>Voeg code toe voor de </head> tag.opzeggingstermijn

Opschorting opzeggingstermijn tijdens Corona-tijdelijke werkloosheid (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 12/06/2020 De Kamer heeft gisteren (11 juni 2020) unaniem het wetsvoorstel aangenomen waaruit volgt dat de opzeggingstermijn die door een werkgever wordt betekend tijdens de Corona-tijdelijke werkloosheid wordt opgeschort. Er is na het negatieve advies van de Raad van State, geen sprake

2020-06-15T15:12:59+00:00 15 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Het sollicitatieverlof (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 10/06/2020 Elke werknemer mag tijdens de loop van de opzeggingstermijn afwezig zijn om een nieuwe job te zoeken. Dit met behoud van zijn of haar loon. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer zelf ontslag heeft genomen of ontslag heeft gekregen. Dit

Wetsvoorstellen tot algemene schorsing opzeggingstermijnen en invoering algemeen ontslagverbod (Reliance)

Auteur: Reliance Publicatiedatum: 12/05/2020 Algemene schorsing opzeggingstermijnen? In een eerdere newsflash meldden wij u al dat de sp.a een wetsvoorstel had ingediend om de looptijd van de opzeggingstermijn te schorsen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelegen tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020. Dit naar analogie met de regeling

2020-05-13T09:35:37+00:00 13 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Wordt de opzeggingstermijn geschorst tijdens periodes van Corona-werkloosheid? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 08/05/2020 Een wet is hiervoor in de maak. Het wetsvoorstel werd intussen aangenomen door de bevoegde Kamercommissie. Het is nu wachten of de plenaire Kamer dit wetsvoorstel ook zo zal goedkeuren. Dit zal eerstdaags duidelijk worden. Wij houden u uiteraard zoals steeds op de hoogte.

2020-05-10T12:51:17+00:00 11 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Net voor de start van de zomer: recente rechtspraak ontslagrecht (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 20/06/2019 1. Grondwettelijk Hof (6 juni 2019 (93/2019)) bevestigt: opzeggingsclausules vóór 1 januari 2014 moeten worden toegepast om opzeggingstermijn te berekenen In een arrest van 6 juni 2019 bevestigt het Hof dat rekening moet worden gehouden met opzeggingsclausules die geldig vóór 1 januari 2014 zijn gesloten

De jobsdeal: 7 nieuwe maatregelen op een rijtje (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 22/05/2019 Wegens een aanzienlijke krapte op de Belgische arbeidsmarkt en vele moeilijk in te vullen vacatures, voorziet de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 april 2019, in een

Ontslag vanaf 1 januari 2019 wellicht duurder (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas, Filip Van Beirendonck en Eleni De Becker (Eubelius) Publicatiedatum: 14/12/2018 Uiterlijk tegen 1 januari 2019 moeten de sociale partners per sector een CAO sluiten die werknemers die ontslagen worden met een opzeggingstermijn van 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding, recht geeft op een ontslagpakket dat voor één derde bestaat

2018-12-15T10:35:14+00:00 15 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Overeenkomst m.b.t. opzegtermijn : fout advies sociaal secretariaat krijgt prijskaartje (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 03/09/2018 Het arrest van het arbeidshof te Brussel van 10 april 2018 betrof de overeenkomst m.b.t. de na te leven opzegtermijn, die nog niet mag gesloten worden op het ogenblik waarop de intentie tot ontslag aan de bediende wordt meegedeeld. Dit geldt evenzeer t.a.v. een bediende die

2018-09-02T15:49:13+00:00 3 september 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Sinds 1 mei 2018 aangepaste opzegtermijnen bij ontslag tijdens de eerste zes maanden (DLPA)

Auteurs: Bram Delbecke en Lise Breine (DLPA) Publicatiedatum: 31/05/2018 Het Eenheidsstatuut voerde vanaf 1 januari 2014 voor alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden) vaste opzeggingstermijnen in die in acht genomen moeten worden bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Van dan af aan werden alle opzeggingstermijnen, zowel voor arbeiders als

2018-06-05T09:32:25+00:00 5 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Het eenzijdig dwingend karakter van de wetsbepalingen omtrent opzeggingstermijnen (Stappers Advocaten)

Auteur: Line Hellemans (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 24/05/2018 De wet eenheidsstatuut De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (kort: “wet eenheidsstatuut”), voerde uniforme termijnen in voor arbeiders en bedienden. Er werd echter voorzien in een overgangsregime voor werknemers