Het Europees bewarend bankbeslag : doeltreffend actiemiddel voor de schuldeiser in het kader van de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen (DLPA)

Auteurs: Maude Mertens en Klaas Vanneste (DLPA) Publicatiedatum: 02/10/2018 Op 18 januari 2017 is in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, de Europese Verordening 655/2014 in werking getreden. Het doel van deze Verordening is de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen te vergemakkelijken. Bij wet van 18 juni 2018…

Lees meer

Sinds 1 mei 2018 aangepaste opzegtermijnen bij ontslag tijdens de eerste zes maanden (DLPA)

Auteurs: Bram Delbecke en Lise Breine (DLPA) Publicatiedatum: 31/05/2018 Het Eenheidsstatuut voerde vanaf 1 januari 2014 voor alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden) vaste opzeggingstermijnen in die in acht genomen moeten worden bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Van dan af aan werden alle opzeggingstermijnen, zowel voor arbeiders als bedienden, uitgedrukt in eenzelfde aantal…

Lees meer

Prijsbepaling van aandelen in de geschillenregeling (DLPA)

Auteurs: Klaas Vanneste en Katrien De Vos (DLPA) Publicatiedatum: 30/03/2018 Ernstige geschillen tussen aandeelhouders belemmeren de goede werking van de onderneming. Het vennootschapsrecht biedt diverse mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen. Eén van deze mogelijkheden is de geschillenregeling. Deze gerechtelijke procedure doet zich voor in twee vormen. Enerzijds kunnen aandeelhouders de gedwongen uitsluiting vorderen van andere aandeelhouders uit de…

Lees meer