>Voeg code toe voor de </head> tag.Cautius

Overdreven werkdruk niet aangepakt? Voor het eerst werkgever veroordeeld (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius)Publicatiedatum: 26/03/2021 De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde onlangs een werkgever tot de maximum geldboete omdat hij geen maatregelen had genomen om de werkdruk van zijn personeel aan te pakken. Deze uitspraak roept reminiscenties op aan de mijlpaalzaak France Télécom, die in Frankrijk leidde tot een niveau

2021-03-27T08:28:22+00:00 27 maart 2021|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Is de preventieadviseur gebonden door een beroepsgeheim? (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius)Publicatiedatum: 24/03/2021 Het beroepsgeheim geldt niet voor de preventieadviseur. Dit betekent evenwel niet dat hij geen discretie- en vertrouwelijkheidsverplichting heeft. Inbreuken daarop leiden dan wel niet tot geldboete of gevangenisstraf, maar worden evengoed gesanctioneerd. Denk daarbij aan schadevergoeding, tuchtsancties en ontslag om dringende reden. Voorzichtigheid blijkt dus

2021-03-24T12:07:19+00:00 26 maart 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Welzijnswetgeving en Covid-19: what a difference a week makes (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius)Publicatiedatum: 05/01/2021 Een kersvers jaar vangt aan, en dat is ook in deze bijzondere tijden de gelegenheid bij uitstek om terug te blikken op wat het voorbije jaar ons heeft gebracht. Midden mei maakten wij een stand van zaken op van wat Covid-19 nu eigenlijk had aangericht

2021-01-22T10:02:43+00:00 22 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Blind vertrouwen? GDPR in de relatie tussen werknemers, derden en de vertrouwenspersoon (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius)Publicatiedatum: 18/12/2020 Een recente uitspraak van de gegevensbeschermingsautoriteit bevestigt het recht van de werknemer om inzage te nemen van haar personeelsdossier en evaluatie-documenten. Dat hierin gegevens van derden zijn opgenomen, doet aan dit basisrecht geen afbreuk. Het personeelsdossier is evenwel niet het dossier van de vertrouwenspersoon. Eens

2021-01-04T12:25:25+00:00 4 januari 2021|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , |

De vertrouwenspersoon mag geen leidinggevende zijn (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius) Publicatiedatum: 16/11/2020 “Autonomy not only has to be done, it also has to be seen to be done.” Deze op een Angelsaksisch juridisch principe gebaseerde boutade vat perfect samen waar het bij de aanstelling van een vertrouwenspersoon om draait. De leidinggevende, die de autonomie heeft om

2020-11-21T10:06:24+00:00 21 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

You are always on my mind. Moet de werknemer bereikbaar zijn buiten de werkuren? (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius) Publicatiedatum: 28/10/2020 Uit een studie van de Stichting Innovatie en Arbeid blijkt dat 50% van de werknemers vaak of altijd bereikbaar is na de werkuren. Tijdens de coronapandemie bleek 21% van de Belgische werknemers ook in hun vrije tijd te werken. Deze permanente connectie met de

2020-11-04T08:23:44+00:00 6 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Silence is golden. Over zwijgrecht, medewerking en tegenwerking bij sociale inspectie (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius) Publicatiedatum: 15/10/2020 Het zwijgrecht aan de ene kant, en het toezicht op de naleving van het sociaal recht aan de andere kant: het is een wankel evenwicht. Echte medewerking aan een onderzoek lijkt op basis van de actuele rechtspraak niet te worden gevergd, tenzij het gaat

2020-10-23T07:32:41+00:00 26 oktober 2020|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Wat als een werknemer weigert een mondmasker te dragen? (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius) Publicatiedatum: 20/10/2020 Als de werkgever heeft beslist dat er op de arbeidsplaats mondmaskers gedragen moeten worden om zo de veiligheid en gezondheid te garanderen, dan is het laten verder werken van een onwillige werknemer uit den boze. Meer nog: dit gedrag kan aanleiding geven tot een

2020-10-23T10:31:49+00:00 23 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Covid-19: arbeidsongeval of beroepsziekte? Een update (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius) Publicatiedatum: 10/07/2020 Wat voorafging Vrij kort na het uitbreken van de pandemie en de er al snel op volgende lockdown rees de vraag of COVID-19 mogelijks het gevolg kan zijn van een arbeidsongeval en dan ook als dusdanig kan (of sterker nog: moet) worden aangegeven. Op 2 april

2020-07-15T10:39:02+00:00 15 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Covid-19: arbeidsongeval of beroepsziekte? (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius) Publicatiedatum: 24/04/2020 Het Sars Cov-2 virus lijkt niet meteen bereid zich te schikken naar de vaste formats waarmee wij de werkelijkheid benaderen. Het stoort zich niet aan landsgrenzen, taalverschillen, gender of ras en evenmin aan leeftijdsverschillen, zij het dat reeds bij het uitbreken van de pandemie