Eindejaarsprogrammawet voert een nieuwe winstpremie in (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Auteur: Ann Taghon (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) Publicatiedatum: januari 2018 De eindejaarsprogrammawet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017 (zie voor een overzicht van de in die wet voorkomende sociaalrechtelijke bepalingen: SoCompact nr. 45-2017). Eén van de nieuwe sociaalrechtelijke bepalingen is de invoering van een (ver)nieuw(d)e sociaal en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor…

Lees meer

Wat is een smartphone, pc of tablet waard? (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) Publicatiedatum: november 2017 KB 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, BS 13 november 2017 Wanneer een werkgever aan…

Lees meer

De traditionele eindejaarsprogrammawet : een overzicht van de sociaalrechtelijke maatregelen (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Auteur: Ann Taghon (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) Publicatiedatum: november 2017 Deze week werd de traditionele eindejaarsprogrammawet ingediend in de Kamer. Het wetsontwerp telt 145 artikelen en bevat behoorlijk wat sociaalrechtelijke maatregelen. Het wetsontwerp bevat ook een fiscaal luik. Wij bezorgen u nu al een overzicht van de onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren: – Wijninckx-bijdrage: de…

Lees meer

Kan uw onderneming gebruik maken van het nieuwe stelsel wijk-werken? (Van Eeckhoutte, Tacquet & Clesse)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Van Eeckhoutte, Tacquet & Clesse) Publicatiedatum: oktober 2017 Het Vlaamse Gewest heeft het bestaande PWA-systeem (zie www.sociaalcompendium.be) omgevormd tot een activerend werkgelegenheidsinstrument, het stelsel wijk-werken genoemd. Het nieuwe stelsel zal van start gaan op 1 januari 2018. Het besluit dat de praktische uitwerking van het systeem regelt, werd afgelopen week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.…

Lees meer

Moet procedure collectief ontslag gestart worden bij voornemen tot wijziging van arbeidsvoorwaarden? (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Auteur: Ann Taghon (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) Publicatiedatum: 21/09/2017  In een arrest dat al dagtekent van 2015 heeft het Hof van Justitie beslist dat een eenzijdige en ten nadele van de werknemer doorgevoerde wijziging van essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst om redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer, valt onder…

Lees meer