Love thy neighbour as thyself. Burenhinder in het nieuwe goederenrecht (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio) Het leerstuk van de burenhinder heeft met de invoering van het nieuwe goederenrecht onderdak gekregen in het  Burgerlijk Wetboek (BW). Hoewel in de praktijk de irritaties die potentieel de kop opsteken tussen buren legio zijn, was een specifieke regeling feitelijk onbestaande. Met de komst van het nieuwe goederenrecht verkrijgt de vordering uit hinder…

Lees meer

Doorprikt het erfrecht de feitelijke vereniging? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Recent werd de vraag gesteld of de fiscus erfbelasting kan heffen bij het overlijden van een lid van een feitelijke vereniging. Die vraag is ook niet verwonderlijk, aangezien een feitelijke vereniging wel effectief over een vermogen kan beschikken. Echter, daar waar het woord “vermogen” valt, daar zal ook de fiscus plots…

Lees meer

Nieuwe afstandsregels beplantingen en snoeiing van overhangende takken doorstaan grondwettelijke toetsing (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio) Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek houdende het nieuwe goederenrecht omvat een nieuwe regeling inzake de afstand van beplantingen en het rooien of snoeien van overhangende takken en doorschietende wortels. De voorgaande regeling in het Veldwetboek werd hierdoor opgeheven. Het Grondwettelijk Hof heeft het vernietingsberoep van een aantal natuurorganisaties bij arrest dd.…

Lees meer

Weg ermee! Geen dubbele erfbelasting op buitenlandse goederen (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Niemand betaalt graag dubbel. Dat is zo in het dagelijkse leven en dat is dus niet anders wanneer het over bijzondere gebeurtenissen gaat zoals een overlijden. In deze bijdrage gaat het specifiek over de erfbelasting naar aanleiding van het overlijden van iemand met fiscale woonplaats in België die goederen bezit in…

Lees meer

Verbeurdverklaring lastens een derde: het zal je maar overkomen (aternio)

Auteur: Johan Lemmens (aternio) Het zal je maar overkomen, door een strafprocedure als bonafide derde getroffen worden door verbeurdverklaring van een eigen rechtmatig goed. Gelukkig kan je in voorkomende situatie tussenkomen in het rechtsgeding om jezelf te verdedigen tegen een potentiële nadelige uitspraak. Een succesvolle verdediging stoelt evenwel op drie fundamentele voorwaarden. Laten we dit…

Lees meer

Beding van voorafname – be careful what you wish for (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Dat het erg belangrijk is om de juiste woordkeuzes te maken, is een waarheid als een koe. Keer op keer worden dergelijke “clichés” bevestigd. Dit keer door onze Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). In de voorliggende casus was er onduidelijkheid over de interpretatie van een beding van voorafname in het huwelijkscontract. Het ging specifiek over…

Lees meer

Voorlopig bewind en conventionele terugkeer in een schenkingsakte (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Schenkingen zijn en blijven een populaire planningstechniek. Maar aangezien we niet weten wat de toekomst brengt, zijn we maar beter zo goed mogelijk op alles voorbereid. In deze bijdrage gaan we specifiek in op de situatie waarin een persoon een schenking met modaliteiten heeft uitgevoerd en daarna onder voorlopig bewind werd…

Lees meer

(R)evolutie van de boekhouding en factuur als bewijsmiddel (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio) Publicatiedatum: 08/09/2021 De wetgever heeft de laatste jaren – spijts politieke strubbelingen en aanhoudende pandemie – niet stil gezeten. Het ondernemerslandschap werd niet alleen getrakteerd op een geheel nieuw Wetboek. Het ondernemingsrecht op zich werd eveneens grondig hervormd met als voorlopig sluitstuk ook ‘nieuwe’ regels inzake bewijs. Sommige verschillen of nieuwigheden…

Lees meer

Nieuw: ‘centraal register van economische knipperlichten’ (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 02/09/2021 Met ingang van 5 juli 2021 (KB 13 juni 2021) werd in België een nieuw ‘centraal register van economische knipperlichten’ in het leven geroepen. Dit register heeft tot doel ondernemingen in moeilijkheden sneller op te sporen, om zo de gepaste maatregelen te kunnen treffen. Kamers voor Ondernemingen In Moeilijkheden…

Lees meer

Erkenning als beroepsvereniging niet langer vanzelfsprekend (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio) Publicatiedatum: 23/08/2021 Op 30 juli 2021 is het uitvoeringsKB van 7 juli 2021 inzake de weerlegging van het vermoeden van erkenning als beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen in werking getreden. Voortaan beschikt de overheid over een middel om de voordelen verbonden aan het statuut van beroepsvereniging opnieuw in te trekken. Deze bijdrage omvat…

Lees meer