>Voeg code toe voor de </head> tag.bezoldigingstheorie

De bezoldigingstheorie: terug van (nooit) weggeweest (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax) Publicatiedatum: 30/03/2020 Inleiding De voorbije maanden verscheen veel negatieve rechtspraak over de bezoldigingstheorie. Zoals reeds toegelicht in onze nieuwsbrief van 10 mei 2019 houdt het basisprincipe van de bezoldigingstheorie in dat, wanneer een zaakvoerder de kosteloze terbeschikkingstelling verkrijgt van een onroerend goed vanwege de vennootschap (als een voordeel

2020-03-31T07:31:30+00:00 1 april 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Aftrek van vastgoed – en andere kosten in vennootschappen – back to basics! artikel 49 WIB 92 is geen anti-misbruikbepaling! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een verbijzondering van het algemene beginsel op grond waarvan een belastingplichtige slechts wordt belast op zijn netto-inkomen. De bepaling lijkt verraderlijk eenvoudig: het bevat immers in

Aftrekbaarheid van kosten bedrijfswoning & bezoldigingstheorie: de slinger slaat (eindelijk) terug in de juiste richting! (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 04/04/2019 De fiscale praktijk wordt al te vaak geconfronteerd met de nefaste gevolgen van (voor belastingplichtigen) recente, negatieve rechtspraak over de aftrekbaarheid van kosten van vastgoed in de vennootschap, wanneer dit vastgoed door de vennootschap als bezoldiging in natura wordt ter beschikking gesteld