>Voeg code toe voor de </head> tag.consumentenrecht

Het herroepingsrecht van de consument bij makelaarsopdrachten (VDV Advocaten)

Auteur: Frederike Moortgat (VDV Advocaten)Publicatiedatum: 22/12/2020 Wanneer u als particulier of consument uw woning wenst te verkopen of te verhuren en u hiertoe beroep wenst te doen op een vastgoedmakelaar, is het belangrijk te weten dat u in dat geval over een herroepingsrecht beschikt. U kan bepaalde overeenkomsten binnen een bepaalde periode

2021-01-06T12:27:03+00:00 8 januari 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Juridische aandachtspunten voor je business op social media (Sirius Legal)

Auteur: Matthias Vandamme (Sirius Legal) Publicatiedatum: 23/11/2020 WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest … steeds meer ondernemingen wagen zich op sociale media en wie kan het ze kwalijk nemen. Billboards en advertenties op de traditionele media (kranten, televisie, radio) zijn vaak duur en de ROI is moeilijk meetbaar.

2020-11-25T13:06:43+00:00 30 november 2020|Categories: Handelsrecht Privacy recht|Tags: , , , , |

Covid-19 vaccin: Wat als de heilige graal een duivelse (bij)werking heeft? (Racine)

Auteur: Jonas Vandebotermet (Racine) Publicatiedatum: 12/11/2020 Zoals ridders in hun queeste naar de heilige graal, voeren verschillende farmaceutische bedrijven vandaag een wereldwijde wedloop naar een coronavaccin. Deze bedrijven doen er alles aan om tegen een ongeziene snelheid een werkzaam en zo veilig mogelijk vaccin te ontwikkelen. Een werkzaam vaccin zonder

Bescherming consument bij aankoop van een ziek hondje. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 26/06/2020 Waarover gaat het? Een consument koopt op 24 augustus 2017 een pup van het ras ‘Shiba’ bij een professioneel, maar het diertje vertoonde kort daarop ziekteverschijnselen, waarbij het vaststaat dat er een gebrekkig dier werd verkocht. De consument-koper heeft op 26 en 29 augustus 2017 een

2020-06-26T15:32:54+00:00 26 juni 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Naar een meer duurzame koopregeling voor consumptiegoederen? (Modo Advocaten)

Auteur: Régine Feltkamp i.s.m. O. Claeys (Modo Advocaten) Publicatiedatum: februari 2020 Op 5 november 2019 werd een Wetsvoorstel houdende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen ingediend. Het wetsvoorstel beoogt het consumentenkooprecht duurzamer te maken door de mogelijkheid op te nemen om de verplichte levensduur van consumptiegoederen te verhogen. Het

2020-03-17T13:43:39+00:00 20 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

De Europese Commissie vraagt webshops zich in regel te stellen met het EU-recht (Sirius Legal)

Auteur: Laura Walgraeve (Sirius Legal) Publicatiedatum: 26/02/2020 Uit een onderzoek door de toezichthouders (in opdracht van de Europese Commissie) dat op 31 januari gepubliceerd werd, blijkt dat een ruime meerderheid van de webwinkels de fundamentele consumentenrechten niet naleeft. Het zou om maar liefst twee op de drie webshops gaan. Dit

Consumentenbescherming. Impact recente arresten van het Hof van Justitie (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/01/2020 Wettelijke garantie. Beschikbaarstelling van het goed op verblijfplaats van de consument of op vestiging van verkoper? Voorschieten van de transportkosten. HvJ 23 mei 2019, zaak C-52/18, Christian Fülla 1) Artikel 3, lid 3, van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei

2020-03-05T10:11:32+00:00 30 januari 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: |

Wettelijke etiquette ten aanzien van de consument. Is zwijgen goud? (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 20/01/2020  In een eerdere blog stonden we stil bij de veranderingen die de wetgever aanbrengt in het Wetboek van Economisch Recht (WER). Zo gingen we dieper in op de nieuwe regels met betrekking tot onrechtmatige contractuele bedingen, oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en het misbruik van economische

2020-01-23T16:49:30+00:00 24 januari 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten (Gevaco Advocaten)

Auteur: Veerle Janssen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 15/10/2019 Ondernemingen die niet voor onaangename verrassingen willen staan, besteden best voldoende aandacht aan hun algemene voorwaarden. Enerzijds moeten zij de consument voldoende informeren over bedingen die afwijken van het suppletief recht. Anderzijds moeten zij erover waken dat deze bedingen inhoudelijk niet in strijd zijn

2019-11-17T12:15:52+00:00 20 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Minnelijke invordering van schulden van de consument: wetsvoorstel ingediend om misbruiken tegen te gaan  (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/10/2019 Reden van het wetsvoorstel De reden voor het wetsvoorstel is dat de  indieners vaststellen dat er heel wat misbruiken zijn, doordat sommige personen die minnelijke invorderingen uitvoeren, de wet vaak niet naar de geest -en soms ook niet naar de letter- naleven. De wet van 20

2019-10-14T12:42:41+00:00 15 oktober 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: |