>Voeg code toe voor de </head> tag.Peeters Law

Nieuwe Code “Deugdelijk Bestuur” voor Belgische genoteerde vennootschappen (Peeters Law)

Auteur: Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 26/06/2019 Onlangs is de nieuwe Code "Deugdelijk Bestuur", ook "Corporate Governance" genoemd, verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit was nodig omdat er sinds de laatste publicatie in 2009 belangrijke wijzigingen gekomen zijn in de Belgische en Europese wetgeving, met in het bijzonder het WVV (Wetboek

2019-07-06T12:23:20+00:00 8 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Wanneer moeten vennootschappen en verenigingen zich in regel stellen met het WVV? (Peeters Law)

Auteurs: Leo Peeters en Alain De Jonge (Peeters Law) Publicatiedatum: 15/03/2019 Op 28 februari 2019 keurde de Kamer de wet goed die het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) invoert. Het WVV treedt in voege op 1 mei 2019. Gevolg is dat alle nieuwe vennootschappen, verenigingen die opgericht of omgezet worden vanaf 1

2019-03-23T10:51:32+00:00 25 maart 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

De internationale invordering van schulden: een arsenaal aan mogelijkheden (Peeters Law)

Auteurs: Vincent Brouwers en Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 19/02/2019 Door de globalisering en internationalisering van de handel hebben bedrijven veel meer te maken met buitenlandse schuldenaars, wat de invordering er niet gemakkelijker op maakt. Het is dan ook een goede zaak dat de wetgeving meer en meer evolueert naar een

2019-02-23T14:11:09+00:00 28 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

Binnenkort wordt een Vlaamse gebouwenpas ingevoerd (Peeters Law)

Auteur: Alain De Jonge en Ann Vranken (Peeters Law) Publicatiedatum: 06/12/2018 Al wie een zakelijk recht heeft op een gebouw in het Vlaamse Gewest, zal binnenkort beroep kunnen doen op de zogenaamde 'gebouwenpas'. Hiermee zal men toegang krijgen tot alle informatie die bij de Vlaamse Overheidsinstanties ter beschikking staat over zijn

Welke invloed zal Brexit hebben op uw onderneming? (Peeters Law)

Auteurs: Leo Peeters en Alain De Jonge (Peeters Law) Publicatiedatum: 22/11/2018 Dit is een vraag die u zich als ondernemer wellicht stelt als u economische activiteiten heeft naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) want op 29 maart 2019 verlaat het VK de Europese Unie (EU). Op welke manier dat zal

2018-11-27T10:45:41+00:00 28 november 2018|Categories: Handelsrecht Sociaal recht|Tags: , |

De “single permit” voor niet-EU burgers komt eraan (Peeters Law)

Auteur: Leila Mstoian (Peeters Law) Publicatiedatum: 19/09/2018 Werknemers of onderdanen met buitenlandse nationaliteit - niet EU-burgers - die wensen te verblijven en werken in België, zullen binnenkort slechts één procedure moeten volgen voor het verkrijgen van een arbeidskaart (arbeidsvergunning) en een verblijfskaart. Waar tot nu toe eerst een procedure opgestart moet

2018-09-22T11:48:40+00:00 22 september 2018|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Crowdfunding voortaan eenvoudiger (Peeters Law)

Auteur: Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 10/09/2018 Kapitaal ophalen voor een crowdfundingproject tot 5 miljoen EUR, verloopt sinds 21 juli 2018 veel eenvoudiger omdat geen prospectus meer moet worden opgesteld en goedgekeurd door de FSMA. In de plaats van een prospectus moet er dan slechts een informatienota opgesteld worden. In een vorig

2018-09-22T11:14:10+00:00 22 september 2018|Categories: Financieel recht Handels- en financieel recht|Tags: , |

De coöperative vennootschap, een terugkeer naar de bron (Peeters Law)

Auteurs: Andrine Like en Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 27/06/2018 In het kader van de hervorming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zal de rechtsvorm van coöperatieve vennootschap enkel behouden worden voor de "eigenlijke" coöperatieven, namelijk deze die beheerd worden door diegenen die beslist hebben om een onderneming uit

2018-07-08T10:18:35+00:00 8 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het woninghuurrecht per gewest toegelicht (Peeters Advocaten)

Auteur: Alain De Jonge en Vincent Brouwers (Peeters Advocaten) Publicatiedatum: 21/06/2018 Bij de zesde staatshervorming van 2012-2014 werden een aantal bevoegdheden overgeheveld van het federale niveau naar de gemeenschappen en de gewesten. Hieronder viel ook het huurrecht. De eerste gewestelijke regelgevingen in deze materie treden dit jaar in werking.  Dit artikel beperkt

2018-07-07T10:05:13+00:00 7 juli 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De nieuwe vzw, waar kunnen we ons aan verwachten? (Peeters Law)

Auteurs: Vincent Brouwers en Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 30/04/2018 In het kader van de grondige hervorming van het vennootschaps- en het verenigingsrecht, zullen ook de vzw’s juridisch een grondige opfrissing ondergaan. Naast het schrappen van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden, zullen vzw’s vanaf 1 mei 2018 ook failliet kunnen

2018-05-17T10:52:12+00:00 17 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |