>Voeg code toe voor de </head> tag.Cautius

Controle door de werkgever? Vijf actieterreinen om ontsporing te vermijden (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius)Publicatiedatum: 19/07/2021 Monitoringsoftware zit in de lift. Allicht ook letterlijk, maar in ieder geval figuurlijk in uw telefoon, laptop, desktop en GPS. Deze software, oorspronkelijk ontwikkeld om datalekken op te sporen in de financiële sector, monitort in verschillende ondernemingen ook het doen en laten van werknemers. Hoewel

2021-08-05T09:52:54+00:00 12 augustus 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , |

Vervolging en bestraffing van inbreuken op de COVID-regels voor bedrijven: een eerste concreet vonnis (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius)Publicatiedatum: 30/07/2021 In eerdere bijdragen gaven we al een principieel antwoord op de vraag of miskenning van de COVID-regels voor bedrijven in aanmerking komt voor bestraffing. Aan concreet vastgestelde inbreuken alvast geen gebrek, hoewel het niet steeds evident is te detecteren hoeveel ervan zich precies situeren binnen de bedrijfscontext[1].

2021-08-05T09:32:20+00:00 6 augustus 2021|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Wat als een sociaal inspecteur telethuiswerk oplegt? (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius)Publicatiedatum: 04/06/2021 Dat bedrijven er toe gehouden zijn passende preventiemaatregelen te nemen om het welzijn van hun werknemers te vrijwaren weten we al lang. Al even lang geldt de regel dat een sociaal inspecteur bevoegd is om dergelijke maatregelen ook effectief voor te schrijven. De COVID-regels voor bedrijven

2021-06-05T12:29:03+00:00 5 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Werkdruk aanpakken: soms is je best doen niet goed genoeg (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius)Publicatiedatum: 18/05/2021 “Aantal burn-out meer dan verdubbeld, ACV wil boetes voor bedrijven” stond onlangs te lezen op de voorpagina van De Standaard. Het ACV verwijst naar de stijging met 160% in drie jaar van burn-out als oorzaak van langdurige ziekte en stelt onder meer boetes voor onwillige werkgevers

2021-05-22T09:30:11+00:00 22 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Liaisons dangereuses: (on)gewenste intimiteiten op het werk (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius)Publicatiedatum: 21/05/2021 Ja, ik heb er enkele malen aan toegegeven, maar ik wil dat daar geen twijfel over bestaat; ik heb me (…) verschillende keren verzet, maar (…) bleef aandringen. Klacht indienen was geen optie; ik kon mijn werk verliezen want wie zouden ze geloven? Hij had

2021-05-22T09:25:08+00:00 22 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Overdreven werkdruk niet aangepakt? Voor het eerst werkgever veroordeeld (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius)Publicatiedatum: 26/03/2021 De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde onlangs een werkgever tot de maximum geldboete omdat hij geen maatregelen had genomen om de werkdruk van zijn personeel aan te pakken. Deze uitspraak roept reminiscenties op aan de mijlpaalzaak France Télécom, die in Frankrijk leidde tot een niveau

2021-03-27T08:28:22+00:00 27 maart 2021|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Is de preventieadviseur gebonden door een beroepsgeheim? (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius)Publicatiedatum: 24/03/2021 Het beroepsgeheim geldt niet voor de preventieadviseur. Dit betekent evenwel niet dat hij geen discretie- en vertrouwelijkheidsverplichting heeft. Inbreuken daarop leiden dan wel niet tot geldboete of gevangenisstraf, maar worden evengoed gesanctioneerd. Denk daarbij aan schadevergoeding, tuchtsancties en ontslag om dringende reden. Voorzichtigheid blijkt dus

2021-03-24T12:07:19+00:00 26 maart 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Zijn inbreuken op de Covid-19 maatregelen strafbaar? (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius)Publicatiedatum: 29/01/2021 Vrij kort na de uitbraak van de pandemie werd de vraag reeds gesteld. En positief beantwoord. Miskenning van de basisregels om besmetting met het Sars-CoV-2 virus binnen bedrijven te vermijden kan aanleiding geven tot strafvervolging van de werkgever en de leden van de hiërarchische lijn.

2021-06-08T06:20:44+00:00 8 februari 2021|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Welzijnswetgeving en Covid-19: what a difference a week makes (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius)Publicatiedatum: 05/01/2021 Een kersvers jaar vangt aan, en dat is ook in deze bijzondere tijden de gelegenheid bij uitstek om terug te blikken op wat het voorbije jaar ons heeft gebracht. Midden mei maakten wij een stand van zaken op van wat Covid-19 nu eigenlijk had aangericht

2021-01-22T10:02:43+00:00 22 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Blind vertrouwen? GDPR in de relatie tussen werknemers, derden en de vertrouwenspersoon (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius)Publicatiedatum: 18/12/2020 Een recente uitspraak van de gegevensbeschermingsautoriteit bevestigt het recht van de werknemer om inzage te nemen van haar personeelsdossier en evaluatie-documenten. Dat hierin gegevens van derden zijn opgenomen, doet aan dit basisrecht geen afbreuk. Het personeelsdossier is evenwel niet het dossier van de vertrouwenspersoon. Eens

2021-01-04T12:25:25+00:00 4 januari 2021|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , |