>Voeg code toe voor de </head> tag.aternio

Schenking van aandelen kort na inbreng onroerend goed (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 12/02/2021 Het klinkt bijna als een melig grijsgedraaid liedje “Vlabel hier, Vlabel daar, Vlabel overal, zo krijgt fiscaal misbruik hier altijd wel wat bijval”. In een nieuwe voorafgaande beslissing van 18 december 2020, gepubliceerd op 12 februari 2021, past Vlabel de theorie van het fiscaal misbruik toe bij

Buitenlands onroerend goed krijgt Belgisch KI (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio)Publicatiedatum: 02/02/2021 U herinnert zich misschien wel de jarenlange discussie over hoe een buitenlands onroerend goed naar Belgische normen moet worden belast. Misschien heeft u zelf al zitten zwoegen met uw buitenlands onroerend goed in uw aangifte personenbelasting? Terwijl binnenlands vastgoed bij verhuur aan een natuurlijke persoon belast wordt

2021-02-09T15:21:12+00:00 10 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Onbeslagbaarheid van de gezinswoning (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio)Publicatiedatum: 14/01/2021 In tijden van Corona is de zoektocht naar een adequate bescherming tegen schuldeisers een actueel thema. De artikelen 72 tot en met 83 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) hebben betrekking op de niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige.

2021-01-16T12:09:24+00:00 21 januari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Geldt voor een (ex-)bestuurder steeds een concurrentieverbod? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 07/01/2021 U bent ondernemer. U staat, misschien samen met nog een aantal anderen, in voor het bestuur van de vennootschap. Alles gaat vlot, maar op een bepaald moment voelt het toch niet meer zo goed. U denkt “wat ik zelf doe, doe ik beter”. Geen verantwoording meer

2021-01-12T14:14:29+00:00 13 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Gedwongen uitvoering in tijden van Covid-19 (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio)Publicatiedatum: 04/01/2020 De Belgische wetgever blijft zorgen voor tegemoetkomingen en steunmaatregelen in tijden van Covid-19. Het nieuw wetgevend ingrijpen ligt in dezelfde lijn als het Koninklijk Besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis. Op de dag

2021-01-06T14:49:23+00:00 9 januari 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Iedereen toegelaten op de algemene vergadering of VIP’s only? (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 03/12/2020 Moet het bestuur de blote eigenaar uitnodigen voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap? Zijn er winstbewijzen uitgegeven door de vennootschap? Mogen de houders van  winstbewijzen stemmen? Wat als de aandelen door meerdere personen worden aangehouden? Een advocaat die middels een

2020-12-04T09:55:48+00:00 7 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Regularisatie van een onregelmatige quasi-inbreng (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 23/11/2020 Wie vroeger een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) oprichtte, diende een inbreng te doen om kapitaal te vormen. Dit kon via een inbreng van geld of een inbreng in natura. Daarnaast bestond ook nog de mogelijkheid van de quasi-inbreng. Vermits in de ‘nieuwe’

2020-12-03T11:12:47+00:00 4 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Schenk- en erfbelasting krijgen een Vlaamse make-over (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 20/11/2020 Na de hervorming van het vennootschapsrecht, het erfrecht, het goederenrecht,… is nu ook de regionale schenk- en erfbelasting aan de beurt. De Vlaamse regering heeft immers haar fiat gegeven voor een hervorming. Wat staat er ons de komende maanden concreet te wachten? Krachtlijnen van de

Donatio universalis: hoe een schenking de wereld kleiner maakt (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 16/10/2020 De Vlaming heeft een baksteen in de maag. Vaak gaat het dan om een baksteen op eigen bodem, het “huisje-tuintje-boompje-principe” voor de eigen woning. Maar sommigen gaan letterlijk een stapje verder en willen een onroerend goed in het buitenland aankopen. Wie droomt er niet

2020-11-04T08:36:26+00:00 7 november 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , , , |

De aandeelhouder legt het bijltje † (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 30/09/2020 Ons erfrecht heeft weinig oog voor de continuïteit van een onderneming. Een éénmanszaak staat vaak gelijk aan discontinuïteit, daar waar een vennootschap al heel wat meer in haar mars heeft om te overleven na de dood van een aandeelhouder-bedrijfsleider. Hebt u bij de geboorte