Wetsvoorstel houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het BW goedgekeurd door de Commissie Justitie (LegalNews)

Auteur: LegalNews Het gaat hier om een codificatie zonder inhoudelijke wijziging. Beoogd wordt de teksten te actualiseren, waar nodig ze duidelijker en leesbaarder te formuleren en ze in een logischere structuur onder te brengen; die bepalingen in te lassen in het nieuw Burgerlijk Wetboek en daarbij coherentie te verwezenlijken ten aanzien van de overige boeken…

Lees meer

Wallonië blijft eigen koers varen: verlenging risicoperiode voor niet-geregistreerde schenkingen naar 5 jaar (Van Havermaet)

Auteur: Natalie Vanderstappen (Van Havermaet) De Waalse regering heeft recent een nieuw decreet aangenomen dat moet leiden tot een “eerlijkere” belasting. Eén van de maatregelen is een verlenging van de risicotermijn voor niet-geregistreerde schenkingen naar 5 jaar. Wat houdt deze maatregel precies is? Wanneer zal deze nieuwe regeling in werking treden? Wat met Vlaanderen en…

Lees meer

Geen successierechten bij schenking op sterfbed (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Lauwers Fiscale Advocaten Zoals geweten is het tarief van de schenkbelasting voordeliger als dat van de successierechten. Een schenking van roerende goederen is in principe onderworpen aan schenkbelastingen. Indien de schenking ter registratie wordt aangeboden zijn er geen successierechten meer verschuldigd op het moment dat de schenker komt te overlijden. Als de schenking niet…

Lees meer

Aftrekbaarheid regularisatieheffing als passief nalatenschap: Vlabel verandert geweer van schouder (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Annelies Maeckelbergh, Guillaume Deknudt en Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Vlabel publiceerde op 1 oktober 2021 een nieuw standpunt (SP 21055) inzake de aftrekbaarheid van een regularisatieheffing als passief van de nalatenschap, en dit ter vervanging van het vroegere standpunt SP 15165. Onder het oude standpunt SP 15165 van 30/11/2015 (publicatie op 11/01/2016) werd…

Lees meer

Successieplanning onder het nieuwe goederenrecht (Tiberghien)

Auteur: Elisabeth De Nolf (Tiberghien) Op 1 september 2021 trad het nieuwe goederenrecht in werking. Eén van de hoofdstukken van het nieuwe “Boek 3” van het burgerlijk wetboek betreft het recht van vruchtgebruik. In het kader van een successieplanning komt een vruchtgebruik heel vaak voor. Denk maar aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. We…

Lees meer

Beding van voorafname – be careful what you wish for (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Dat het erg belangrijk is om de juiste woordkeuzes te maken, is een waarheid als een koe. Keer op keer worden dergelijke “clichés” bevestigd. Dit keer door onze Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). In de voorliggende casus was er onduidelijkheid over de interpretatie van een beding van voorafname in het huwelijkscontract. Het ging specifiek over…

Lees meer

Voorlopig bewind en conventionele terugkeer in een schenkingsakte (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Schenkingen zijn en blijven een populaire planningstechniek. Maar aangezien we niet weten wat de toekomst brengt, zijn we maar beter zo goed mogelijk op alles voorbereid. In deze bijdrage gaan we specifiek in op de situatie waarin een persoon een schenking met modaliteiten heeft uitgevoerd en daarna onder voorlopig bewind werd…

Lees meer

Toekomst van het duolegaat in de drie Gewesten: belangrijke wijzigingen in Vlaanderen (Degroof Petercam)

Auteur: Niko Hostyn (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 09/09/2021 De toepasselijke tarieven in de successierechten/erfbelasting op verwanten die niet behoren tot de rechte lijn (zoals kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders) zijn hoog. In Vlaanderen lopen de tarieven tussen ‘vreemden’ op tot 55%, in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs tot 80%. Indien men dus een testament…

Lees meer

Internationale nalatenschappen en dubbele belasting: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven, Elisabeth De Nolf en Olivia Herbert (Tiberghien) Publicatiedatum: 11/06/2021 Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1? Voor wat betreft de successierechten, belast België in principe het wereldwijde vermogen van een overleden Belgisch rijksinwoner. Teneinde situaties van dubbele belasting in de successierechten…

Lees meer