>Voeg code toe voor de </head> tag.mede-eigendom

Appartementsmede-eigendom : de belangrijkste nakende wijzigingen op een rij (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/03/2018 Op 5 februari 2018 werd het ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het gerechtelijk wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’ ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dit wetsontwerp vinden we heel wat voorgestelde wijzigingen

Nieuwe wetgeving mede-eigendom stimuleert verbouwen en vernieuwen van appartementsgebouwen (Odigo Advocaten)

Auteurs: Stefaan Desrumaux en Davine Dujardin (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 25/03/2018 Een belangrijk deel van de appartementsgebouwen is momenteel verouderd en zal de komende jaren vernieuwd of aangepast moeten worden aan de vereiste normen inzake woonkwaliteit. Werken en aanpassingen aan de gemene delen moeten gezamenlijk beslist worden door de mede-eigenaars. De besluitvorming tussen

Mede-eigendom : wetsontwerp met nieuwe wetgeving neergelegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 5 februari 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/02/2018 Dit wetsontwerp beoogt de bepalingen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen te wijzigen. De krachtlijnen zijn de volgende: 1. de flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen 2. de optimalisering van de efficiëntie binnen verenigingen van mede-eigenaars

2018-02-08T11:15:26+00:00 8 februari 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke delen of privatieve eigendom in een appartementsgebouw? (Clabots Advocaten)

Auteurs: Astrid Clabots en Debbie Melissas (Clabots Advocaten) Publicatiedatum: januari 2018 Een verschil met relevantie… alles even op een rij … 1. Het gebeurt wel eens dat de statuten van een appartementsgebouw een exclusief gebruiks- of genotsrecht toekennen aan één of meerdere mede-eigenaren voor bepaalde onderdelen van de gemeenschappelijke delen. Vbdn : de

Mede-eigendom : de krachtlijnen van de hervorming (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/12/2017 Het voorontwerp van wet, dat in eerste lezing goedgekeurd werd door de Ministerraad op 20 juli 2017 (en op dit ogenblik bijgewerkt wordt na het advies van de Raad van State in oktober 2017) bevat 4 krachtlijnen. Op het Salon van de mede-eigendom (23 november 2017)

2017-12-05T07:44:25+00:00 5 december 2017|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Uiterlijk 31 maart 2018 moet de syndicus van elke VME in de KBO ingeschreven zijn (Stappers Advocaten)

Auteur: Bert Gregoir (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 17/10/2017 Sedert 1 juli 2003 moeten Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen (KBO). Daarin vindt men sedertdien – althans in principe – elke Belgische VME terug met haar ondernemingsnummer, naam en zetel. Met ingang van 1 april 2017 moet bij

Wijziging van de wet op de gedwongen mede-eigendom (Peeters Advocaten)

Auteur: Alain De Jonge (Peeters Advocaten) Publicatiedatum: 28/08/2017 Aankomend recht Op 7 maart 2017 werd een aanbevelingsnota voorgesteld door de werkgroep mede-eigendom, opgericht door Justitieminister Koen Geens. Deze nota bevat concrete voorstellen ten einde het beheer van appartementsgebouwen efficiënter te maken. Het appartementsrecht werd de laatste tijd herhaaldelijk gewijzigd. De laatste wijziging

2017-10-11T09:00:49+00:00 30 augustus 2017|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Versoepeling wet mede-eigendom op komst (Koen Geens)

De wet op de mede-eigendom is aan een hervorming toe. De aanbevelingen van de werkgroep worden in een wetsontwerp gegoten. De modernisering is nodig om het leven in appartementsgebouwen voor zowel bewoners als verhuurders leefbaar te houden. Een eigenaar die zelf in zijn appartement woont, is vaak bereid om meer

2017-06-07T06:54:25+00:00 7 juni 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Appartementsmede-eigendomsrecht in beweging (VDV Advocaten)

De wettelijke voorschriften inzake de appartementsmede-eigendom werden oorspronkelijk gecodeerd in de wet van 8 juli 1924, herzien bij de wet van 20 juni 1994, en naderhand gemoderniseerd in de wet van 2 juni 2010. Maar zelfs na de wetswijziging van 2010  bleven er nog een aantal belangrijke structurele knelpunten  in

Hervorming appartementsrecht te verwachten (Lydian)

Reeds in het regeerakkoord van 11 oktober 2014 werd opgenomen dat "de regering een bijzondere opvolging zal verzekeren in het beheer van de mede-eigendommen en de daaraan verbonden kosten. Daarom zal zij de gevolgen analyseren van de recente wetswijzigingen, deze amenderen of vervolledigen, in overleg met de verschillende actoren uit

2018-10-04T08:08:46+00:00 11 april 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |