>Voeg code toe voor de </head> tag.privacy

Welke impact heeft Brexit op uw doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk? (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Justine De Meersman (Eubelius)Publicatiedatum: 04/02/2021 Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van Brexit, een derde land in het licht van de AVG. De EU-UK Trade and Cooperation Agreement ("de Overeenkomst"), bevat een overbruggingsmechanisme voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en

2021-02-19T10:17:12+00:00 17 februari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , , |

Welke bevoegde privacy autoriteit kan jou voor de rechter slepen? (Sirius Legal)

Auteur: Matthias Vandamme (Sirius Legal)Publicatiedatum: 27/01/2021 Een komend arrest van het Hof van Justitie kan mogelijks interessante gevolgen hebben voor bedrijven die in een grensoverschrijdende context werken. De Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie schreef in een recente opinie over de zaak van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) tegen Facebook dat

2021-02-09T15:54:05+00:00 11 februari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Welke gegevens mogen ondernemingen verzamelen in het kader van een diversiteitsbeleid? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 04/02/2021 In het zog van de “Black Lives Matter”-beweging wensen ondernemingen meer diversiteit in hun personeelsbestand te bewerkstelligen. Werkgevers wensen daarbij soms aan hun werknemers of aan kandidaten te vragen om op vrijwillige basis persoonlijke informatie mee te delen (“diversity monitoring”). Vaak gaat het om gegevens

2021-02-09T15:38:30+00:00 9 februari 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Belgian DPA’s Litigation Chamber publishes procedural rules (Lydian)

Authors: Bastiaan Bruyndonckx, Olivia Santantonio and Liese Kuyken (Lydian)Publication date: 28/01/2021 As we found out last year, data protection remains on the rise. In the meantime, many data subjects found their way to the Belgian supervisory authority, the Data Protection Authority (the DPA) and the Belgian guardian of the fundamental principles

2021-02-02T13:13:03+00:00 5 februari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Gezondheidsgegevens uit met het internet verbonden apparaten: nieuwe bepalingen in de verzekeringswet (Lydian)

Auteurs: Bastiaan Bruyndonckx en Sandra Lodewijckx (Lydian)Publicatiedatum: 29/01/2021 De "pay as you drive" of "pay how you drive" praktijk is de laatste jaren wijdverspreid onder autoverzekeraars. Door het plaatsen van een apparaat in de wagen, kan de verzekeringnemer een lagere premie betalen (of bepaalde voordelen genieten), in functie van het

GDPR, wat doe je met de persoonsgegevens van een sollicitant? (Ubora)

Auteur: Rolf Vermeulen (Ubora)Publicatiedatum: 2020 Bij het bijhouden, verwerken en bewaren van persoonsgegevens van sollicitanten dien je op drie punten te letten: welke gegevens worden verwerkt? Hoe lang bewaar je de data? Hoe informeer je de sollicitant? WELKE GEGEVENS MAG JE VERWERKEN De GDPR-regelgeving bepaalt dat je niet meer persoonsgegevens mag verwerken als strikt noodzakelijk voor

2021-01-20T16:56:36+00:00 20 januari 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , |

FOD Financiën krijgt berisping voor GDPR-inbreuken (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent AdvocatenPublicatiedatum: 14/01/2021 Op 23 december 2020 heeft de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) uitspraak gedaan over een klacht met betrekking tot het Fisconetplus-platform van de FOD Financiën. We vatten de beslissing van de GBA kort samen en geven aan wat we hieruit als onderneming moeten onthouden. Bent u

2021-01-16T12:05:35+00:00 16 januari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Last-minute Brexit deal extends free flow of personal data to UK with 6 months (Loyens & Loeff)

Authors: Stéphanie De Smedt, Nina Orlić, Kim Lucassen and Emilia Fronczak (Loyens & Loeff)Publication date: 31/12/2020 As of 1 January 2021, the UK qualifies as a ‘third country’ pursuant to the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). From a data protection perspective, this means, in principle, that additional measures

2021-01-04T12:32:22+00:00 4 januari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Blind vertrouwen? GDPR in de relatie tussen werknemers, derden en de vertrouwenspersoon (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius)Publicatiedatum: 18/12/2020 Een recente uitspraak van de gegevensbeschermingsautoriteit bevestigt het recht van de werknemer om inzage te nemen van haar personeelsdossier en evaluatie-documenten. Dat hierin gegevens van derden zijn opgenomen, doet aan dit basisrecht geen afbreuk. Het personeelsdossier is evenwel niet het dossier van de vertrouwenspersoon. Eens

2021-01-04T12:25:25+00:00 4 januari 2021|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , |

Export van persoonsgegevens buiten de Europese Unie: de concrete aanpak (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Justine De Meersman (Eubelius)Publicatiedatum: 21/12/2020 In het zogenaamde Schrems II-arrest sprak het Hof van Justitie zich op 16 juli 2020 uit over een aantal aspecten van de export van persoonsgegevens. Het Hof oordeelde onder meer dat verwerkingsverantwoordelijken die zich op modelcontractbepalingen willen beroepen, moeten nagaan of

2020-12-27T10:07:06+00:00 28 december 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , |