>Voeg code toe voor de </head> tag.consumentenrecht

AG: chatbox en terugbelsysteem kunnen fax en telefoon vervangen (Timelex)

Auteur: Bernd Fiten (Timelex) Publicatiedatum: 05/03/2019 Wie op het e-commerceplatform Amazon een bestelling plaatst, krijgt vóór het bestellen geen faxnummer te zien. Ook is het telefoonnummer moeilijk toegankelijk, want er moeten meerdere handelingen worden verricht en enkele vragen worden beantwoord om het telefoonnummer te bekomen. Dat is volgens een Duitse consumentenorganisatie in strijd met de

De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden: enkele basisprincipes uiteengezet (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 05/02/2019 Algemene voorwaarden. Iedereen wordt er al wel eens mee geconfronteerd. Maar nog te vaak stellen wij ons de vraag in hoeverre deze algemene voorwaarden nu effectief “tegen ons gebruikt kunnen worden”. Speyk. Advocaten hoopt u met deze uiteenzetting graag duidelijkheid te verschaffen… ALGEMEEN Opdat

Evenwicht tussen bescherming van de consument en concurrentievermogen van het bedrijfsleven: informatievereisten bij verkoop op afstand (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 05/02/2019 Een product kan op afstand aan een consument worden verkocht, bijvoorbeeld via de telefoon, het internet, reclamefolders en dergelijke meer. In dit geval moet de verkoper echter voldoen aan een aantal strenge vereisten (art. VI.44/1 tot VI.63 Wetboek van economisch recht of kort WER). Zo

Overzicht hangende prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 09/01/2019 Zaak C-277/18 -Henkel Ibérica Portugal Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) op 24 april 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo Prejudiciële vragen Is een nationale regeling, die

Misleidende reclame in de reissector: recente Nederlandse beslissingen (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 03/01/2019 De online concurrentie is hard, ook in de reissector, en online verkopers doen er vaak alles aan om de consument ertoe te verleiden om precies op hun website zijn zuurverdiende spaarcenten uit te geven aan die fantastische cruise door de Noorse fjorden

2019-01-14T11:05:52+00:00 14 januari 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

Over consumentenbescherming en influencer marketing (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 01/09/2018 Steeds meer bedrijven wijken af van traditionele reclamemethoden in een poging hun boodschap afgeleverd te krijgen bij een steeds moeilijker te bereiken doelpubliek. Door zogenaamde ‘influencers’ aan te werven, adverteren ze hun producten op een soms wat verdoken wijze via sociale-mediasterren die

2018-09-07T08:31:52+00:00 7 september 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Consumenten binnenkort nog beter beschermd. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie ingediend op 8 juni 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/06/2018 Het op 8 juni 2018 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend wetsontwerp brengt een aantal wijzigingen aan in meerdere boeken van het Wetboek van economisch recht evenals aan verschillende wetten van economische aard. LegalNews.be overloopt twee interessante wijzigingen inzake consumentenbescherming en dit aan de hand van

2018-06-15T07:34:29+00:00 16 juni 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Contracteren met een consument : 10 zaken waarover deze moet worden geïnformeerd vooraleer hij gebonden is (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/05/2018 Bij het contracteren met consumenten zijn er 10 zaken waarover de consument moet geïnformeerd worden vooraleer deze gebonden is (tenzij die informatie duidelijk blijkt uit de context). Welke zijn de 10 punten waarover informatie moet worden gegeven? 1. De voornaamste kenmerken van het product, op een

2018-05-28T11:38:11+00:00 21 mei 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Wijs de consument duidelijk op zijn rechten en plichten in de verkoopsvoorwaarden (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Stijn Decloedt (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: maart 2018 Een onderneming moet de consument, vooraleer die contractueel wordt gebonden, op duidelijke en begrijpelijke wijze de informatie opgelijst in artikel VI.2 Wetboek Economisch Recht (WER) bezorgen. Artikel VI.2 WER somt de volgende informatie op: de voornaamste kenmerken van het product; de identiteit

Hogere bescherming voor consumenten bij het boeken van een reis (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 30/01/2018 Wie vanaf 1 juli 2018 een reis boekt, wordt uniform en beter beschermd. De voornaamste wettelijke innovaties in de wet van 21 november 2017 over de verkoop van pakketreizen, reisarrangementen en reisdiensten slaan op de zogenaamde pakketreizen, dit zijn reizen waarin twee of meer