Verkoopcontracten in de landbouw- en voedingsketen strenger gereglementeerd! (De Bock Baluwé Advocaten)

Auteur: Sandrine Doise (De Bock Baluwé Advocaten) Op 30 april 2019 is de Richtlijn 2019/633/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen in werking getreden (hierna: de Richtlijn). De Richtlijn beoogt leveranciers van landbouw- en voedingsproducten te beschermen tegen oneerlijke…

Lees meer

Het belang van de voorafgaande kennisgeving van uw algemene voorwaarden aan de consument (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts, Thaïs Habotte en Namitaa Shah (Caluwaerts Uytterhoeven)  Publicatiedatum: 02/08/2021 Artikel VI.2 WER bepaalt dat, vooraleer een consument gebonden wordt door een andere overeenkomst dan een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, of door een overeenkomst bedoeld in artikel VI.66, de onderneming de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie verstrekt,…

Lees meer

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 04/08/2021 Zie hieronder een selectie van antwoorden op prejudiciële vragen over het consumentenrecht. Arrest in zaak C-65/20 KRONE – verlag Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 2 van richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen…

Lees meer

Uitstel, afgelasting, annulering – what’s in a name? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Valerie Ghysen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 30/07/2021 De vele teleurgestelde festivalgangers zullen het geweten hebben, Pukkelpop werd vorige week definitief afgelast. De organisatie laat hen de keuze om terugbetaling van het ticket te vragen, of dit automatisch over te laten zetten naar de editie van volgend jaar. De mail om deze terugbetaling aan te vragen…

Lees meer

Kleine lettertjes – Geen buitensporige gevolgen? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Valerie Ghysen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 02/07/2021 Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun algemene voorwaarden voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument ter kennis brengen. De consument moet minstens de redelijke mogelijkheid hebben gehad om voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst kennis te nemen van deze voorwaarden. De specifieke…

Lees meer

Keukenbestelling wordt geannuleerd door consument, fabrikant eist vergoeding van 30 pct (vermeld op achterzijde bestelbon). Kan niet volgens Cassatie 18 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 08/07/2021 De feiten Overeenkomstig artikel 2 van de algemene voorwaarden van de eiseres, afgedrukt op de keerzijde van de ondertekende bestelbon, konden de kopers de overeenkomst, behoudens overmacht, enkel verbreken mits betaling van 30 pct. van de overeengekomen totaalprijs. Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 maart 2020…

Lees meer

Het herroepingsrecht van de consument bij makelaarsopdrachten (VDV Advocaten)

Auteur: Frederike Moortgat (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 22/12/2020 Wanneer u als particulier of consument uw woning wenst te verkopen of te verhuren en u hiertoe beroep wenst te doen op een vastgoedmakelaar, is het belangrijk te weten dat u in dat geval over een herroepingsrecht beschikt. U kan bepaalde overeenkomsten binnen een bepaalde periode zonder meer kosteloos opzeggen.…

Lees meer