Overeenkomst m.b.t. opzegtermijn : fout advies sociaal secretariaat krijgt prijskaartje (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 03/09/2018

Het arrest van het arbeidshof te Brussel van 10 april 2018 betrof de overeenkomst m.b.t. de na te leven opzegtermijn, die nog niet mag gesloten worden op het ogenblik waarop de intentie tot ontslag aan de bediende wordt meegedeeld. Dit geldt evenzeer t.a.v. een bediende die brugpensioen wenst en die tijdens het voorafgaand gesprek, bepaalde intenties heeft geuit.

In dit geval had het sociaal secretariaat geadviseerd dat de overeenkomst betreffende de opzegtermijn kan gesloten worden bij het aan het ontslag voorafgaand gesprek  en dat enkel bij het ontbreken van een akkoord tijdens dit overleg nog een overeenkomst moest worden gemaakt.

Fout zegt het arbeidshof en dus is het sociaal secretariaat verantwoordelijk voor deze foute adviesverlening en dient ze de werkgever hiervoor te vrijwaren.

Lees hier het arrest