De koop-verkoopovereenkomst
van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar on demand

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon

Webinar on demand

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

Webinar on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen

Webinar on demand

Het UBO-register: een nieuwe update (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 28/12/2020

Dacht u reeds in orde te zijn met uw UBO registratieverplichtingen? Leest u misschien toch nog even verder.

Bij K.B. van 23 september 2020, dat in werking trad op 11 oktober 2020, werden namelijk nog enkele wijzigingen aan de verplichtingen aangebracht. Hierna volgen alvast een paar wijzigingen:

1. De meest ingrijpende wijziging is wellicht dat het niet langer volstaat om “elk document dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is” enkel ter controle te kunnen voorleggen. Voortaan moet u deze documenten ook verplicht registreren.

Over welke documenten het precies gaat, wordt niet bepaald in het K.B.. De FOD Financiën interpreteert dat dit afhankelijk is van het specifieke geval maar dat dit bijvoorbeeld een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap of de aandeelhoudersovereenkomst kan zijn. Deze documenten zullen volgens het K.B. enkel toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten.

Indien u reeds geregistreerd was vóór 11 oktober 2020 heeft u tot 30 april 2021 de tijd om deze documenten op te laden. Indien u zich nog moet registreren, dan dient u deze documenten meteen bij uw registratie te voegen. De datum van 30 april 2021 is niet opgenomen in het K.B. maar wordt naar voor geschoven door de FOD Financiën.

2. Verder is voortaan niet enkel de actueel geregistreerde informatie consulteerbaar, maar ook de volledige historiek van de wijzigingen van de registraties.

Voor bijkomende informatie omtrent het UBO-register verwijzen wij graag naar onze vorige artikelen hieromtrent (cf. Recht in de Onderneming nr. 60 – 28 november 2017, Recht in de Onderneming nr. 69 – 30 oktober 2018, Recht in de Onderneming nr. 73 – 26 februari 2019, en Recht in de Onderneming nr. 78 – 25 september 2019) en kan u steeds contact met ons opnemen.

Lees hier het originele artikel