>Voeg code toe voor de </head> tag.aternio

Quick fixes inzake btw: identificatienummer en bewijs bij IC-levering (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 28/05/2020 Sinds 1 januari 2020 zijn de zogenaamde ‘quick fixes’ in werking getreden in België. Het gaat om een omzetting van de Europese richtlijnen (EU) 2019/475 en (EU) 2018/1910 die de regels aangaande grensoverschrijdende handelingen verder op punt zet. De wet van 3 november 2019 vult het

2020-05-29T09:02:33+00:00 30 mei 2020|Categories: BTW en douane|Tags: , |

Vaste vertegenwoordiger als fiscale bedrijfsleider: Cassatie beslecht (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 18/05/2020 In een vennootschap kan een bestuurder een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Een natuurlijke persoon, zoals u en ik, voert dit mandaat natuurlijk zelf uit. Een rechtspersoon heeft hierbij hulp nodig. Zij voert haar mandaat uit door middel van haar vaste vertegenwoordiger. De

2020-05-24T10:53:51+00:00 27 mei 2020|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Quick fixes inzake btw: kettingverkopen of driehoeksverkeer (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 11/05/2020 Sinds 1 januari 2020 zijn de zogenaamde ‘quick fixes’ in werking getreden in België. Het gaat om een omzetting van de Europese richtlijnen (EU) 2019/475 en (EU) 2018/1910 die de regels aangaande grensoverschrijdende handelingen verder op punt zet. De wet van 3 november 2019 vult het

2020-05-24T10:43:12+00:00 24 mei 2020|Categories: BTW en douane|Tags: , |

Retroactieve toepassing fiscale antimisbruikbepaling – fiscus brandt zich aan het verleden (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 02/03/2020 De fiscale administratie kreeg in 2012 met een update van het artikel 344 WIB’92 een sterker wapen om op te treden tegen fiscaal misbruik. Volgens het nieuwe artikel kan de fiscus namelijk optreden tegen fiscaal misbruik dat tot stand komt door een rechtshandeling

2020-03-11T10:21:42+00:00 16 maart 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Geld uitgeven om geld te besparen. De bedrijfsleiderbezoldiging (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 28/02/2020 De fiscale minimale bezoldiging van een bedrijfsleider De belastinghervorming is niet onbesproken. Het belastingtarief voor een vennootschap bedraagt voor 2018 en 2019 (aanslagjaar 2019/2020) in principe 29%. Dit daalt in 2020 verder tot 25% voor vennootschappen waarvan boekjaar start op 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021). Daarnaast

2020-03-05T12:36:28+00:00 9 maart 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Opstalrecht anno 2020: modernisering door nieuw goederenrecht (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 26/02/2020 Komt dat zien, komt dat zien! De familie “Nieuwe Wetgeving” heeft er nog een zusje bij: het nieuwe goederenrecht! De Wet tot hervorming van het goederenrecht is op 31 januari 2020 goedgekeurd in het parlement. De Wet voorziet in volledig nieuwe regels inzake eigendom,

2020-03-02T16:47:51+00:00 3 maart 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Waarde van een schenking: is betwisting mogelijk? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 17/02/2020 Vermogensplanning is er voor iedereen. Maar niet iedereen is altijd zo blij met de manier waarop een planning verloopt. Schenkingen kunnen soms, ook al is vrijgevigheid hun uitgangspunt, een ongewenst resultaat hebben. Vooral dan wanneer de waarde van de schenking ter discussie ligt. Stel

Eventueel vruchtgebruik: over hoe “misschien”, echt kan worden (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 30/01/2020 Vruchtgebruik: you love it or you hate it. Menig artikel werd reeds gewijd aan dit zakelijk recht. Zo ook door aternio. Ondermeer in een eerdere bijdrage behandelden we alvast enkele types van vruchtgebruik. Maar wist u dat er ook zoiets bestaat als het eventuele vruchtgebruik? Vruchtgebruik “klassiek” De

2020-02-08T11:01:32+00:00 10 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

Breek uw hoofd (niet) over innovatie-inkomsten (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 27/01/2020 Om ondernemingen te motiveren om meer te innoveren, kwam de Belgische overheid in 2017 met de aftrek voor innovatie-inkomsten. Elke Belgische vennootschap of buitenlandse vennootschap met een Belgische inrichting kan daardoor 85% van hun innovatie-inkomsten aftrekken van hun vennootschapsbelasting. Om de correcte omvang

2020-01-30T11:23:16+00:00 3 februari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Wettelijke etiquette ten aanzien van de consument. Is zwijgen goud? (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 20/01/2020  In een eerdere blog stonden we stil bij de veranderingen die de wetgever aanbrengt in het Wetboek van Economisch Recht (WER). Zo gingen we dieper in op de nieuwe regels met betrekking tot onrechtmatige contractuele bedingen, oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en het misbruik van economische

2020-01-23T16:49:30+00:00 24 januari 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |