>Voeg code toe voor de </head> tag.Flex Advocaten

De gerechtskosten bij invordering van onbetwiste geldschulden via de rechtbank: het Hof van Beroep te Gent schept duidelijkheid (Flex Advocaten)

In een arrest van 24 april 2017 oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat de administratieve inningsprocedure voor onbetwiste geldschulden (IOS) niet verplicht is en dat de schuldeiser die voor de klassieke gerechtelijke procedure kiest niet per se nutteloze kosten, dan wel foutief procesgedrag stelt. De schuldeiser heeft, aldus

Procedure ontbinding slapende vennootschappen wordt verbeterd (Flex Advocaten)

De regering heeft op 28 maart 2017 een wetsvoorstel goedgekeurd om zogenaamde “lege doos vennootschappen” sneller en goedkoper te kunnen ontbinden via de kamer van handelsonderzoek in de rechtbank van koophandel. In de kamercommissie handelsrecht werd op 28 maart 2017 het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en

2017-04-11T07:13:57+00:00 11 april 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Zijn uw algemene voorwaarden afdwingbaar? (Flex Advocaten)

Goede algemene voorwaarden zijn voor elke handelaar van belang, of u nu goederen verkoopt, diensten verleent of een combinatie van beiden aanbiedt aan uw klanten. Daarin kan onder meer worden bepaald wat de klachtentermijn is, wat de gevolgen zijn bij wanbetaling (bv. Intresten en schadebeding), welke rechtbank bevoegd is, of