>Voeg code toe voor de </head> tag.aternio

Consulteren van huwelijks-en samenlevingsovereenkomsten: sneak peak of Chinese wall (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 09/07/2021 Het Centraal register van Samenlevings- en Huwelijksovereenkomsten (CRH) is een centrale gegevensdatabank voor, uiteraard, samenlevings- en huwelijksovereenkomsten. Met de woorden “administratieve vereenvoudiging” hoog in het vaandel, is het CRH reeds operationeel sinds 1 september 2011. Het register omvat ondertussen alle kerngegevens van huwelijksovereenkomsten, afgesloten sinds

Fiscus tikkeltje minder cryptisch over cryptomunten (aternio)

Auteur: Lien Van hauwermeiren (aternio)Publicatiedatum: 30/06/2021 Rond cryptomunten heeft altijd al een mysterieuze waas gehangen. Zo ook over het melden van een cryptorekening aan de fiscus en over de belastbaarheid ervan. Drie mogelijke scenario’s kunnen zich voordoen wat de belastbaarheid betreft. Belast als beroepsinkomen (tot 50 %), als divers inkomen (33 %)

2021-07-12T09:58:02+00:00 12 juli 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Financiële steunverlening door de vennootschap bij overnames: our dirty little secret (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio)Publicatiedatum: 25/06/2021 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) versoepelt de regelgeving inzake financiële steunverlening door de vennootschap, bij de verkrijging van haar eigen aandelen door een derde partij. Deze versoepelingen moeten de evolutie van een absoluut verbod tot een principiële toelaatbaarheid in de hand werken. De

2021-07-02T09:36:19+00:00 7 juli 2021|Categories: Vennootschapsrecht Financieel recht|Tags: , , |

Faillissement en ontbinding huwelijksstelsel: wie eerst? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 28/06/2021 Verliefd, verloofd, getrouwd en … terug gescheiden! Dat is nu, heden ten dage, meer praktijk dan theorie. De redenen van de split zijn uiteraard legio. Echter, wanneer het al moeilijk gaat in de relatie, is het niet ondenkbaar dat een misgelopen professioneel avontuur de spreekwoordelijke druppel is.

Schenking onder last of eerder lastige schenking? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 21/06/2021 Een schenking vereist, om geldig te zijn, de vervulling van een aantal basiselementen. We spreken in dat kader van een intentioneel element en een materieel element. Het intentioneel element is dat de schenker de wil heeft om een goed “zomaar, voor niets” weg te geven. De schenker moet

NV met twee bestuurders: is dat nog wel ok? (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio)Publicatiedatum: 09/06/2021 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in drie ‘nieuwe’ bestuursmodellen voor de naamloze vennootschap. Meer flexibiliteit als groot uitgangspunt van de wetgever. Het blijft echter opletten voor vennootschappen met minder dan drie aandeelhouders die hun klassieke raad van bestuur behouden hebben. De overgangsbepalingen voor

2021-06-10T08:43:05+00:00 12 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Wat na de afschaffing van het directiecomité? (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio)Publicatiedatum: 31/05/2021 De statuten van naamloze vennootschappen verwijzen vaak nog steeds naar de inrichting van een directiecomité. Een directiecomité laat de raad van bestuur van een NV toe om een aantal van haar bevoegdheden te delegeren aan een selecter groepje van al dan niet bestuurders. Dit petit

2021-06-05T11:30:31+00:00 8 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Schenking: rechtstreeks maar via een onderhands document (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 14/05/2021 Carpe diem – pluk de dag. Leef elke dag alsof het je laatste is. Het leven is te kort, dus maak het de moeite waard. Het zouden geen clichés zijn, mocht er geen grond van waarheid in zitten. Door een dergelijke levenswijsheid te hanteren leef je

Voortdurend verlies maken: hold your horses! (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio)Publicatiedatum: 12/5/2021 Voortdurend verlies maken, economisch is het niet gezond. Fiscaal is het verleidelijk. Getuige hiervan is  een interessant arrest van 15 september 2020 over een paardenfokkerij die al 20 jaar lang geen winst maakte, maar toch btw bleef aftrekken. Het gebrek aan winst deed de fiscus er toe

2021-05-19T08:39:37+00:00 20 mei 2021|Categories: Directe belastingen BTW en douane|Tags: , , |

E-commerce en btw: of hoe vereenvoudiging toch complex kan zijn (aternio)

Auteur: Lien Van hauwermeiren (aternio)Publicatiedatum: 06/05/2021 E-commerce boomt, over de landsgrenzen heen. Veel meer webshops komen daardoor met buitenlandse btw in aanraking. Om die online verkopen makkelijker te maken, vereenvoudigde Europa de btw-regels. Vanaf 1 juli 2021 zijn de nieuwe btw-regels van toepassing voor onder meer verkopen op afstand en wordt

2021-05-08T11:02:19+00:00 10 mei 2021|Categories: Handelsrecht BTW en douane|Tags: , , , |