>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 11181 blog entries.

Finders keepers? Mag men gevonden goederen altijd bijhouden? (Bannister)

Auteur: Bannister Publicatiedatum: 07/09/2020 Iedereen droomt er wel eens van een schat te vinden. Maar hoe zit het eigenlijk met het vinden van kostbaarheden? Stel je vindt 200 EUR op straat, mag je dit zomaar houden? Het antwoord hierop is niet zo eenduidig. Het is in sommige gevallen zelfs oppassen

2020-09-10T08:19:35+00:00 18 september 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Slecht nieuws van Cassatie over gratis woning bedrijfsleider (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 15/09/2020 De fiscus is doorgaans argwanend als een vennootschap kosten aftrekt voor een privéwoning die ze ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider. En de Hoven van Beroep geven de fiscus vaak gelijk. Pogingen van de belastingplichtigen om die strenge arresten te laten

2020-09-17T09:04:18+00:00 17 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De almacht van de sociale inspectie (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 10/09/2020 Een strafproces van een gekend restauranthouder trok opnieuw de aandacht op de heel ruime onderzoeksbevoegdheden van de sociale inspectie. De werkgever weigerde de sociale inspectie binnen te laten in z’n restaurant. Sociale inspecteurs hebben nochtans het wettelijk recht om op elk ogenblik

2020-09-17T08:54:16+00:00 17 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Binnenkort ook bescherming voor klokkenluiders in België! (Monard Law)

Auteur: Luk Cassimon (Monard Law) Publicatiedatum: 11/09/2020 Op 26 november 2019 werd de “Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden” (“klokkenluidersrichtlijn”) gepubliceerd. Deze richtlijn heeft tot doel om klokkenluiders te beschermen tegen vergeldingsmaatregelen, via enerzijds de verplichting voor organisaties om meldingskanalen te voorzien en,

Kan een werkgever een niet aan hem geadresseerde e-mail gebruiken om een werknemer te sanctioneren? (Younity)

Auteur: Nicolas Roland (Younity) Publicatiedatum: 09/09/2020 Ja, als de werkgever de e-mail ontvangen heeft van de ontvanger die het “nuttig, noodzakelijk, passend of opportuun” achtte om hem deze e-mail te sturen dewelke hij rechtmatig had ontvangen. De Arbeidsrechtbank van Luik heeft dit standpunt opnieuw bevestigd in zijn uitspraak van 16

2020-09-11T06:40:48+00:00 17 september 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: |

Fiscale regularisatie: the (never) ending story! (Sherpa Law)

Auteur: Alain Claes (Sherpa Law) Publicatiedatum: 07/09/2020 De fiscale zondaar zal ondertussen waarschijnlijk soms door het bos de bomen niet meer zien in het kader van alle fiscale amnestieregels die België heeft gekend sinds 2005. De EBA, de permanente fiscale regularisatie, bis, ter, quater enz.  Naast de federale regularisatie werden

2020-09-10T08:23:12+00:00 17 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Fiscus geeft het startschot voor een controleactie omtrent de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve (Tiberghien)

Auteurs: Vincent Vercauteren, Emilie Van Goidsenhoven en Christophe Dillen (Tiberghien) Publicatiedatum: 08/09/2020 Per 1 oktober 2014 werd het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni drastisch verhoogd van 10% naar 25% (Programmawet van 28 juni 2013). Inmiddels bedraagt het tarief 30%. Als tegengewicht voor deze verhoging werd het voor kmo’s – bij wijze van

2020-09-17T17:17:08+00:00 16 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended (Loyens & Loeff)

Authors: Gunther Valkenborg and Houssam Filali (Loyens & Loeff) Publication date: 09/09/2020 Belgium has concluded agreements with Germany, France, Luxembourg and the Netherlands on the tax impact of international travel restrictions and health instructions (‘work at home’) for cross-border workers and their employers. In force until 31 August 2020, these

2020-09-10T08:55:21+00:00 16 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Het Hof van Cassatie over de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/09/2020 Als de curator besluit tot niet-uitvoeren is de overeenkomst met de gefailleerde wel degelijk beëindigd. Op 4 september jl. sprak het Hof van Cassatie een belangwekkend arrest (C.20.0011.N) uit over een miskend principe: het verbod op uitvoering in natura van een contractuele verbintenis van

2020-09-10T08:15:26+00:00 15 september 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Een dure liefdesverklaring (Mploy)

Auteur: Ludo Vermeulen (Mploy) Publicatiedatum: september 2020 Arbrb. Antwerpen, afdeling Hasselt 1 april 2020 #Me Too. Zou het kunnen dat de slinger doorslaat? Een eenvoudige liefdesverklaring vormt een ongewenst seksueel gedrag, zegt de rechter.. Na een gunstig sollicitatiegesprek begint mevrouw A te werken voor werkgever B. Na enkele weken verklaart

2020-09-08T07:49:46+00:00 15 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |