>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 12103 blog entries.

COVID-19 – Exit-strategie: wat moet u weten als werkgever? (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 12/05/2021 De federale regering heeft gisteren het zomerplan of de exit-strategie bekend gemaakt. Er zijn vier stappen gepland, maar deze stappen zijn afhankelijk gemaakt van een vlotte vaccinatiecampagne en een gunstige evolutie van de opname van Covid-10 patiënten op intensieve zorgen in ziekenhuizen

2021-05-17T08:18:00+00:00 17 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Onterecht ontslag wegens dringende reden van een preventieadviseur (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: mei 2021 Ontslagbescherming Zoals de meeste werknemers die in de onderneming een mandaat of een opdracht hebben waarvan de uitoefening de werkgever onwelgevallig zou kunnen zijn, geniet de preventieadviseur een ontslagbescherming. Inhoudelijk is de bescherming voor een preventieadviseur nog ruimer en bestaat zij niet alleen

Rechtsmisbruik bij handelshuur (Belexa Advocaten)

Auteur: Mathieu Malfait (Belexa Advocaten)Publicatiedatum: 26/04/2021 Hoewel huurachterstallen in het kader van een handelshuurovereenkomst doorgaans worden beschouwd als een ernstige tekortkoming van de huurder die de ontbinding van de handelshuur rechtvaardigt, herinnerde het Hof van Cassatie recent in een arrest van 4 maart 2021 nogmaals dat een titularis van een

2021-05-11T13:59:51+00:00 17 mei 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Gegevens van het Rijksregister inkijken kan niet zomaar … (Ardent Advocaten)

Auteurs: Filip Duwaerts en Joost Vangenechten (Ardent Advocaten)Publicatiedatum: 10/05/2021 Onze persoonlijke gegevens moeten door de overheid kunnen verwerkt worden. De raadpleging ervan is strikt gereglementeerd. In deze korte bijdrage geven we een voorbeeld van hoe het eigenlijk niet moet… En hoe (misbruik van) GDPR ook wel eens kan zorgen voor

2021-05-11T14:32:19+00:00 17 mei 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , |

De uitkering na echtscheiding: win for life? (Argus Advocaten)

Auteur: Ann Keunen (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 29/04/2021 In de praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd met vragen rond de alimentatie dewelke de ene ex-echtgenoot aan zijn/haar partner dient uit te betalen na een echtscheiding. Is er steeds een alimentatie verschuldigd aan de partner die financieel zwakker is? Wanneer is een dergelijke alimentatie

2021-05-11T13:41:40+00:00 14 mei 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Verplichte neutrale dresscode op het werk is niet discriminerend (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian en Ann Vranken (Seeds of Law)Publicatiedatum: 03/05/2021 Een hoofddoekenverbod op de werkplaats maakt op zich geen discriminatie uit op voorwaarde dat de werkgever een consequent neutraliteitsbeleid voert. Zo besliste het arbeidshof van Gent. Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over het neutraliteitsbeleid van een werkgever die

2021-05-11T13:47:27+00:00 13 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Compensatie bij overheidsopdrachten en het befaamde “le privilège du préable” schaakmat? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen, Pedro Gielen en Julie Philtjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 04/05/2021 In een recent tussenvonnis heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot compensatie bij overheidsopdrachten op grond van artikel 72 AUR. 1. Het wetgevend kader inzake compensatie bij overheidsopdrachten In artikel 72 van

2021-05-11T13:37:14+00:00 13 mei 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

De ABR-POLIS, de omniumverzekering van de bouw (Monard Law)

Auteur: Mark Fransen (Monard Law)Publicatiedatum: 05/05/2021 Met deze woorden zal een polis Alle Bouwplaats Risico’s u worden aangeprezen door de verzekeraar. Maar dekt deze omschrijving de lading? Het begrip “omnium” verwijst immers naar de aanvullende verzekering voor autovoertuigen waardoor, in het geval van een ongeval, alle schade verzekerd is, ook

Getuigen à charge versus het ondervragingsrecht van de verdediging – het belang voor de fiscale rechtspraktijk na het Keskin-arrest (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 06/05/2021 Het recht van de verdediging om getuigen à charge te ondervragen    Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschermt het recht op een eerlijk proces. Dit artikel bepaalt onder meer dat wie vervolgd wordt

Woning bestuurder in vennootschap: verwerping kosten ondanks hoge huurvergoeding (Tiberghien)

Auteurs: Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 05/05/2021 Zijn de kosten die een vennootschap maakt voor haar onroerend goed aftrekbaar als beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB92? Betwistingen over de al dan niet aftrekbaarheid van deze kosten zijn alomtegenwoordig – zowel in de administratieve fase als in de

2021-05-11T13:56:01+00:00 12 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |