>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 12290 blog entries.

Het auteursrecht en zijn fiscaal vriendelijke vergoedingen – de rulingpraktijk doorgelicht: architecten in de picture (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 16/07/2021 Al wie creatief werk verricht, weze het bestuurders, weze het werknemers of zelfstandige medewerkers, in eender welke sector, kan zijn of haar werk beschermd zien door het auteursrecht. De vergoedingen die men ontvangt voor de overdracht van de rechten op dit

Het lot van liquidatiereserves bij geruisloze fusies en partiële splitsingen: verlies liquidatieheffing! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Elien Rousseeuw (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 16/07/2021 Heel wat vennootschappen maken op vandaag gebruik van het regime van de liquidatiereserves. Mits betaling van een liquidatieheffing van 10% kunnen liquidatiereserves bij liquidatie van de vennootschap belastingvrij aan de aandeelhouder-natuurlijke persoon worden uitgekeerd. Het is echter opletten geblazen bij een

2021-07-20T08:52:05+00:00 22 juli 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Kredietopening of geldlening: realiteit bepaalt de aard, niet de omschrijving door de bank – Cassatie 14 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 22/07/2021 De feiten Op 9 juli 2011 heeft de bank met cliënte een overeenkomst afgesloten ter financiering van de aankoop van het vruchtgebruik van een woning. De overeenkomst was gekwalificeerd als een kredietovereenkomst, zij is aangegaan voor een bedrag van 299.433,00 euro met een terugbetalingsperiode van 19 jaar.

2021-07-19T09:44:06+00:00 22 juli 2021|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: juli 2021 De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft recent bevestigd dat het verlaagd tarief van toepassing is ongeacht of de aandelen zelf of louter de vermogenswaarde ervan

Aangifteplicht onroerend goed in het buitenland: praktische duiding (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: juli 2021 Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsbrief van maart 2021 komt definitief een einde aan de verschillende fiscale behandeling van binnen- en buitenlands vastgoed. De wetgever stapt af van de ‘werkelijk ontvangen huur’ of ‘huurwaarde’ en zal het kadastraal inkomen (KI) hanteren als belastbare basis voor buitenlands vastgoed vanaf aanslagjaar

Big brother is auditing you: terbeschikkingstelling van digitale gegevens aan de fiscus is een (wettelijk) feit (Tiberghien)

Auteurs: Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 18/07/2021 1. In een eerdere nieuwsbrief (dd. 23 april 2021) werd reeds aangekondigd dat een wetsontwerp in voorbereiding was waarin een wijziging werd voorgesteld in het kader van het boekenonderzoek in de inkomstenbelastingen en inzake btw. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de Wet van 27 juni

2021-07-20T08:44:23+00:00 20 juli 2021|Categories: Directe belastingen BTW en douane|Tags: , |

Zaakvoerder van meerdere vennootschappen? Let op wanneer u beroep doet op de draagkracht van een andere vennootschap dan de inschrijvende vennootschap (Publius)

Auteur: Sofie Logie (Publius)Publicatiedatum: 13/07/2021 Het gebeurt vaak dat een zaakvoerder van meerdere vennootschappen in zijn offerte voor een overheidsopdracht geen duidelijk onderscheid maakt tussen de vennootschap waarmee hij effectief inschrijft en de vennootschap die tijdens de uitvoering van de opdracht middelen ter beschikking zal stellen. Dergelijk onderscheid is nochtans

2021-07-20T08:40:05+00:00 20 juli 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

De impact van het “Klimaatvonnis” van 17 juni 2021 voor ondernemingen en financiële marktdeelnemers: is uw klimaatbeleid een bron van aansprakelijkheid? (Eubelius)

Auteurs: Jean-Marc Gollier en Louise Lambert (Eubelius)Publicatiedatum: 14/07/2021 De Brusselse rechtbank van eerste aanleg deed recent uitspraak in de ophefmakende "klimaatzaak", waarin Belgische burgers de Belgische overheid dagvaardden wegens niet-nakoming van haar klimaatverplichtingen. De Belgische overheid werd onder meer aansprakelijk gesteld op grond van artikel 1382 oud BW wegens onzorgvuldig

2021-07-16T09:46:24+00:00 20 juli 2021|Categories: Verzekeringsrecht Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Uitwinningsvergoeding handelsagent: zowel berekenen op forfaitair onkostenbedrag als op variabel commissieloon is correct – Cassatie 11 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 19/07/2021 Het arrest van het hof van beroep te Gent van 29 april 2020 De appelrechter stelt vast en oordeelt dat: de volledige vergoeding van de agent in aanmerking komt als berekeningsbasis van de uitwinningsvergoeding, namelijk de vaste vergoeding en de variabele vergoeding;de eiseres aan de verweerster een

2021-07-19T09:40:50+00:00 19 juli 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Het nieuwe vennootschapsrecht: onze selectie van nuttige artikelen voor de practicus – update 19/07/2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 19/07/2021 Over het WVV zijn er op LegalNews heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd, zodat het ons handig leek om een overzicht per item te maken met een aantal voor de praktijk nuttige artikelen. We hopen dat het een bruikbare tool is. INDELING: Interessante publicaties Interessante

2021-07-19T12:26:17+00:00 19 juli 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |