>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 9538 blog entries.

Wanneer kan een werkgever een tuchtsanctie opleggen? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 11/02/2019 Een firmawagen in de prak rijden tijdens een wilde rodeorit. Steevast te laat komen op het werk. Dronken zijn op de werkvloer. Het zijn allemaal situaties die een werkgever kunnen aanzetten om een tuchtsanctie op te leggen. Welke spelregels gelden bij het opleggen

2019-02-14T12:02:40+00:00 16 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Een foto op je website plaatsen, kan dat zomaar? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 14/02/2019 Dankzij het internet is het heel makkelijk om digitale content te gebruiken, te kopiëren en te dupliceren voor al dan niet commercieel gebruik. U moet zich wel aan de regels houden, zoniet kan u aansprakelijk gesteld worden. Inleiding/Besluit De laatste jaren is het niet meer

2019-02-16T11:22:28+00:00 16 februari 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

Wat is een uitvinding en wat kan er dus beschermd worden? Enkele interessante Belgische uitspraken (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/02/2019 Dit artikel is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2014-2018’ geschreven door mr. Philippe De Jong, mr. Christophe Ronse en mr. Kirian Claeyé van Altius Advocaten voor het nr. 2018/8 van het tijdschrift TBH-RDC, documentatie van de studienamiddag ‘Evoluties in de

2019-02-15T13:08:54+00:00 15 februari 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: |

Verplichte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten. Omzendbrief in Staatsblad van 14 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/02/2019 De nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten zijn op 30 juni 2017 in werking getreden. Elke dienstverlening waarop provinciale en lokale besturen een beroep doen, is onderworpen aan een correcte toepassing van die regelgeving. Zo kunnen ook verzekeringsovereenkomsten pas worden afgesloten

2019-02-15T07:08:10+00:00 15 februari 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: |

Ongeval na glaasje teveel bij gedeeltelijke deelname aan fietstocht van de ‘Vriendenkring van het personeel van de RSZ’ zonder voorafgaandelijke inschrijving: arbeidsongeval of niet? Arbeidshof Brussel 3 september 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/02/2019 De feiten De fietstocht van 7 juni 2012 werd georganiseerd door de “Vriendenkring van het Personeel” van de RSZ, die socio-recreatieve groepsactiviteiten organiseert voor het personeel van de RSZ, zowel tijdens de werkuren als daarbuiten (’s avonds of in het weekend). De RSZ moedigt het personeel

2019-02-12T10:15:15+00:00 15 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Hoe financiert men de exit van een aandeelhouder? (Deminor)

Auteur: Louis Lannoy (Deminor) Publicatiedatum: 22/01/2019 Vroeg of laat wordt een onderneming geconfronteerd met een wijziging in de aandeelhoudersstructuur. Elke aandeelhouder heeft immers een eigen investeringstermijn en -strategie afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Ook kunnen externe factoren ertoe leiden dat een aandeelhouder zijn of haar participatie wil of moet

2019-02-14T13:18:15+00:00 14 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2018 Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten hebben doorgespeeld aan het centrale

2019-02-14T12:48:56+00:00 14 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Raad van State versoepelt toegangsvereiste (actueel belang) (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 11/02/2019 De algemene vergadering van de Raad van State heeft in zijn arrest van 15 januari 2019 de ontvankelijkheidsvoorwaarde van het actueel belang enigszins versoepeld. Dit is in navolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die de Raad van State reeds

2019-02-14T11:50:55+00:00 14 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , , |

Recht om vergeten te worden voor kandidaat-verzekerde met vroegere ernstige medische aandoening. Wetsvoorstel ingediend op 6 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/02/2019 Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan een voorstel dat werd gedaan in de Commissie voor Verzekeringen door de consumenten- en patiëntenverenigingen tot verbetering van de wetgeving inzake de schuldsaldoverzekering beschreven in haar evaluatieverslag van 29 mei 2018 (Doc/C2018/1) en is gebaseerd op de Franse wetgeving, gekend onder

2019-02-14T11:43:36+00:00 14 februari 2019|Categories: Privacy recht Verzekeringsrecht|Tags: |

De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden: enkele basisprincipes uiteengezet (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 05/02/2019 Algemene voorwaarden. Iedereen wordt er al wel eens mee geconfronteerd. Maar nog te vaak stellen wij ons de vraag in hoeverre deze algemene voorwaarden nu effectief “tegen ons gebruikt kunnen worden”. Speyk. Advocaten hoopt u met deze uiteenzetting graag duidelijkheid te verschaffen… ALGEMEEN Opdat