Hoe stel ik correct een factuur op? (Flex Advocaten)

Auteur: Alexander Wynter (Flex Advocaten) Indien een factuur niet correct is opgesteld, verzwakt dit uw positie om de geleverde goederen of diensten betaald te zien. Als uw debiteur weigert te betalen of niets van zich laat horen en u moet de factuur invorderen (bvb. via een online incassoplatform als factuurinnen.be of via een advocaat), dan doet u…

Lees meer

Nieuwe vestigingswetgeving voor apotheken straks van kracht (Flex Advocaten)

Auteur: Alexander Wynter (Flex Advocaten) Het is ondertussen haast 5 jaar geleden dat voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block het meerjarenkader voorstelde waar er een aardverschuiving werd aangekondigd, onder meer wat betreft de regels voor de overbrenging van apotheken die we terugvinden in het KB van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en…

Lees meer

De gezinswoning beschermen tegen schuldeisers – de verklaring van onbeslagbaarheid (Flex advocaten)

Auteur: Glenn De Ridder (Flex advocaten) Publicatiedatum: 14/02/2020 Ieder die persoonlijk verbonden is, is gehouden zijn verbintenissen na te komen, onder verband al zijn goederen, hetzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige.[1] Zo zal ook iedere zelfstandige met zijn privévermogen instaan voor de schulden die ontstaan in het kader van zijn beroepsactiviteit. Ingeval de zelfstandige…

Lees meer

Zijn uw algemene voorwaarden afdwingbaar? (Flex Advocaten)

Goede algemene voorwaarden zijn voor elke handelaar van belang, of u nu goederen verkoopt, diensten verleent of een combinatie van beiden aanbiedt aan uw klanten. Daarin kan onder meer worden bepaald wat de klachtentermijn is, wat de gevolgen zijn bij wanbetaling (bv. Intresten en schadebeding), welke rechtbank bevoegd is, of er een eigendomsvoorbehoud geldt tot…

Lees meer