>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 12103 blog entries.

Vooruit en Vooruit: kunnen merken samen blijven bestaan? (Eubelius)

Auteurs: Pieter Callens en Elise De Geyter (Eubelius)Publicatiedatum: 07/05/2021 U heeft de jongste maanden ongetwijfeld de discussie opgevangen tussen de politieke beweging Vooruit en het gelijknamige Gentse kunstencentrum. Het gebruik van een identieke merknaam voor verschillende activiteiten is op zich niet uitzonderlijk en zit zelfs ingebakken in het merkenrecht. Bij de registratie van een

2021-05-08T11:26:40+00:00 12 mei 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Verzekering en mede-eigendom: wie geniet van dekking? (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 10/05/2021 Op 12 april 2021 moest het Hof van Cassatie zich uitspreken over de volgende zaak. Twee verzekeringnemers sloten een brandverzekering in hun hoedanigheid van eigenaars van het verzekerd gebouw. Bij het sluiten van de overeenkomst was de verzekeraar niet op de hoogte dat zij slechts voor

Verkavelingen ouder dan 15 jaar: afwijking van kavelgrenzen zonder bijstelling? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 11/05/2021 Geen weigeringsgrond Verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oude verkavelingen vormen sinds het decreet van 8 december 2017 ‘houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving’ (hierna: de Codextrein) geen weigeringsgrond meer voor vergunningen. De Codextrein wijzigde namelijk artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1° VCRO:  “Artikel

Geeft elk ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid aanleiding tot discriminatie? De onderliggende omstandigheden geven de doorslag. (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 06/05/2021 Het ontslag met onmiddellijke ingang mits betaling van een opzegvergoeding tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van een werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maakt een discriminatoir ontslag uit indien de aangevoerde ontslagmotivering het eigenlijke ontslag wegens de huidige of

E-mails naar de fiscus: een correspondentie met Oblomov*? (Tiberghien)

Auteurs: Céline Van houte en Olja Rudic (Tiberghien)Publicatiedatum: 07/05/2021 De Belgische fiscale Administratie deelt de laatste tijd in haar correspondentie aan belastingplichtigen mee dat een antwoordformulier, zoals bijvoorbeeld een antwoord op vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging, uitsluitend per brief of via het digitaal platform MyMinfin kan worden

2021-05-11T14:47:35+00:00 11 mei 2021|Categories: Directe belastingen Privacy recht|Tags: , , , |

Aankoop van een onroerend goed: tips & tricks! (VGD)

Auteur: Stephanie Gevaert (VGD)Publicatiedatum: 10/05/2021 Plan je binnenkort de aankoop van een onroerend goed? In deze Talk of Town geven onze Legal adviseurs je een aantal nuttige tips en aandachtspunten om rekening mee te houden. Zo kom je niet voor onaangename verassingen te staan. 1. Geef jezelf meer tijd Als

2021-05-11T14:40:50+00:00 11 mei 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De vernietiging van de Dataretentiewet, wat nu? (Janson)

Auteurs: Céline Masschelein en Valentine Vandendriessche (Janson)Publicatiedatum: 10/05/2021 Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 22 april 2021 de zogenaamde Dataretentiewet [1] van 2016 vernietigd. Het Hof oordeelt dat de algemene en ongedifferentieerde bewaring van gegevens met betrekking tot elektronische communicatie het recht schendt op eerbiediging van het privéleven en op

Rulingcommissie geeft fiat over globaal vastgestelde waardeverminderingen (VGD)

Auteur: Maxime Vandemaele (VGD)Publicatiedatum: 03/05/2021 Als ondernemer ben je tijdens het bestaan van je onderneming wellicht al eens geconfronteerd met klanten die niet of laattijdig betalen. De fiscale wetgever voorziet specifiek voor deze categorie vorderingen in een mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, reeds rekening te houden met de waarschijnlijk te

2021-05-08T10:58:28+00:00 11 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Op weg naar de alwetendheid van de fiscus? DAC 7 gepubliceerd, DAC 8 op komst (Eubelius)

Auteurs: Svjatoslav Gnedasj en Elliot Ravet (Eubelius)Publicatiedatum: 07/05/2021 De fiscus weet al behoorlijk veel over de burgers en een groot deel van die informatie is opgeslagen in een “datawarehouse”. Het voorbije decennium heeft ook de EU aanzienlijk bijgedragen aan een alsmaar intensievere grensoverschrijdende fiscale informatie-uitwisseling tussen de lidstaten. De Richtlijn

2021-05-08T11:20:59+00:00 11 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Verdeelrecht bij familiale regelingen vastgoed enkel bij volledige uitonverdeeldheidtreding verschuldigd over het ganse vastgoed – Rechtspraak bevestigt principe, Vlabel stuurt standpunt bij! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 06/05/2021 In een familiale context komt het vaker voor dat een woning in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere eigenaars. Denken we bijvoorbeeld aan broers of zussen die elk een deel van een woning van hun ouders geschonken kregen en er aldus mede-eigenaars van