>Voeg code toe voor de </head> tag.privacy

’I want my data!’- Recent Developments in the Right to Access One’s Personal Data (Stibbe)

Author: Cyril Fischer (Stibbe) Publication date: 22/08/2019 The Belgian Data Protection Authority has recently adopted a broad view of the right to access one's personal data. The Belgian Data Protection Authority ('Belgian DPA') has recently rendered a decision on an individual’s request to access his personal data. After a brief discussion of this

2019-08-26T15:27:02+00:00 28 augustus 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

Newsflash GDPR : Richtsnoeren voor de verwerking van persoonsgegevens aan de hand van videoapparatuur (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 23/08/2019 Het Europees Comité voor gegevensbescherming  (“European Data Protection Board” of “EDPB”), het adviesorgaan waarin alle nationale toezichthoudende autoriteiten vertegenwoordigd zijn, heeft op 10 juli 2019 voorlopige richtsnoeren opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens aan de hand van videoapparatuur. Tot 9 september 2019 kunnen bij de richtsnoeren

2019-08-26T19:29:52+00:00 27 augustus 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , , , |

Waarop moet ik letten bij het organiseren van een cashback actie? (Sirius Legal)

Auteur: Freekje De Vidts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 08/08/2019 Fabrikanten organiseren vaak cashback acties om rechtstreeks in contact te komen met hun klanten en (persoons-)gegevens te verzamelen van de eindklanten van hun producten. De eindklant kan dan een deel van de aankoop teruggestort krijgen op zijn/haar bankrekening, vaak na registratie via de

2019-08-15T10:34:43+00:00 15 augustus 2019|Categories: Handelsrecht Privacy recht|Tags: , , , , |

Medische deontologie: goedgekeurde gecommentarieerde code van 5 juli 2019 gepubliceerd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/08/2019 De nationale raad van de Orde van Artsen publiceerde op 8 augustus 2019 de op 5 juli 2019 goedgekeurde gecommentarieerde code van medische deontologie op de website van de Orde. De medische deontologie omvat de basisbeginselen en gedragsregels die iedere arts in het belang van het

2019-08-15T10:02:01+00:00 15 augustus 2019|Categories: Gezondheidszorg Medisch recht Privacy recht|Tags: , , , |

Recht op vergetelheid: mag ik een verzoek om persoonsgegevens te wissen weigeren? (Sirius Legal)

Auteur: Roeland Lembrechts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 15/07/2019 Elke persoon heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten wissen. Indien je als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens een vraag tot gegevenswissing krijgt, dan ben je niet altijd verplicht om op dit verzoek in te gaan. In de praktijk

2019-07-22T14:39:35+00:00 25 juli 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

Overheidsdiensten in het vizier van de GBA (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 15/07/2019 De Gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, heeft bij beslissing 05/2019 dd. 09/07/2019 een berisping gegeven aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, dit wegens de miskenning van het inzagerecht van de betrokkene. Bespreking van de feiten. In september 2018 heeft een plaatsvervangend lid bij de geneeskundige

2019-07-15T17:03:52+00:00 15 juli 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

GDPR’s first birthday in six lessons (Altius)

Author: Gerrit Vandendriessche (Altius) Publication date: 04/07/2019 The general data protection regulation (GDPR) just celebrated its first anniversary.  Although it seems that EU businesses and individuals are well aware of its existence, some controllers and processors are still not entirely GDPR compliant.  Others that already underwent GDPR audit, must realize

2019-07-12T09:49:51+00:00 12 juli 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

Newsflash GDPR: Bewaartermijnen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 02/07/2019 Onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’ of ‘GDPR’) gelden dezelfde bewaartermijnen van persoonsgegevens als voorheen. Het uitgangspunt blijft dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking (de zgn. “opslagbeperking”). Hoe lang dit precies is, dient geval

2019-07-06T13:26:56+00:00 8 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , |

Fraudeonderzoek: zijn auditors privédetectives? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Luc Goris (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 29/07/2019 Dagelijks zijn er in bedrijven onderzoeken naar mogelijke fraude door eigen medewerkers. Fraudeonderzoek kan door eigen mensen gebeuren (interne auditors, security officers, compliance officers, risk managers), alsook door externe gespecialiseerde forensic auditors. Uiteindelijk kan een fraudeonderzoek op basis van een auditrapport leiden tot

2019-07-06T14:00:49+00:00 6 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

Free flow of non-personal data and GDPR (Loyens & Loeff)

Authors: Stéphanie De Smedt and Garance Dekeyser (Loyens & Loeff) Publication date: 19/06/2019 The new Regulation 2018/1807 on the free flow of non-personal data in the EU is applicable since 28 May 2019. The main goal pursued by Regulation 2018/1807 is to boost the data economy by facilitating the cross-border exchange of

2019-06-25T08:39:38+00:00 27 juni 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |