>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 11818 blog entries.

Vaccineren en de zorgvolmacht (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 17/02/2021 Langzamerhand begint het vaccinatieplan effectief uitwerking te krijgen. Vanaf maart 2021 zouden de 65-plussers een uitnodiging ontvangen om zich te laten inenten in één van de vaccinatiecentra. In dit artikel bespreken wij de impact van de zorgvolmacht op de vereiste toestemming van de patiënt. Vaccinatie tegen

2021-02-19T08:00:21+00:00 24 februari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Voortaan mogelijkheid tot toepassing van de verkorte procedure op afzonderlijke vorderingen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 17/02/2021 Wanneer een partij een beroep (tot vernietiging en/of schorsing) instelt voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), kan de bestuursrechter conform artikel 59 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (het DBRC-besluit) ambtshalve onderzoeken of een verkorte procedure mogelijk is;Een dergelijke verkorte procedure kan bestaan uit (i)

2021-02-19T07:56:46+00:00 24 februari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Rundveehouderijen worden als intensieve veeteelt beschouwd. Let op voor de implicaties op het vlak van de MER-screening (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 19/02/2021 Sinds deze maand (februari 2021) worden alle rundveebedrijven aanzien als m.e.r.-plichtig volgens rubriek 1e van bijlage III van het Project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004. Alzo staat te lezen in de aangepaste interpretatieve handleiding van het departement Omgeving: "Alle ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) voor varkens-, pluimvee-,

Aanbesteder omwille van afhankelijkheid van andere aanbesteder (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Jochen Ooms (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 18/02/2021 Hof van Justitie herneemt criteria De vraag of een privaatrechtelijke entiteit beschouwd dient te worden als een aanbestedende overheid wanneer zij een opdracht voor werken, diensten of leveringen wenst te sluiten, is al geruime tijd een leerstuk op zich. Dit is van belang om te

2021-02-23T09:26:37+00:00 23 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Opschorting betaling van kapitaalaflossingen en interest bij hypothecair krediet met onroerende bestemming (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 25/01/2021 De wet van 20 december 2020 voerde artikel VII.145/1 in in het Wetboek Economisch Recht, hetwelk in werking trad op 1 januari 2021 en buiten werking treedt op 1 juli 2021. Volgens dit artikel kan een kredietnemer bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming de

2021-02-23T09:21:53+00:00 23 februari 2021|Categories: Financieel recht|Tags: |

Kan uw huurder uw pand nog langer betrekken, wanneer u de huurovereenkomst reeds heeft opgezegd? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 21/01/2021 De mogelijkheid dat uw huurder door onvoorziene omstandigheden nog geen nieuw pand kan betrekken terwijl u de overeenkomst reeds heeft opgezegd, omdat hij/zij bijvoorbeeld nog geen nieuw pand kon vinden of er nog verbouwingen bezig zijn aan het pand dat hij/zij

2021-02-23T09:19:01+00:00 23 februari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Arbeidsmigratie: nieuwe inhoudelijke regels in het Vlaams Gewest vanaf 1 maart 2021 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 17/02/2021 Op 8 februari 2021 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers gepubliceerd. Deze nieuwe regels treden in

2021-02-19T07:38:17+00:00 23 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: |

De nieuwe effectentaks 2.0 is een feit (Loyens & Loeff)

Auteurs: Benno Daemen, Barbara Albrecht, Eléonore van der Loos, Stephanie van Gils en Sofie Bastenie (Loyens & Loeff)Publicatiedatum: 18/02/2021 Het Belgische parlement heeft op 11 februari het wetsontwerp inzake de nieuwe effectentaks, een vermogenstaks, goedgekeurd. Effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 zullen worden onderworpen aan een

2021-02-23T09:34:16+00:00 23 februari 2021|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , |

Procedure voor Raad van State werkt niet enkel stuitend in het voordeel van verzoeker (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius)Publicatiedatum: 11/02/2021 In een arrest van vandaag, 11 februari 2021, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat bij het indienen van een beroep voor de Raad van State de stuiting van de verjaring van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding ook moet gelden voor personen die benadeeld zijn door de nietigverklaring

2021-02-17T11:21:40+00:00 23 februari 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

De waardering van vruchtgebruik volgens de Vlaamse Hoven van Beroep: de bal gaat langzaam aan het rollen (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax)Publicatiedatum: 16/02/2021 Gent en Antwerpen spreken zich uit over waardering vruchtgebruik De concrete aanleiding voor deze nieuwsbrief is twee recent verschenen arresten, met name een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 17 november 2020 en een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen

2021-02-19T09:48:00+00:00 23 februari 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |