>Voeg code toe voor de </head> tag.UBO-register

UBO-register: FAQ bijgewerkt door FOD Financiën op 19 juli 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/07/2019 Bedoeling van het UBO-register Het UBO-register is een gecentraliseerd register dat informatie bevat over de UBO’s van de juridische entiteiten die in de wetgeving zijn bedoeld. Deze juridische entiteiten, zijn vennootschappen, (i)vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en met trusts en fiducieën gelijkaardige juridische constructies (hierna “informatieplichtigen” genoemd).

2019-07-22T12:42:37+00:00 23 juli 2019|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: |

The Belgian UBO-Register in light of the privacy legislation (K law)

Authors: Mathias De Backer and Louise Berrier (K law) Publication date: 22/03/2019 What is the UBO-Register? The Belgian UBO-Register is a national database that organizes and structures adequate, accurate and up-to-date information regarding Ultimate Beneficial Owners (hereinafter referred to as the “UBOs”) of corporate or other legal entities incorporated in or operating

2019-03-31T08:35:54+00:00 31 maart 2019|Categories: Privacy recht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

VZW’s en stichtingen: UBO-register geldt ook voor u (Monard Law)

Auteurs: Tanja Brijs en Yasmina Elbi (Monard Law) Publicatiedatum: 20/02/2019 De wet van 18 september 2017 (uitgevoerd door het KB van 30 juli 2018) verplicht ondernemingen om hun “uiteindelijke begunstigden” te identificeren via een centraal UBO-register. VZW’s en stichtingen ontsnappen niet aan deze verplichting. Voor deze entiteiten gelden echter wel andere

2019-02-23T14:23:09+00:00 23 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2018 Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten hebben doorgespeeld aan het centrale

2019-02-14T12:48:56+00:00 14 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Het UBO-register en de (i)vzw of stichting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2018 Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten hebben doorgespeeld aan het

2019-02-14T12:43:51+00:00 14 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

5 nieuwigheden over de maatschap in het kader van vermogensplanning (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 24/09/2018 De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid met een burgerrechtelijk doel (voorheen de burgerlijke vennootschap) wordt sinds jaar en dag gebruikt in het kader van vermogensplanning. Door het veelvuldig gebruik van de maatschap is deze rechtsvorm in het vizier van de federale overheid gekomen en

UBO register : deadline for registration postponed (Loyens & Loeff)

Authors: Saskia Lust, Barbara Albrecht and Stephanie van Gils (Loyens & Loeff) Date of publication: 26/09/2018 The Federal Public Service Finance (hereafter: FPS Finance) has published Frequently Asked Questions (hereafter: FAQ) to clarify the new Belgian UBO register for the registration of ultimate beneficial owners (hereafter: UBO) of Belgian companies and

2018-09-29T07:26:12+00:00 29 september 2018|Categories: Financieel recht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Het UBO-register – Een stand van zaken (Lydian)

Auteur: Luc Germonpré (Lydian) Publicatiedatum: 13/09/2018 De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten zet de Vierde Europese witwasrichtlijn 2015/849 om in het Belgische recht. Deze wet voert een centraal register in waarin

2018-09-13T17:51:00+00:00 13 september 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

België vraagt identificatie in UBO-register tegen 30/11/2018 (Vandelanotte)

Auteurs: Mathieu Roelens en Julie Vantomme (Vandelanotte) Publicatiedatum: 04/09/2018 Onder invloed van Europese richtlijnen wordt het UBO-register ook in België een feit. Dit register, waarin entiteiten die actief zijn in België hun ‘ultimate beneficial owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ moeten opnemen, moet volgens het langverwachte Koninklijk Besluit uiterlijk op 30 november 2018 worden ingevuld.

2018-09-04T17:53:49+00:00 4 september 2018|Categories: Financieel recht Handels- en financieel recht|Tags: , |

Het UBO-register en de vennootschap (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 29/08/2018 De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting tot het opzetten van een UBO-register (ultimate beneficial owners of uiteindelijk begunstigden) in. In dit centraal register dienen de gegevens van de uiteindelijke begunstigden van de in de lidstaten

2019-02-14T12:39:03+00:00 1 september 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |