>Voeg code toe voor de </head> tag.mede-eigendom

Onbelast bijklussen in het appartementsgebouw… (Clabots Advocaten)

Auteur: Clabots Advocaten Publicatiedatum: juli 2018 Wij vernemen dat de regeling die het het mogelijk maakt om 500 euro per maand onbelast bij te verdienen sinds15 juli 2018 van kracht is. Die maatregel laat werknemers (die minstens vier vijfde werken), zelfstandigen en gepensioneerden toe om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te

Affiches aan het raam van je appartement? (Clabots Advocaten)

Auteurs: Astrid Clabots en Debbie Melissas (Clabots Advocaten)  Publicatiedatum: 27/06/2018 De verkiezingen komen er weer aan… En dat brengt uiteraard ook de nodige publiciteit met zich mee. Ook appartementsgebouwen zullen in die periode niet gespaard blijven van affiches en de nodige discussies die daarmee verband houden. De vraag dringt zich dan

Wijziging wetgeving mede-eigendom in Staatsblad van 2 juli 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/07/2018 Lees de toepasselijke bepalingen in de ‘Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’. Meer info over mede-eigendom vindt u alvast in deze video en artikelen die de laatste tijd

2018-07-04T07:05:02+00:00 4 juli 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd (Eubelius)

Auteur: Vincent Sagaert (Eubelius) Publicatiedatum: 07/06/2018 Vandaag is de Wet op de hervorming van het appartementsrecht in de Kamer goedgekeurd. De wet hervormt, en versoepelt, het appartementsrecht op belangrijke punten. De wetswijziging werd voorbereid door een ministeriële werkgroep, die werd voorgezeten door Vincent Sagaert, Of Counsel bij Eubelius, en Pascale

De nieuwe Wet op de mede-eigendom geeft aan de Algemene Vergadering van Mede-eigenaars meer beslissingsmogelijkheid om appartementsgebouwen in slechte staat vrijwillig af te breken en volledig herop te bouwen (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: april 2018 Er is een wetswijziging in de maak die de wet op de mede-eigendom (of de Appartementswet) op een aantal punten vrij ingrijpend wijzigt. Een van deze punten betreft de mogelijkheid in hoofde van de Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-eigenaars (hierna ‘AV

Belangrijke nieuwigheden in de mede-eigendom (K law)

Auteurs: Gerald Van Walle en Valerie Dhooghe (K law) Publicatiedatum: 26/04/2018 Het wetsontwerp van 5 februari 2018 beoogt de wettelijke regels omtrent mede-eigendom, die dateren van 1994 en 2010, te moderniseren onder meer in het licht van de technologische vooruitgang. We lichten hieronder enkele belangrijke aandachtspunten toe voor mede-eigenaars, vruchtgebruikers, huurders,

2018-05-02T10:23:31+00:00 2 mei 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Over de kostenverdeling in het appartementsgebouw… de estafetteloop tussen koper en verkoper, huurder… (Clabots Advocaten)

Auteur: Clabots Advocaten Publicatiedatum: april 2018 Wanneer u een appartement aankoopt wordt u niet enkel eigenaar van een privatieve kavel, maar ook van de gemeenschappelijke delen van dat gebouw. Soms vergeten nieuwe eigenaren stil te staan bij de (financiële) gevolgen hiervan. Bij de aankoop zelf van een appartement ziet men nogal

Heibel om de autolift… (Clabots Advocaten)

Auteur: Clabots Advocaten Publicatiedatum: 03/04/2018 1. Situering We zien steeds vaker autoliften opduiken in (nieuwe) appartementsgebouwen. Enerzijds willen projectontwikkelaars vaak uitpakken met een “nieuw staaltje techniek” dat wordt geïntegreerd in het project dat zij leiden. Anderzijds zien we de autoliften meer en meer omwille van het feit dat ruimte steeds schaarser wordt

Appartementsmede-eigendom : de belangrijkste nakende wijzigingen op een rij (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/03/2018 Op 5 februari 2018 werd het ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het gerechtelijk wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’ ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dit wetsontwerp vinden we heel wat voorgestelde wijzigingen