>Voeg code toe voor de </head> tag.Peeters Law

Het einde van geo-blokkering en de portabiliteit van digitale diensten in de Europese Unie (Peeters Law)

Auteur: Andrine Like en Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 28/03/2018 Een goedkopere vakantie en favoriete soaps binnen handbereik In voortzetting van haar strategie voor een digitale eengemaakte markt, nam de Raad op 27 februari 2018 de Verordening 2018/302 aan om belemmeringen voor de e-commerce weg te nemen door ongerechtvaardigd geografisch blokkeren

2018-04-03T14:59:15+00:00 3 april 2018|Categories: Informaticarecht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

De GBA wordt realiteit (Peeters Law)

Auteur: Griet Verfaillie (Peeters Law) Publicatiedatum: 11/01/2018 Op 10 januari 2018 werd de wet tot oprichting van de Gegevenbeschermingsautoriteit (GBA) gepubliceerd.  De wet tot oprichting van de Gegevenbeschermingsautoriteit (GBA) zal op 25 mei 2018 in werking treden. De bepalingen inzake de benoeming van de leden van het directiecomité, de leden van

2018-01-18T15:03:08+00:00 18 januari 2018|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

Verkoop met verlies (Peeters Law)

Auteur: Lynn Pype en Griet Verfaillie (Peeters Law) Publicatiedatum: 04/01/2018 Het Europees Hof van Justitie sprak zich onlangs opnieuw uit over de vraag of een Spaanse wetgeving betreffende verkoop met verlies al dan niet in strijd is met de Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.  De discussie of een verbod op verkoop

Wijzigingen aan de GVV-wet goedgekeurd door de Kamer (Peeters Advocaten)

Auteurs: Pieter Dierckx en Leo Peeters (Peeters Advocaten) Publicatiedatum: 31/10/2017 Op 5 oktober 2017 werd het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de "GVV-wet") goedgekeurd door de Kamer en ter bekrachtiging voorgelegd aan de Koning. Het wetsontwerp - zoals aangenomen in plenaire vergadering van de Kamer dd. 5 oktober

Wijziging van de wet op de gedwongen mede-eigendom (Peeters Advocaten)

Auteur: Alain De Jonge (Peeters Advocaten) Publicatiedatum: 28/08/2017 Aankomend recht Op 7 maart 2017 werd een aanbevelingsnota voorgesteld door de werkgroep mede-eigendom, opgericht door Justitieminister Koen Geens. Deze nota bevat concrete voorstellen ten einde het beheer van appartementsgebouwen efficiënter te maken. Het appartementsrecht werd de laatste tijd herhaaldelijk gewijzigd. De laatste wijziging

2017-10-11T09:00:49+00:00 30 augustus 2017|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Optionele BTW op professionele onroerende verhuur (Peeters Advocaten)

Auteur: Alain De Jonge (Peeters Advocaten) Publicatiedatum: 23/08/2017 Aankomend recht In het zomerakkoord van de huidige regering van 26 juli 2017 werd beslist om een optioneel stelsel voor BTW-belaste onroerende verhuur in te voeren. Tot op heden is in België, behoudens enkele uitzonderingen, de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van BTW. Een

2017-08-28T08:42:07+00:00 28 augustus 2017|Categories: BTW en douane|Tags: , |

Is een schadevordering mogelijk tegen inbreukplegers op het mededingingsrecht? (Peeters Advocaten)

Met de invoering van de wet van 6 juni 2017 wordt het gemakkelijker voor slachtoffers van inbreuken op het mededingingsrecht om een schadevergoeding te vorderen. De wet van 6 juni 2017 zorgt ervoor dat elke onderneming, consument of vereniging van consumenten, die schade heeft geleden ten gevolge van inbreuken op het mededingingsrecht, een

Mag een VZW vandaag de dag aandelen bezitten in een handelsvennootschap? En wat brengt de toekomst? (Peeters Advocaten)

Ook na de nakende hervormingen van de basiswetboeken, zullen VZW's onder welbepaalde voorwaarden participaties  kunnen nemen in een handelsvennootschap. 1. Naar huidig recht Hoewel er enige terughoudendheid bestaat ten aanzien van het houden van een participatie in een handelsvennootschap door een VZW, is dit op heden mogelijk in de mate

2017-08-15T20:51:39+00:00 28 juni 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Kunnen Internet Service Providers de browsergeschiedenis van hun gebruikers verkopen? (Peeters Advocaten)

Op 28 maart 2017 werd in het Amerikaanse Congres het voorstel goedgekeurd dat Internet Service Providers toelaat om de browsergeschiedenis van hun gebruikers te verkopen, zonder dat zij hiervoor de toestemming van hun gebruikers nodig hebben. De Amerikaanse Senaat heeft het voorstel eveneens goedgekeurd. De browsergeschiedenis is voor bedrijven een

2017-05-18T13:26:09+00:00 17 mei 2017|Categories: Privacy recht|Tags: , |

Hervormingen op til met betrekking tot de WCO en het faillissement (Peeters Advocaten)

Onlangs werd door de regering een gloednieuw wetsontwerp op tafel gelegd betreffende de hervorming van de Faillissementswet en van de Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen (WCO). Het wetsontwerp moet nog goedgekeurd worden door het Federaal Parlement maar de inwerkingtreding wordt wel voorzien tegen uiterlijk 1 september 2017. De

2017-05-17T15:47:10+00:00 17 mei 2017|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |