>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 9800 blog entries.

Globale erfovereenkomst: fiscaal gefileerd (Delboo)

Auteur: Mark Delboo (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 In het nieuwe erfrecht is het mogelijk om een globale erfovereenkomst te sluiten. Het doel ervan is voor overlijden al zekerheid te hebben over de verdeling van het vermogen zonder dat er later nog discussie over kan zijn. In dergelijke overeenkomst wordt vastgesteld

Zijn uw handelsovereenkomsten klaar voor de BREXIT? (K law)

Auteurs: David Van Iseghem en Lise Paulussen (K law) Publicatiedatum: 03/04/2019 ‘Brexit zonder akkoord kost Vlaamse bedrijven 800 miljoen euro per jaar’ titelt een artikel in De Tijd van 20 maart 2019. Een no-deal scenario, wat nog steeds de mogelijkheden behoort, zal een ernstige impact hebben op Belgische ondernemingen die naar of vanuit

2019-04-22T09:39:19+00:00 22 april 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Overheidsopdrachten – Wederom blijkt de Dimarso-rechtspraak een struikelblok: de vaststelling van de beoordelingsmethodiek na opening van de offertes is een no-go (GD&A Advocaten)

Auteur: Fabian Swennen, i.s.m. Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 22/03/2019 Middels een arrest d.d. 18 september 2018 (nr. 242.362) schorste de Raad van State een gunningsbeslissing omdat de aanbestedende overheid niet kon aantonen dat zij haar beoordelingsmethodiek voorafgaandelijk aan de opening van de offertes had vastgesteld. In het kader van dit

De afschaffing van het principe “one share, one vote” of de kunst van het compromis (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Publicatiedatum: 07/03/2019 Op 28 februari 2019 heeft het Parlement het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) goedgekeurd. Deze goedkeuring is het resultaat van een wetgevende – maar ook politieke – saga die enkele maanden heeft geduurd. De tekst, die herhaaldelijk door de Raad van State

2019-04-22T09:17:54+00:00 22 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Wat is huurkoop? Een afspraak tussen verhuurder en huurder (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Lieve Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: april 2019 Over de toekomstige eigendomsoverdracht van de huurwoning. Bij huurkoop wordt een woning gehuurd maar de door de huurder betaalde maandelijkse som komt in mindering van de afgesproken koopprijs bij de eigendomsoverdracht op een latere datum. Dit is gebruikelijk als afspraak op

Recht van de patiënt op informatie : een heet hangijzer? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Sofie Grosemans (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: april 2019 Hof van Cassatie 11.01.2019.  De saga over de informatieverplichting van de gezondheidsbeoefenaar continues.  Blijft het recht van de patiënt op goede informatie een heet hangijzer?... In 2015 ontstond er heel wat commotie rond een uitspraak van het Hof van Cassatie, oordelend over

Weet u dat u het Weens Koopverdrag heeft gekozen? De spelregels bij verkoop naar het buitenland (De Langhe Advocaten)

Auteur: Bruno Thoen (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 17/12/2018 Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden tot sterk verschillende wettelijke regels leiden. 1. Het Weens Koopverdrag en het Burgerlijk Wetboek Uw klanten bevinden zich ook buiten de landsgrenzen; u kent de risico’s van

De ene zekerheid is de andere niet … kleine lettertjes, grote gevolgen (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Bruno Thoen en Nathan Declerck (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 01/03/2019 Niettegenstaande de rentevoeten de laatste jaren laagterecords hebben verbroken, blijft het niet evident om financiering voor uw onderneming te bekomen. Indien uw onderneming geen onroerende goederen of aanzienlijke schuldvorderingen in hypotheek/pand kan geven, is de kans groot dat de

Brutoloon vervangen door alternatieve voordelen (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: april 2019 Het is een van de weinige wegen die nog openliggen om de toekenning van gewoon brutoloon op het vlak van socialezekerheidsbijdragen te “optimaliseren”: aanvullingen toekennen op socialezekerheidsvoordelen. Aanvullende socialezekerheidsvoordelen De wet sluit inderdaad vergoedingen die de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks toekent en die

Boek 5 ‘Verbintenissen’: op 3 april 2019 neergelegd bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/04/2019 Op 3 april 2019 werd een wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek bij de Kamer van volksvertegenwoordigers neergelegd. Nood aan modernisering Tal van bepalingen dragen de stempel van een vervlogen tijdperk. Een treffend voorbeeld is de boedelafstand, waardoor de schuldenaar