>Voeg code toe voor de </head> tag.privacy

Gegevens van het Rijksregister inkijken kan niet zomaar … (Ardent Advocaten)

Auteurs: Filip Duwaerts en Joost Vangenechten (Ardent Advocaten)Publicatiedatum: 10/05/2021 Onze persoonlijke gegevens moeten door de overheid kunnen verwerkt worden. De raadpleging ervan is strikt gereglementeerd. In deze korte bijdrage geven we een voorbeeld van hoe het eigenlijk niet moet… En hoe (misbruik van) GDPR ook wel eens kan zorgen voor

2021-05-11T14:32:19+00:00 17 mei 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , |

E-mails naar de fiscus: een correspondentie met Oblomov*? (Tiberghien)

Auteurs: Céline Van houte en Olja Rudic (Tiberghien)Publicatiedatum: 07/05/2021 De Belgische fiscale Administratie deelt de laatste tijd in haar correspondentie aan belastingplichtigen mee dat een antwoordformulier, zoals bijvoorbeeld een antwoord op vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging, uitsluitend per brief of via het digitaal platform MyMinfin kan worden

2021-05-11T14:47:35+00:00 11 mei 2021|Categories: Directe belastingen Privacy recht|Tags: , , , |

De vernietiging van de Dataretentiewet, wat nu? (Janson)

Auteurs: Céline Masschelein en Valentine Vandendriessche (Janson)Publicatiedatum: 10/05/2021 Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 22 april 2021 de zogenaamde Dataretentiewet [1] van 2016 vernietigd. Het Hof oordeelt dat de algemene en ongedifferentieerde bewaring van gegevens met betrekking tot elektronische communicatie het recht schendt op eerbiediging van het privéleven en op

Data Export na Schrems II: stilaan meer duidelijkheid op basis van eerste beslissingen (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal)Publicatiedatum: 26/04/2021 Dat het Schrems II arrest van afgelopen zomer heel wat stof heeft doen opwaaien is een understatement.  Heel wat bedrijven zijn bijzonder ongerust over de impact van het wegvallen van het Privacy Shield tussen de VS en Europa en over de strengere

2021-04-30T08:29:10+00:00 4 mei 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Concrete gevallen van schending van de GDPR-regelgeving: een overzicht van rechtspraak van de gegevensbeschermingsautoriteit (Argus Advocaten)

Auteur: Gert Damiaans (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 29/04/2021 1. Enkele jaren geleden mocht de GDPR-regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heel wat stof doen opwaaien. Er heerste voornamelijk de bezorgdheid dat deze persoonlijke gegevens vrij werden gebruikt voor allerhande ongevraagde doeleinden. De privacy van ieder persoon dient dan ook te worden gerespecteerd.

2021-05-01T08:12:18+00:00 1 mei 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Recht op nieuwsgierigheid tussen echtgenoten: wat als u een curieuzeneuzemosterdpot bent? (Reyns Advocaten)

Auteur: Eva Weterings (Reyns Advocaten)Publicatiedatum: 26/04/2021 Heeft u weleens zitten “snuisteren” in de telefoon van uw partner? U bent zeker en vast niet de enige. In de digitale wereld waarin wij leven komt het immers steeds vaker voor dat echtgenoten in elkaars telefoon of laptop op zoek gaan naar e-mails

2021-04-30T07:53:53+00:00 30 april 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , |

European Commission publishes proposal for AI regulation (Lydian)

Authors: Bastiaan Bruyndonckx and Liese Kuyken (Lydian)Publication date: 26/04/2021 In recent years, artificial intelligence (AI) has been a popular buzzword and a hot topic that has caught the attention of lawmakers. For several years, the European Commission (EC) has been researching the topic further and on 21 April 2021 it

2021-04-30T07:39:33+00:00 30 april 2021|Categories: Informaticarecht Privacy recht|Tags: , , |

Bewakingscamera die meer filmt dan privédomein vangt boete (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio)Publicatiedatum: 21/04/2021 Bewakingscamera’s zijn de uitgewezen manier om privé-eigendom te beschermen tegen inbraak, vandalisme en/of diefstal. Deze camera’s filmen echter vaak meer dan enkel de eigendom van de eigenaar van het bewakingssysteem. Zo kan een deel van de openbare weg of de privé-eigendom van een buur

2021-04-30T07:40:34+00:00 30 april 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

New EDPB guidelines on virtual voice assistants (Lydian)

Authors: Bastiaan Bruyndonckx and Olivia Santantonio (Lydian)Publication date: 22/04/2021 The European Data Protection Board (EDPB) recently published its draft Guidelines 02/2021 on Virtual Voice Assistants (VVAs). VVAs have been integrated in smartphones, smart speakers, vehicles, TVs, etc. and may bring many advantages for users. A core activity of such VVAs is processing

2021-04-24T11:15:18+00:00 27 april 2021|Categories: Privacy recht Informaticarecht|Tags: , , , |

Fiscale visitatie vs. vertrouwelijke gegevens/recht op privacy: een match of mismatch in de recente rechtspraak? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 21/04/2021 Kan de fiscus een kopiename van vertrouwelijke briefwisseling en/of privégegevens op elektronische dragers verantwoorden in het kader van haar visitatierecht? Het is en blijft een vraag waarop geen eenduidig antwoord kan worden gegeven – zoals blijkt uit recente rechtspraak.