>Voeg code toe voor de </head> tag.privacy

Hoe zit dat met advocaat-medewerkers en de GDPR? (Mr. Franklin)

Auteur: Olivier SustronckPublicatiedatum: 09/07/2021 De advocaat of het kantoor dat optreedt voor een cliënt in een gerechtelijke procedure doet dit in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Maar in welke hoedanigheid treden advocaat-medewerkers van een kantoor op overeenkomstig de GDPR in een dossier en wat zijn de gevolgen hiervan? De deontologische code

2021-07-12T10:17:47+00:00 12 juli 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , |

Het verschil tussen ‘willen en ‘kunnen’: De beperkte invloed van de werkgever op de vaccinatiekeuze van de werknemer (Monard Law)

Auteur: Pieter-Jan Desmit (Monard Law)Publicatiedatum: 15/06/2021 Naar aanleiding van de opstart en de versnelling van de vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus Covid-19, rijst binnen de arbeidsrechtelijke context de vraag in welke mate de werkgever kan eisen dat zijn werknemers zich laten vaccineren en of de werkgever de toegang

2021-07-06T11:55:45+00:00 7 juli 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , |

Uit het oog, uit het hart? GDPR en de verwerking van persoonsgegevens van ex-werknemers (Schoups)

Auteurs: Christian Minette (Schoups)Publicatiedatum: 15/06/2021 De verplichtingen rond privacy en gegevensbescherming die op de werkgever rusten ten aanzien van ex-werknemers die de onderneming hebben verlaten, bijvoorbeeld omwille van een ontslag, zijn niet altijd even duidelijk. Een aantal recente uitspraken van de Geschillenkamer van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit bieden een mooie opportuniteit

2021-06-23T10:36:55+00:00 28 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Het register van verwerkingsactiviteiten: een must voor ondernemingen (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Elisah Vanhecke (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 18/06/2021 Als onderneming dient u volgens de privacywetgeving te beschikken over een ‘register van verwerkingsactiviteiten’. In dit register dient u bepaalde informatie op te nemen over de persoonsgegevens die u bewaart en verwerkt. Bij een controle door de Gegevensbeschermingsautoriteit zal dit register als eerste

2021-06-23T09:48:59+00:00 25 juni 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

De nieuwe SCC’s zijn beschikbaar: hoe pas je nu je data-export overeenkomsten aan? (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal)Publicatiedatum: 17/06/2021 Sinds het Schrems II arrest van afgelopen zomer, waarover we op onze blog al herhaaldelijk berichtten, is het exporteren van persoonsgegevens buiten de EU behoorlijk omslachtig geworden.  Vooral het wegvallen van het “Privacy Shield” tussen de EU en de VS zorgt voor

2021-06-18T07:35:04+00:00 21 juni 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Checklist voorbereiding en implementatie procedure klokkenluiders (Lydian)

Auteurs: Bastiaan Bruyndonckx, Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 10/06/2021 BACKGROUND Werknemers spelen als klokkenluider een sleutelrol bij het onthullen en voorkomen van inbreuken op belangrijke wetgeving door de onderneming of de organisatie waarvoor zij werken. Deze inbreuken kunnen vaak zeer schadelijk zijn voor het algemeen belang. Uit vrees voor

2021-06-14T09:08:12+00:00 16 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Vaccinatiegegevens van personeel opvragen en bijhouden: mag dat? Op het kruispunt tussen arbeidsrecht en de GDPR (Marlex)

Auteurs: Charlotte Knockaert en Fay Reynaert (Marlex)Publicatiedatum: 11/06/2021 De vaccinatiecampagne draait op volle toeren, waardoor de kans toeneemt dat u als werkgever wordt geconfronteerd met een werknemer die zich (eventueel tijdens de werkuren) laat vaccineren. Als werkgever is het ongetwijfeld nuttig voor uw werkorganisatie en welzijns- en preventiebeleid om de

2021-06-14T09:03:18+00:00 14 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , , |

Communicatie naar aanleiding van het vertrek van werknemers: beperk je tot de essentie (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 09/06/2021 In het kader van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst is het een werkgever toegestaan om zijn medewerkers te informeren over het loutere feit dat een einde werd gesteld aan de overeenkomst van een medewerker. Er moet wel rekening worden gehouden met het beginsel van minimale

2021-06-10T08:16:55+00:00 11 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Mededeling aan werknemers van informatie omtrent ontslag van voormalige werknemers. Beslissing ten gronde van de Gegevensbeschermings-autoriteit op 1 juni 2021 (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)Publicatiedatum: 04/06/2021 3 takeaways bij GBA 63/2021 van 1 juni 2021 1. Werkgevers kunnen hun personeel per e-mail informeren over ontslag van andere werknemers (rechtsgrond = uitvoering arbeidsovereenkomst). 2. Maar exit-communicatie moet beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor een passend hr-beleid, met name de mededeling

2021-06-04T07:43:46+00:00 4 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Camera tegen diefstal in mijn bedrijf (Everest)

Auteur: Stijn De Meulenaer (Everest)Publicatiedatum: 31/10/2019 Preventief: camerabewaking Ter preventie van diefstal door de werknemer, kan u als werkgever camerabewaking installeren. Op basis van cao nr. 68 mogen camera’s alleen geplaatst worden om een van volgende doeleinden na te streven: de veiligheid en gezondheid, de bescherming van de goederen van de onderneming,