>Voeg code toe voor de </head> tag.Flex Advocaten

De gezinswoning beschermen tegen schuldeisers – de verklaring van onbeslagbaarheid (Flex advocaten)

Auteur: Glenn De Ridder (Flex advocaten) Publicatiedatum: 14/02/2020 Ieder die persoonlijk verbonden is, is gehouden zijn verbintenissen na te komen, onder verband al zijn goederen, hetzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige.[1] Zo zal ook iedere zelfstandige met zijn privévermogen instaan voor de schulden die ontstaan in het kader van

2020-02-25T15:43:08+00:00 26 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De Algemene Vergadering via teleconferentie (Flex Advocaten)

Auteur: Frederic Leleux (Flex Advocaten) Publicatiedatum: 10/02/2020 Het nieuwe vennootschapsrecht, dat in werking trad op 1 januari 2020, biedt meer mogelijkheden om als vennootschapsorganen te vergaderen via telecommunicatie of om beslissingen louter schriftelijk te nemen. Zo kan er efficiënter gewerkt worden en wordt tijdsverlies om zich lijfelijk naar de vergadering

2020-02-15T11:50:34+00:00 17 februari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

E-contracten (Flex Advocaten)

Auteur: Frederic Leleux (Flex Advocaten) Publicatiedatum: 28/07/2017 In tijden waarin we onze smartphone of tablet meer in de hand nemen dan een pen en papier, is het soms niet wenselijk om afspraken op papier te zetten waarbij de partijen op hetzelfde moment en op dezelfde plaats aanwezig zijn om hun handtekening

Reclame: wat mag en wat niet? (Flex Advocaten)

Auteur: Frederic Leleux (Flex Advocaten) Publicatiedatum: 28/07/2017 Reclame voeren is een van de wijzen waarop een onderneming haar klantenbestand kan uitbreiden of vernieuwen.  Behoudens een beperkt aantal (vrije) beroepen is iedere ondernemer vrij om reclame te maken voor zijn producten of diensten.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat publiciteit alom

2017-08-24T21:07:56+00:00 28 juli 2017|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Oppassen geblazen met niet-volgestorte aandelen! (Flex Advocaten)

Heeft u er ooit al bij stilgestaan of uw aandelen al dan niet zijn volgestort? De impact van niet-volgestorte aandelen is immers niet te onderschatten. De belangrijkste plicht van een aandeelhouder in een volkomen rechtspersoon, zoals in een BVBA, is het volstorten van zijn inbreng. Op die manier beschikt de

2017-05-12T14:19:30+00:00 12 mei 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Onderaannemer ontslaan? (Flex Advocaten)

Welke ondernemer doet er eens geen beroep op een onderaannemer om bepaalde prestaties onder zijn naam uit te laten voeren?  Het kan gaan om een occasionele vervanging of het gestructureerd inschakelen van een collega-ondernemer in plaats van eigen personeel.  Voor een onderaannemer die zich exclusief of hoofdzakelijk richt op één

Vennootschappen en echtscheiding: aan wie behoren de aandelen toe na echtscheiding? (Flex Advocaten)

Een echtscheiding is ingrijpend op verschillende niveaus. Waar u misschien niet onmiddellijk bij stil staat is dat een echtscheiding ook een impact kan hebben op uw vennootschap. Zijn de aandelen na echtscheiding gemeenschappelijk of eigen? De eigendom van de aandelen is afhankelijk van het huwelijksstelsel waaronder u met uw echtgeno(o)t(e)