De koop-verkoopovereenkomst van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar op 20 oktober 2022

Handelshuur:
overzicht van relevante rechtspraak

Webinar op 18 november 2022

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Waarom beleggingsverzekeringen met een Zwitsers zakmes worden vergeleken (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 31/01/2019

Vijf jaar na de publicatie van het handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ verschijnt het nieuwe boek van Paul Van Eesbeeck, getiteld ‘Beleggingsverzekeringen in tak 21 en tak 23. Het Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering’.

LegalNews.be vroeg meer uitleg over de noodzaak van een nieuw boek en de reden van de vergelijking met een Zwitsers zakmes aan de auteur en expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal.

Waarom was vooreerst een update meer dan noodzakelijk?

In dit lijvig handboek (ongeveer 290 blz.) wordt een meer dan noodzakelijke update gegeven om verschillende redenen.
Inzake burgerlijk recht hebben de hervormingen van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht een niet onbelangrijke impact op levensverzekeringen. De hervorming van het erfrecht heeft de inbrengregels op levensverzekeringen hertekend en wat het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen betreft, zijn er nu verschillende hypothesen naargelang het ogenblik van de uitkering (gemeenschappelijk, eigen mits vergoeding, eigen zonder vergoeding).

Maar ook qua schenk- en erfbelasting zijn er heel wat nieuwe ontwikkelingen inzake de toepassing van de erfbelasting in de verschillende gewesten op het vlak van de verzekeringsgift, beleggingsverzekeringen op twee hoofden (aanwas), levensverzekeringen die verder lopen op naam van de overlevende echtgenoten, enz.

Tenslotte is ook een duidelijk inzicht inzake de roerende fiscaliteit een must voor eenieder die met deze materie wordt geconfronteerd.

Waarom de vergelijking met een Zwitsers zakmes?

De beleggingsverzekeringen zijn hooguit een kwarteeuw oud (of jong), maar op korte tijd hebben ze een vaste stek gevonden in het bonte landschap van de spaar- en beleggingsproducten.

In de beginjaren werd vooral de aantrekkelijke roerende fiscaliteit van de beleggingsverzekering in de verf gezet.

Maar gaandeweg is het besef gegroeid dat een beleggingsverzekering de loutere beleggingsdimensie overstijgt en dat ze meer in haar mars heeft. Door haar eigenheid – of soms zelfs ‘eigenzinnigheid’ – kan de beleggingsverzekering zich ontpoppen tot een aantrekkelijk instrument inzake vermogensoverdracht en in het zog ook inzake successieplanning, nu eens op autonome wijze, dan weer als kanaliseringsinstrument van voorwaarden, lasten en modaliteiten die gekoppeld zijn aan schenkingen.

Gelet op haar veelzijdigheid, waar ze ook haar kracht uit put, heeft de beleggingsverzekering dan ook iets weg van een Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering in de meest brede zin. Dit boek wil de beleggingsverzekering in haar verschillende dimensies belichten en die aan de hand van praktijkvoorbeelden ook zo aanschouwelijk mogelijk maken.

Op 7 mei 2019 geeft u een studienamiddag op basis van uw nieuw boek, u heeft geopteerd dit te doen op basis van 10 vragen, die u praktijkgericht gaat beantwoorden. Waarom een uiteenzetting op basis van vragen in plaats van eerder de hoofdstukken van uw boek te volgen?

Om alle hoofdstukken van het boek te belichten zijn minstens twee dagen nodig…

Vandaar de focus op actuele ontwikkelingen. De praktijk leert dat eenieder die professioneel (levensverzekeringsprofessional, notaris of estate planner) beleggingsverzekeringen als instrument hanteert, de laatste tijd geconfronteerd is geweest met heel wat wetgeving, rechtspraak, administratieve standpunten die een ingrijpende impact hebben.

Om dit alles overzichtelijk te kunnen uiteenzetten op twee maal anderhalf uur tijd, zijn volgende 10 praktijkgerichte vragen een uitstekend hulpmiddel, omdat in het antwoord telkens alle wijzigingen en nieuwigheden vervat zitten:

  1. Wat heeft het nieuwe erfrecht gewijzigd aan het vroegere vermoeden dat de aanduiding van de begunstigde met vrijstelling van inbreng (dus buiten erfdeel) is gebeurd?
  2. Wat is het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen bij echtgenoten gehuwd met gemeenschap van goederen?
  3. Op welke wijze kan er afgeweken worden van de nieuwe inbrengregels en de nieuwe wettelijke huwelijksvermogensrechtelijke regeling indien men dat expliciet wil?
  4. Heeft de wijziging van het huwelijksvermogensrecht ook fiscale implicaties veroorzaakt?
  5. Wat zijn de te mijden valkuilen in het kader van de begunstigingsclausule?
  6. Hoe erfbelasting vermijden bij een (levens)verzekeringsgift?
  7. Hoe erfbelasting vermijden op een levensverzekering ter kanalisering van een beding van terugkeer?
  8. Bieden de nieuwe Vlaamse erfbelastingregels inzake flexibele erfenissprong ook opportuniteiten in de sfeer van de beleggingsverzekeringen, meer specifiek in geval van weigering van de begunstiging?
  9. ‘Tontine’ via levensverzekering: wat zijn de laatste ontwikkelingen inzake de toepassing van de erfbelasting in de verschillende gewesten op het vlak van de beleggingsverzekeringen op twee hoofden (aanwas)?
  10.  Hoe positioneert een tak 23-beleggingsverzekering zich tegenover een bevek op het vlak van de roerende fiscaliteit?

Dhr. Paul Van Eesbeeck geeft op dinsdagnamiddag 7 mei 2019 de opleiding ‘Vermogensstructurering via beleggingsverzekeringen anno 2019. Een stand van zaken aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen’ en dit in het Conferentiecentrum van het VBO, waarbij elke deelnemer een exemplaar krijgt van zijn gloednieuw boek.