Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk: gewijzigde bescherming
van de werknemer tegen represailles

Mr. Kenny Decruyenaere (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 28 september 2023


Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 

Kan uw onderneming gebruik maken van het nieuwe stelsel wijk-werken? (Van Eeckhoutte, Tacquet & Clesse)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Van Eeckhoutte, Tacquet & Clesse)

Publicatiedatum: oktober 2017

Het Vlaamse Gewest heeft het bestaande PWA-systeem (zie www.sociaalcompendium.be) omgevormd tot een activerend werkgelegenheidsinstrument, het stelsel wijk-werken genoemd. Het nieuwe stelsel zal van start gaan op 1 januari 2018. Het besluit dat de praktische uitwerking van het systeem regelt, werd afgelopen week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Wat is het doel van het stelsel wijk-werken?

Het stelsel wijk-werken heeft tot doel werkzoekenden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt enkele uren per week (max. 60 uur per maand en 630 uur per jaar) werkervaring te laten opdoen in een toegankelijke werkomgeving dicht bij huis. Dat gebeurt door het verrichten van maatschappelijk relevante activiteiten bij een gebruiker. De wijk-werker krijgt voor zijn prestatie een kleine vergoeding van 4,10 euro per uur bovenop zijn uitkering.

Wijk-werk is bedoeld als opstap naar werk en om die reden beperkt in de tijd. De duurtijd van het wijk-werken wordt voor elke werkzoekende individueel bepaald met een maximum van 12 maanden.

Wie kan voor welke activiteiten beroep doen op een wijk-werker?

De activiteiten in het kader van wijk-werken mogen in geen geval tot gevolg hebben dat er verdringing van reguliere arbeid is, noch in het normale economische circuit, noch in de sociale economie. De raad van bestuur van de VDAB bepaalt de lijst van activiteiten die verricht mogen worden in het Vlaamse Gewest. Gemeenten kunnen, voor hun grondgebied, de lijst van activiteiten verder uitbreiden of beperken. In een persbericht van Vlaams minister van werk Philippe Muyters worden de volgende activiteiten als voorbeeld opgesomd: klein tuinonderhoud, voor- en naschoolse kinderopvang, bedelen van maaltijden aan huis, …

Wie kan als gebruiker beroep doen op een wijk-werker?

Enkel de volgende categorieën kunnen als gebruiker gebruik maken van het wijk-werken:

  • natuurlijke personen,
  • ocmw’s,
  • vzw’s en andere niet commerciële verenigingen,
  • onderwijsinstellingen,
  • land- of tuinbouwbedrijven.

Het antwoord op de in de titel gestelde vraag is dus wellicht neen, tenzij uw onderneming een in het Vlaamse Gewest gevestigd land- of tuinbouwbedrijf is.

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid