eerder informeerden wij u over enkele wijzigingen in het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet bij  huurbetwistingen. Vandaag gaan we dieper in op een van die nieuwe elementen, namelijk de procedure in kort geding, die nu ook mogelijk is voor de Vrederechter. Wat is een procedure in

2019-05-14T18:24:12+00:00 15 mei 2019|Categories: Legal innovation|Tags: |

Een kopje thee versus de openbare orde (Novagraaf)

Auteur: Casper Hemelrijk (Novagraaf) Publicatiedatum: 25/04/2019 Een merk komt niet voor bescherming in aanmerking wanneer het beschrijvend is voor het product of de dienst waarvoor het wordt gebruikt. De inschrijving van het woord-/beeldmerk MaK Tea werd onder meer om deze reden geweigerd. Daarnaast blijkt dit beeldmerk in strijd met de openbare

2019-05-14T18:10:01+00:00 14 mei 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |