>Voeg code toe voor de </head> tag.langstlevende echtgenoot

De fiscale behandeling van het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: de VCF spreekt voortaan klare taal (Deloitte Legal)

Auteur: Greenille Private Client Team - Deloitte LegalPublicatiedatum: 02/04/2021 Het Vlaamse Parlement keurde op 31 maart 2021 een nieuw decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goed. Dit decreet brengt onder andere duidelijkheid omtrent de fiscale behandeling van de verzaking aan het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik. Een

Inbreng en inkorting van de schenking van gemeenschapsgoederen: het Hof van Cassatie neemt stelling in (Deloitte Legal)

Auteur: Greenille Private Client Team / Deloitte LegalPublicatiedatum: 22/03/2021 De laatste jaren vloeide er heel wat inkt over de wijze van inbreng en inkorting van een schenking van een gemeenschapsgoed. Wat is impact van een keuzeof verblijvingsbeding op de verrekening van de schenking? Cassatie 7 december 2020 De feiten waren

Cassatie 7 december 2020: uitstel van erfrechtelijke verrekening van schenkingen bij verblijving gemeenschap aan langstlevende (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Fien Stepman (Deknudt Nelis Advocaten)Publicatiedatum: 07/12/2020 Het Hof van Cassatie heeft recent een belangwekkend arrest geveld aangaande een  discussiepunt in de rechtsleer en de praktijk voor al wie zich inlaat met nalatenschapsdossiers. Meer bepaald was er discussie gerezen omtrent de ‘timing en het decor’ waarbinnen de

Het Valkeniersbeding in een nieuw kleedje (Delboo)

Auteur: Lore Lemmens (Delboo) Publicatiedatum: januari 2019 Sinds geruime tijd is het mogelijk om de langstlevende echtgenoot verregaand te onterven indien er niet-gemeenschappelijke kinderen zijn. Het nieuwe erfrecht, dat in werking is getreden op 1 september 2018, heeft enkele wijzigingen aangebracht aan deze mogelijkheid. Enerzijds wordt de mogelijkheid om elkaars reservataire

Update hervorming erfrecht : reparatiewetgeving op komst! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/06/2018 De hervorming van het erfrecht kwam tot stand door de Erfwet van 31 juli 2017. Eén jaar na publicatie, met name op 1 september 2018, treedt het nieuwe erfrecht in werking. Nog voor de inwerkingtreding zijn er enkele kinderziektes de kop opgedoken, zodanig dat de

Een neutraal en verruimd erfrecht voor de langstlevende echtgenoot (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 22/05/2018 De hervorming van het huwelijksvermogensrecht is in aantocht. Eén van de krachtlijnen van deze hervorming is gericht op een huwelijksvermogensrechtelijk neutraal en verruimd erfrecht voor de langstlevende echtgenoot. Dit brengt met zich mee dat het wettelijk erfrecht van de langstlevende echtgenoot in welbepaalde omstandigheden ingrijpend

Interessante planningstechniek met schenking tussen echtgenoten niet meer mogelijk na 1 september 2018 (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 19/02/2018 Zoals de meesten ondertussen reeds weten, wordt het erfrecht grondig hervormd en zal deze hervorming in werking treden op 1 september 2018. Nalatenschappen die openvallen na deze datum zullen onderhevig zijn aan de nieuwe erfregels. Eén van de grote pijlers van deze hervorming heeft betrekking

Inwerkingtreding van een hervormd huwelijksvermogensrecht voorzien op 1 september 2018 (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 11/01/2018 Na de hervorming van ons erfrecht werd aangekondigd dat ook het huwelijksvermogensrecht een grondige update zou ondergaan. Ondertussen zijn de teksten bekend en bespreken we hierna de krachtlijnen hiervan. Het wetsvoorstel van 13 december jl. voorziet in de inwerkingtreding van een hervormd huwelijksvermogensrecht samen met

Na de hervorming van het erfrecht, nu het huwelijksvermogensrecht! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 15/01/2018 Na de recente hervorming van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend. De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht. De

Welke rechten heeft de langstlevende echtgenoot nog op een schenking aan kinderen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 28/12/2017 De hervorming van het erfrecht, dat in werking zal treden op 1 september 2018, heeft onder meer een grote impact op het erfrecht van de langstlevende echtgenoot. Eén van de grote wijzigingen betreft het vruchtgebruik dat de langstlevende echtgenoot al dan niet bekomt op schenkingen