Fiscaal gunstregime voor de vererving van familiale vennootschappen: het Vlaamse Gewest anticipeert (Tiberghien)

Auteur: Matthieu Janssens de Bisthoven (Tiberghien)

Publicatiedatum: 19/02/2019

De wetgever heeft de bedoeling om het ‘oude’ Wetboek Vennootschappen (WVenn.) te vervangen door een nieuw en moderner Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WW). Het nieuwe vennootschapsrecht zal een aantal grondige vernieuwingen invoeren. Zo wordt het aantal vennootschappen herleid naar een viertal fundamentele vennootschapsvormen: de personenvennootschappen (maatschap, vof en Comm.V), de besloten vennootschap (bv), de coöperatieve vennootschap (cv) en de naamloze vennootschap (nv).

Lees hier het volledige artikel

Lees hier meer bijdragen over de ‘familiale vennootschap’