>Voeg code toe voor de </head> tag.consumentenrecht

Bescherming consument bij aankoop van een ziek hondje. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 26/06/2020 Waarover gaat het? Een consument koopt op 24 augustus 2017 een pup van het ras ‘Shiba’ bij een professioneel, maar het diertje vertoonde kort daarop ziekteverschijnselen, waarbij het vaststaat dat er een gebrekkig dier werd verkocht. De consument-koper heeft op 26 en 29 augustus 2017 een

2020-06-26T15:32:54+00:00 26 juni 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Naar een meer duurzame koopregeling voor consumptiegoederen? (Modo Advocaten)

Auteur: Régine Feltkamp i.s.m. O. Claeys (Modo Advocaten) Publicatiedatum: februari 2020 Op 5 november 2019 werd een Wetsvoorstel houdende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen ingediend. Het wetsvoorstel beoogt het consumentenkooprecht duurzamer te maken door de mogelijkheid op te nemen om de verplichte levensduur van consumptiegoederen te verhogen. Het

2020-03-17T13:43:39+00:00 20 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

De Europese Commissie vraagt webshops zich in regel te stellen met het EU-recht (Sirius Legal)

Auteur: Laura Walgraeve (Sirius Legal) Publicatiedatum: 26/02/2020 Uit een onderzoek door de toezichthouders (in opdracht van de Europese Commissie) dat op 31 januari gepubliceerd werd, blijkt dat een ruime meerderheid van de webwinkels de fundamentele consumentenrechten niet naleeft. Het zou om maar liefst twee op de drie webshops gaan. Dit

Consumentenbescherming. Impact recente arresten van het Hof van Justitie (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/01/2020 Wettelijke garantie. Beschikbaarstelling van het goed op verblijfplaats van de consument of op vestiging van verkoper? Voorschieten van de transportkosten. HvJ 23 mei 2019, zaak C-52/18, Christian Fülla 1) Artikel 3, lid 3, van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei

2020-03-05T10:11:32+00:00 30 januari 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: |

Wettelijke etiquette ten aanzien van de consument. Is zwijgen goud? (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 20/01/2020  In een eerdere blog stonden we stil bij de veranderingen die de wetgever aanbrengt in het Wetboek van Economisch Recht (WER). Zo gingen we dieper in op de nieuwe regels met betrekking tot onrechtmatige contractuele bedingen, oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en het misbruik van economische

2020-01-23T16:49:30+00:00 24 januari 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten (Gevaco Advocaten)

Auteur: Veerle Janssen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 15/10/2019 Ondernemingen die niet voor onaangename verrassingen willen staan, besteden best voldoende aandacht aan hun algemene voorwaarden. Enerzijds moeten zij de consument voldoende informeren over bedingen die afwijken van het suppletief recht. Anderzijds moeten zij erover waken dat deze bedingen inhoudelijk niet in strijd zijn

2019-11-17T12:15:52+00:00 20 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Minnelijke invordering van schulden van de consument: wetsvoorstel ingediend om misbruiken tegen te gaan  (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 15/10/2019 Reden van het wetsvoorstel De reden voor het wetsvoorstel is dat de  indieners vaststellen dat er heel wat misbruiken zijn, doordat sommige personen die minnelijke invorderingen uitvoeren, de wet vaak niet naar de geest -en soms ook niet naar de letter- naleven. De wet van 20

2019-10-14T12:42:41+00:00 15 oktober 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: |

Waarop moet ik letten bij het organiseren van een cashback actie? (Sirius Legal)

Auteur: Freekje De Vidts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 08/08/2019 Fabrikanten organiseren vaak cashback acties om rechtstreeks in contact te komen met hun klanten en (persoons-)gegevens te verzamelen van de eindklanten van hun producten. De eindklant kan dan een deel van de aankoop teruggestort krijgen op zijn/haar bankrekening, vaak na registratie via de

2019-08-15T10:34:43+00:00 15 augustus 2019|Categories: Handelsrecht Privacy recht|Tags: , , , , |

Tips voor online handelaars: aansprakelijkheid bij verloren pakjes? (Sirius Legal)

Auteur: Laura Walgraeve (Sirius Legal) Publicatiedatum: 01/08/2019 Verloren pakjes zijn niet alleen erg vervelend voor je klant, als ondernemer stelt zich ook de financiële en commerciële vraag wie in dat geval aansprakelijk is voor het verlies van het pakje en het aangekochte verzonden product. In e-commerce worden de online gekochte producten vaak

Meer zekerheid voor Europese consumenten en leveranciers bij aan- of verkoop van digitale inhoud en digitale diensten (Consenso Advocaten)

Auteurs: Stijn Tutenel en Katrien Loyens (Consenso Advocaten) Publicatiedatum: 13/06/2019 Gelet op de alsmaar toenemende digitalisering van onze maatschappij hebben het Europees Parlement en de Raad op 20 mei 2019 een nieuwe richtlijn aangenomen inzake overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Zodoende wil men de Europese consument