>Voeg code toe voor de </head> tag.privacy

Strafbaarheid van het zonder toestemming verspreiden van seksueel getint audio- of beeldmateriaal, vereist geen herkenbaarheid van het slachtoffer voor derden (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 07/11/2019 Artikel 371/1, 1e lid, 2° van het Strafwetboek bestraft hij die de beeld- of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft die persoon ingestemd met

2019-11-17T11:49:39+00:00 18 november 2019|Categories: Privacy recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Bezint eer ge tekst: zijn de regels over openbaarheid van bestuur ook van toepassing op sms- en andere tekstberichten van het overheidspersoneel? (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Elisabeth Robbroeckx (Lydian) Publicatiedatum: 29/10/2019 1. De Nederlandse Raad van State zet de bakens uit De Nederlandse Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State werd recent geconfronteerd met de vraag of ook sms- en e.a. tekstberichten (bv. WhatsApp®) onder de Nederlandse wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen. Dergelijke berichten lijken veelal

2019-11-01T15:31:16+00:00 14 november 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Zwijgen is niet toestemmen: klik hier voor cookies (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 01/11/2019 Cookiebanners die je informeren dat ze je toestemming willen om cookies op je toestel te installeren: je ziet ze overal, maar zijn ze ook voldoende? Het Europees Hof van Justitie bevestigde met haar arrest van 1 oktober dat de gebruiker toch actiever zijn of haar instemming

2019-11-02T09:16:55+00:00 12 november 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Checklist: GDPR en de organisatie van de sociale verkiezingen 2020 (Lydian)

Auteur: Lydian Publicatiedatum: 22/10/2019 In het kader van de sociale verkiezingen worden tal van (gevoelige) persoonsgegevens van werknemers verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan de kandidaten- of kiezerslijsten, de stembiljetten, lijsten leidinggevend personeel. Deze persoonsgegevens moeten verwerkt worden in lijn met de regels van de GDPR. Omdat de sociale verkiezingen van 2020

2019-11-01T13:12:08+00:00 9 november 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

Gezamenlijke verantwoordelijke, of je het nu Leuk vindt of niet… (Timelex)

Auteur: Geert Somers (Timelex) Publicatiedatum: 07/10/2019 Gebruikt u een van de Facebook-plugins, zoals de 'Vind ik leuk'-knop, op uw website? Dan bent u misschien een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met Facebook. Dit vloeit voort uit een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJ-EU") in het arrest Fashion ID

2019-10-30T19:57:58+00:00 4 november 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , |

Shadow-IT en GDPR: neem tijdig de juiste technische en organisatorische maatregelen (Sirius Legal)

Auteur: Roeland Lembrechts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 22/10/2019 Op 10 september 2019 heeft de Poolse Gegevensbeschermingsautoriteit een monsterboete van 645.000 Euro opgelegd aan morele.net ten gevolge van een cyberaanval. Deze aanval was oorzaak van een datalek van gegevens van 2.200.000 personen. De beschermingsautoriteit verweet morele.net dat zij geen aangepaste maatregelen had genomen

2019-10-26T08:36:38+00:00 29 oktober 2019|Categories: Informaticarecht Privacy recht|Tags: , , , |

Toestemming voor cookies : Het Hof van Justitie spreekt zich uit! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 09/10/2019 In een arrest van 1 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de toestemming voor cookies een actieve handeling van de gebruikers veronderstelt. Standaard aangevinkte selectievakjes zijn bijgevolg niet toegelaten. Verder moeten website beheerders onder meer ook informatie verstrekken over de eventuele ontvangers

2019-10-14T13:08:52+00:00 14 oktober 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Google en het recht om vergeten te worden – worden we dan toch niet vergeten? (Timelex)

Auteur: Zenzi De Graeve (Timelex) Publicatiedatum: 25/09/2019 Het Europees Hof van Justitie heeft gisteren geoordeeld dat Google het recht om te worden vergeten niet wereldwijd hoeft toe te passen. Google arrest(en) Eerder schreven wij over het Google-Spain arrest van mei 2014 en het recht om vergeten te worden. Daarin wordt uitgelegd dat het Hof van

2019-10-05T09:12:11+00:00 5 oktober 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Sociale Verkiezingen en de Verwerking van Persoonsgegevens (Orys Advocaten)

Auteur: Orys Advocaten Publicatiedatum: 24/09/2019 Tussen 11 en 24 mei 2020 worden de volgende sociale verkiezingen georganiseerd in heel wat Belgische bedrijven. Tijdens de gehele verkiezingsprocedure worden, onder meer door de werkgevers, regelmatig persoonsgegevens verwerkt, waardoor het belangrijk is even stil te staan bij de verplichtingen die daarbij op de werkgevers rusten. De

2019-10-05T09:13:20+00:00 5 oktober 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , |

Export van persoonsgegevens na de Brexit: de klok tikt… (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 26/09/2019 De Brexit nadert dag na dag en alles wijst erop dat het Verenigd Koninkrijk op 1 november 2019 definitief en zonder akkoord de Europese Unie zal verlaten.  Persoonsgegevens uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk wordt dan plots heel wat moeilijker, zoals we vorig jaar

2019-10-01T11:36:39+00:00 3 oktober 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |