Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Cash-betalingen: ondernemingen moeten die blijven aanvaarden (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Een onderdeel van het ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie’ heeft betrekking op cash-betalingen.

Het wetsontwerp betaamt dat een onderneming een betaling die een consument wil doen in eurobankbiljetten en -munten moet aanvaarden, wanneer de transactie plaatsvindt in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument en de onderneming. Ook op festivals of in ziekenhuizen moet chartaal geld aanvaard worden.

De verplichting van de terbeschikkingstelling van een elektronisch betaalmiddel laat de ondernemingen immers niet toe om betaling in speciën te weigeren, dit wil zeggen de betalingen verricht met eurobankbiljetten en -munten.

De Europese Centrale Bank verduidelijkt in dat opzicht dat speciën een unieke en belangrijke rol in de samenleving blijven spelen, aangezien bepaalde groepen zoals ouderen, immigranten, personen met een handicap, sociaal kwetsbare burgers en gemarginaliseerde personen minder vertrouwd zijn met of zelfs niet in staat zijn elektronische betaalmiddelen te gebruiken. Voor deze groepen zijn en blijven speciën een essentiële betalingswijze om aan hun dagelijkse behoeften te voldoen. Er zijn een groot aantal legitieme redenen om in speciën te betalen in plaats van met een elektronisch betaalinstrument. Speciën worden algemeen aanvaard, zijn snel en vergemakkelijken de controle over de uitgaven van de betaler. Bovendien zijn speciën het enige betaalinstrument waarmee een transactie onmiddellijk kan worden afgewikkeld door burgers. Ten slotte hebben speciën het voordeel dat zij niet worden getroffen ingeval van een storing in het elektronische betalingssysteem en hebben ze daardoor een belangrijke back-upfunctie.

Lees de volledige fiche van het Wetsontwerp

Webinar
Webinar on demand

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument