>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 11831 blog entries.

Brexit: wat met rechtsmacht en toepasselijk recht? (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 26/02/2021 Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020 liep er echter nog een overgangsperiode waarin alle instrumenten van de Europese Unie, zoals verordeningen en richtlijnen, nog golden voor het VK. Deze periode liep op zijn einde op 1

2021-03-03T10:54:04+00:00 3 maart 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Hoeve die kan worden verkaveld in bouwgronden en nalatenschap. Cassatie-arrest 22 januari 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 03/03/2021 Krachtens artikel 922 Burgerlijk Wetboek wordt de inkorting berekend op de fictieve massa die is samengesteld uit de waarde van de goederen van de nalatenschap, na aftrek van schulden en toevoeging van de schenkingen. De waarde van de geschonken goederen wordt geraamd volgens hun staat ten tijde

Rechtsmisbruik in het nieuw Burgerlijk Wetboek (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Jochen Ooms (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 02/03/2021 Op 24 februari 2021 werd het wetsvoorstel houdende Boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers (Wetsvoorstel van 24 februari 2021 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, Parl. St. Kamer 2020-21, nr. 1806/001.) Dit Boek 1 bevat een aantal

2021-03-02T14:16:37+00:00 3 maart 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Fiscale procedure. Het verloop van de bezwaarfase: onderzoek en rechten van de belastingplichtige (Cazimir)

Auteurs: Alexandre Missal en Tomas Martens (Cazimir)Publicatiedatum: 23/02/2021 Het bezwaarschrift is ingediend. Hoe verloopt het nu verder? Wat wordt onderzocht en wat zijn de rechten van de belastingplichtige? HET ONDERZOEK VAN HET BEZWAARSCHRIFT DOOR DE BEZWAARAMBTENAAR Tijdens zijn onderzoek beschikt de bezwaarambtenaar over alle onderzoeksbevoegdheden waarover een taxatieambtenaar beschikt om de

2021-02-26T11:57:31+00:00 3 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De (on)regelmatigheid van offertes: over de verbetering van zuiver materiële fouten in offertes van overheidsopdrachten (Adlex)

Auteur: Chris Schijns (Adlex)Publicatiedatum: 02/03/2021 De Raad van State heeft zich in een recent arrest (nr. 248.216 van 7 september 2020, BV GOOS TAKELDIENST) uitgesproken over de invulling van zuiver materiële fouten in offertes en de reikwijdte van de rol die de aanbesteder in het kader van de verbetering daarvan

2021-03-02T14:04:09+00:00 3 maart 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

“Social distancing”: ook voor beplantingen? (Belexa Advocaten)

Auteur: Mathieu Albers (Belexa Advocaten)Publicatiedatum: februari 2021 Nu we met zijn allen noodgedwongen meer thuis blijven, vluchten we wel eens vaker naar ons buitenterras of onze eigen tuin om aldaar tot rust te komen. Zulks ontgaat ook projectontwikkelaars niet die meer dan ooit in het kader van hun projecten reeds

2021-03-02T14:30:10+00:00 2 maart 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Barre weersomstandigheden in de bouwsector (Forum Advocaten)

Auteurs: Maarten Verboven en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 18/02/2021 De ijskoude periode die ons land teisterde in de maand februari 2021 leidde in sommige sectoren tot de onmogelijkheid om te werken. Voornamelijk de bouwsector wordt in dergelijke weersomstandigheden hard getroffen. Werken in hevige regen of vrieskou is vaak niet

2021-03-02T14:26:08+00:00 2 maart 2021|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , |

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw – circulaire gepubliceerd (GSJ Advocaten)

Auteur: Henk Desmet (GSJ Advocaten)Publicatiedatum: 01/03/2021 Wij verwijzen naar onze eerdere nieuwsberichten (cfr. nieuwsbericht aankondiging en nieuwsbericht publicatie wet) over de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw over het volledige Belgische grondgebied. In de praktijk blijkt dat de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% frequent wordt nagestreefd maar

2021-03-02T14:22:13+00:00 2 maart 2021|Categories: Bouwrecht BTW en douane|Tags: |

Drie juridische aandachtspunten bij het gebruik van BIM (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law)Publicatiedatum: 09/02/2021 Bij het uitwerken van een bouwproject zitten meestal zeer veel partijen samen rond de tafel, en wordt er heel wat informatie uitgewisseld. Om de samenwerking tussen de verschillende actoren bij een bouwproject te stroomlijnen maakt men steeds vaker gebruik van

2021-03-02T14:09:20+00:00 2 maart 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

Opgelet met tussentijdse overdracht van VAPZ-reserves (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity)Publicatiedatum: 22/02/2021 De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om aanvullende pensioenreserves over te dragen. Een van deze standpunten betreft de overdracht van aanvullende pensioenreserves opgebouwd in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).[1] Zelfstandigen hebben

2021-02-26T11:55:10+00:00 2 maart 2021|Categories: Verzekeringsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |