>Voeg code toe voor de </head> tag.consumentenrecht

Onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten (Gevaco Advocaten)

Auteur: Veerle Janssen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 15/10/2019 Ondernemingen die niet voor onaangename verrassingen willen staan, besteden best voldoende aandacht aan hun algemene voorwaarden. Enerzijds moeten zij de consument voldoende informeren over bedingen die afwijken van het suppletief recht. Anderzijds moeten zij erover waken dat deze bedingen inhoudelijk niet in strijd zijn

2019-11-17T12:15:52+00:00 20 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Minnelijke invordering van schulden van de consument: wetsvoorstel ingediend om misbruiken tegen te gaan  (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/10/2019 Reden van het wetsvoorstel De reden voor het wetsvoorstel is dat de  indieners vaststellen dat er heel wat misbruiken zijn, doordat sommige personen die minnelijke invorderingen uitvoeren, de wet vaak niet naar de geest -en soms ook niet naar de letter- naleven. De wet van 20

2019-10-14T12:42:41+00:00 15 oktober 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: |

Waarop moet ik letten bij het organiseren van een cashback actie? (Sirius Legal)

Auteur: Freekje De Vidts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 08/08/2019 Fabrikanten organiseren vaak cashback acties om rechtstreeks in contact te komen met hun klanten en (persoons-)gegevens te verzamelen van de eindklanten van hun producten. De eindklant kan dan een deel van de aankoop teruggestort krijgen op zijn/haar bankrekening, vaak na registratie via de

2019-08-15T10:34:43+00:00 15 augustus 2019|Categories: Handelsrecht Privacy recht|Tags: , , , , |

Tips voor online handelaars: aansprakelijkheid bij verloren pakjes? (Sirius Legal)

Auteur: Laura Walgraeve (Sirius Legal) Publicatiedatum: 01/08/2019 Verloren pakjes zijn niet alleen erg vervelend voor je klant, als ondernemer stelt zich ook de financiële en commerciële vraag wie in dat geval aansprakelijk is voor het verlies van het pakje en het aangekochte verzonden product. In e-commerce worden de online gekochte producten vaak

Meer zekerheid voor Europese consumenten en leveranciers bij aan- of verkoop van digitale inhoud en digitale diensten (Consenso Advocaten)

Auteurs: Stijn Tutenel en Katrien Loyens (Consenso Advocaten) Publicatiedatum: 13/06/2019 Gelet op de alsmaar toenemende digitalisering van onze maatschappij hebben het Europees Parlement en de Raad op 20 mei 2019 een nieuwe richtlijn aangenomen inzake overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Zodoende wil men de Europese consument

Praktische tips voor online handelaars: waarmee rekening houden bij prijsvermeldingen? (Sirius Legal)

Auteur: Laura Walgraeve (Sirius Legal) Publicatiedatum: 27/06/2019 Welke prijs moet ik vermelden? Als je als onderneming goederen of diensten aanbiedt aan consumenten heb je allereerst de verplichting om de prijs schriftelijk aan te duiden op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier. Deze verplichting geldt ongeacht het feit of je nu prijsverminderingen toepast

Wat als uw zuurverdiende vakantie in het water valt? (Speyk Advocaten)

Auteur: Mena De Coninck en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 06/06/2019 De zomervakantie is in aantocht. Misschien bent u van plan warmere oorden op te zoeken en hebt u een reis geboekt naar uw droombestemming. Reizen is voor velen onder ons de ultieme ontspanning. Meestal toch…. Soms kan het echter misgaan en wordt een

Verkoop van autovoertuigen aan consumenten vanaf 01.11.2019 in belangrijke mate gewijzigd (Gevaco Advocaten)

Auteur: Arne Van der Graesen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 14/05/2019 Professionele verkopers van autovoertuigen aan consumenten weten dat onder meer de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen aan consumenten sedert het jaar 2000 essentiële gegevens en algemene verkoopsvoorwaarden moesten bevatten zoals opgelegd door het K.B. van 9 juli 2000. Concessiehouders van grote automerken hanteren

AG: chatbox en terugbelsysteem kunnen fax en telefoon vervangen (Timelex)

Auteur: Bernd Fiten (Timelex) Publicatiedatum: 05/03/2019 Wie op het e-commerceplatform Amazon een bestelling plaatst, krijgt vóór het bestellen geen faxnummer te zien. Ook is het telefoonnummer moeilijk toegankelijk, want er moeten meerdere handelingen worden verricht en enkele vragen worden beantwoord om het telefoonnummer te bekomen. Dat is volgens een Duitse consumentenorganisatie in strijd met de

De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden: enkele basisprincipes uiteengezet (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 05/02/2019 Algemene voorwaarden. Iedereen wordt er al wel eens mee geconfronteerd. Maar nog te vaak stellen wij ons de vraag in hoeverre deze algemene voorwaarden nu effectief “tegen ons gebruikt kunnen worden”. Speyk. Advocaten hoopt u met deze uiteenzetting graag duidelijkheid te verschaffen… ALGEMEEN Opdat