STAK & UBO: How to get your ducks in a row (Tiberghien)

Auteurs: Pieter Souffriau, Elisabeth De Nolf en Elisabeth Kustermans (Tiberghien) 31 augustus 2021 was de ultieme deadline voor de jaarlijkse bevestiging van de UBO-registratie en voor het uitvoeren van de nieuwe verplichting waarbij informatieplichtige entiteiten in het UBO-register “elk document moeten opladen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden adequaat, nauwkeurig en actueel is.”1 Op dezelfde dag…

Lees meer

Wat als je UBO niet meewerkt? (Grant Thornton)

Auteur: Tim Dausy (Grant Thornton) Zoals iedereen intussen wel weet, zijn Belgische vennootschappen en verenigingen verplicht om hun uiteindelijke begunstigde (UBO) te registreren in het Belgische UBO-register. De correcte naleving van deze verplichting is de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, waarvan de leden dus aansprakelijk zijn als het misloopt. Maar wat als je als bestuursorgaan geconfronteerd…

Lees meer

Deadline voor de bijkomende informatieverplichtingen in het UBO-register nadert (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Nikita Van Kerkhoven (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 17/08/2021 In 2017 werd het UBO-register ingevoerd. Naast de verplichte registratie van de uiteindelijk begunstigden (UBO’s) in het register, moeten de informatieplichtigen ook een bewijs leveren dat de informatie over de UBO’s adequaat, nauwkeurig en actueel is. De deadline om aan deze bijkomende verplichtingen te…

Lees meer

Bijkomende meldingsplicht inzake anti-witwas (Schoups)

Auteurs: Liesbeth Truyens en Alexandra Henrichs (Schoups) Publicatiedatum: 02/06/2021 De onderworpen entiteiten, met inbegrip van cijferberoepers, notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten, zullen voortaan incoherenties tussen de gegevens waarover ze beschikken en het UBO-register moeten melden. Donderdag 27 mei 2021 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp “houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding” (Parl. St. nr. 55-1900/007)…

Lees meer

Bewijsstukken over de UBO verplicht uiterlijk tegen 31 augustus 2021 (Seeds of Law)

Auteurs: Pieter De Vos en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 14/04/2021 Ten laatste op 30 april 2021 moest normaal gezien elke informatieplichtige entiteit de jaarlijkse bevestiging van zijn gegevens in het UBO-register doen. Deze keer moest daar ook nog bijkomende informatie bij verstrekt worden. Deze termijn is verlengd tot 31 augustus 2021. De verplichting…

Lees meer

Het UBO-register: een nieuwe update (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 28/12/2020 Dacht u reeds in orde te zijn met uw UBO registratieverplichtingen? Leest u misschien toch nog even verder. Bij K.B. van 23 september 2020, dat in werking trad op 11 oktober 2020, werden namelijk nog enkele wijzigingen aan de verplichtingen aangebracht. Hierna volgen alvast een paar wijzigingen: 1. De…

Lees meer

UBO-register: FAQ bijgewerkt door FOD Financiën op 19 juli 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/07/2019 Bedoeling van het UBO-register Het UBO-register is een gecentraliseerd register dat informatie bevat over de UBO’s van de juridische entiteiten die in de wetgeving zijn bedoeld. Deze juridische entiteiten, zijn vennootschappen, (i)vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en met trusts en fiducieën gelijkaardige juridische constructies (hierna “informatieplichtigen” genoemd). Dit register heeft tot doel…

Lees meer

The Belgian UBO-Register in light of the privacy legislation (K law)

Authors: Mathias De Backer and Louise Berrier (K law) Publication date: 22/03/2019 What is the UBO-Register? The Belgian UBO-Register is a national database that organizes and structures adequate, accurate and up-to-date information regarding Ultimate Beneficial Owners (hereinafter referred to as the “UBOs”) of corporate or other legal entities incorporated in or operating on the Belgian territory. By…

Lees meer

VZW’s en stichtingen: UBO-register geldt ook voor u (Monard Law)

Auteurs: Tanja Brijs en Yasmina Elbi (Monard Law) Publicatiedatum: 20/02/2019 De wet van 18 september 2017 (uitgevoerd door het KB van 30 juli 2018) verplicht ondernemingen om hun “uiteindelijke begunstigden” te identificeren via een centraal UBO-register. VZW’s en stichtingen ontsnappen niet aan deze verplichting. Voor deze entiteiten gelden echter wel andere aanknopingspunten dan voor vennootschappen. De…

Lees meer

Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2018 Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten hebben doorgespeeld aan het centrale register. De verplichting tot het…

Lees meer