>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 10210 blog entries.

De valkuilen van de occulte beschermingsperiode (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 12/09/2019 Werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen genieten van rechtswege bescherming tegen ontslag, ondanks het feit dat hun werkgever nog niet op de hoogte is van hun kandidatuur. Tijdens deze occulte periode kunnen personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden enkel en alleen maar

2019-09-20T13:12:50+00:00 22 september 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

Europese Commissie: diepgaande onderzoeken naar individuele fiscale rulings in verband met “overwinst” die door België aan 39 multinationale ondernemingen zijn afgegeven (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/09/2019 De Europese Commissie heeft afzonderlijke diepgaande onderzoeken geopend om na te gaan of fiscale rulings in verband met "overwinst" die door België aan 39 multinationale ondernemingen zijn afgegeven, aan die ondernemingen een oneerlijk voordeel hebben toegekend ten opzichte van hun concurrenten, wat in strijd is met

2019-09-20T13:25:51+00:00 21 september 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Van THV naar maatschap: btw-impact? (Schoups)

Auteur: Laurence D’huyvetter (Schoups) Publicatiedatum: 10/09/2019 Achtergrond Op 1 mei 2019 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking getreden (lees hier alles over het nieuwe WVV). Een van de krachtlijnen van de hervorming is dat het aantal vennootschapsvormen drastisch is herleid. De tijdelijke vennootschap (tot voor kort nog een

2019-09-20T13:00:47+00:00 21 september 2019|Categories: BTW en douane|Tags: , , , , |

Boetes als je wél toestemming vraagt aan je personeel? Gekker hoeft het niet met die GDPR (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 19/09/2019 Wie personeel in dienst heeft, moet personeelsdossiers bijhouden.  Contactgegevens van personeelsleden, sociale zekerheidsgegevens, bankrekeningnummer, evaluaties, misschien ook een foto voor op het intranet of op de bedrijfswebsite en wie weet zelfs een vingerafdruk of gezichtsscan voor de toegangscontrole.  Maar persoonsgegevens verwerken onder GDPR kan

2019-09-20T14:14:47+00:00 20 september 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , |

Bescherming van persoonsgegevens – update van het derde kwartaal (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Dries Van Briel (Eubelius) Publicatiedatum: 13/09/2019 Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) reeds meer dan een jaar van toepassing is, lijken de (Europese) toezichthouders stilaan op kruissnelheid te komen. Deze update biedt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen uit het voorbije kwartaal. Toezichthouders leggen boetes op

2019-09-20T13:42:48+00:00 20 september 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Bestuurder-werknemer: kan dit nog onder het nieuw WVV? (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Bram Stragier en Maxim Savaete (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 19/09/2019 Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) stelt dat bestuurders hun mandaat enkel onder een zelfstandigenstatuut mogen uitoefenen: […] “Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden” […] (eigen onderlijning) Het WVV bevestigt zo dat bestuurders steeds als zelfstandigen moeten handelen en

2019-09-20T12:46:55+00:00 20 september 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De aanleg en hernieuwing van energie-, water-, of telecommunicatieleidingen in appartementsgebouwen: voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van de VME is niet langer vereist (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: augustus 2019 De gewijzigde appartementswetgeving geeft aan individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren sinds 1 januari 2019 het recht om energie-, water-, of telecommunicatieleidingen en bijhorende faciliteiten in of op de gemene delen van een appartementsgebouw aan te leggen of te hernieuwen zonder dat een voorafgaande toestemming

2019-09-20T12:40:24+00:00 20 september 2019|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Overheidsopdrachten: richtsnoeren Europese Commissie over deelname van inschrijvers uit derde landen aan EU-markt  (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/09/2019 Richtsnoeren bieden overheidsinkopers in de lidstaten praktisch advies. De gepubliceerde richtsnoeren maken deel uit van een pakket initiatieven van de Commissie om eerlijke mededinging, een hoge kwaliteit en een gelijk speelveld op de markten voor overheidsopdrachten te waarborgen. Zij vormen ook het eerste resultaat van de

2019-09-19T19:25:32+00:00 20 september 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: |

Schatting onroerend goed bij overlijden: bindend voor Vlabel (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 11/09/2019 Wanneer iemand komt te overlijden, moet er een aangifte nalatenschap gebeuren. Deze vormt de basis voor het heffen van de erfbelasting (onder de oude benaming “successierechten”). De erfrechtelijke tarieven worden losgelaten op de goederen die zich in het vermogen van de overledene bevinden. Afhankelijk van

2019-09-16T14:10:21+00:00 20 september 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , , |

Decreet gemeentewegen – de krachtlijnen (Schoups)

Auteurs: Kristof Hectors en Céline Bimbenet (Schoups) Publicatiedatum: 11/09/2019 Op 12 augustus 2019 werd het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet trad in werking op 1 september 2019. De krachtlijnen van het nieuwe decreet zijn de volgende: Integratie en uniformiteit voor alle gemeentewegen Het nieuwe

2019-09-16T14:05:52+00:00 19 september 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |