Vennootschapsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Joris De Vos en mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op donderdag 21 november 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Grensoverschrijdende fusies en splitsingen. KB met boekhoudkundige en wetgevingstechnische aanpassingen gepubliceerd (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In het Staatsblad van 11 december 2023 verscheen het KB van 26 november 2023 tot wijziging van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de nieuwe met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen.

Het KB heeft tot doel de boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies en splitsingen zoals opgenomen in Boek 3 van het KB van 29 april 2019 af te stemmen op de nieuwe bepalingen inzake de met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen, zoals die worden gedefinieerd in de artikelen 12:7 en 12:8 van het WVV, en dit naar aanleiding van de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen.

Het KB beoogt louter boekhoudkundige en wetgevingstechnische aanpassingen aan het KB van 29 april 2019.

Lees hier het KB van 26 november 2023

Lees ook de artikelen:

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen