De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Is de advocaat vervangbaar door AI? Ik deed de test met ChatGPT (Mr. Franklin)

Auteur: Olivier Sustronck (Mr. Franklin)

De vraag of ons werk als advocaat overbodig zal worden door chatGPT krijgen wij de laatste tijd steeds vaker van onze cliënten. In deze blogpost ga ik mijn ervaringen delen met ChatGPT en enkele juridische vragen beantwoorden die via ChatGPT zijn gesteld.

Ik heb enkele juridische vragen ingegeven op de ChatGPT om te kijken of de antwoorden correct zijn. De eerste vraag betrof het gebruik van een foto van het internet op een blogpagina. Het antwoord dat ik kreeg was dat het gebruik van een foto van het internet zonder toestemming van de maker van de foto, een inbreuk op het auteursrecht zou zijn. Daarnaast zou het ook een inbreuk kunnen zijn op het recht op privacy, als de foto een portret bevat van iemand anders. De risico’s zijn dat je mogelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor schadevergoeding en boetes.

De tweede vraag was met welke verplichtingen moet ik rekening houden als ik een veiligheidscamera wil hangen aan de inkom van mijn kantoor in België en hoe lang kan ik de beelden bewaren. ChatGPT antwoordde dat er in België bepaalde wetten en regels gelden voor het gebruik van beveiligingscamera’s. Zo moeten de camera’s goed afgeschermd zijn, zodat de privacy van de mensen die gefilmd worden, gewaarborgd is. Verder moeten de beelden alleen worden bewaard voor een bepaalde periode, meestal 30 dagen.

De laatste vraag was wat ik moet doen bij een datalek overeenkomstig de GDPR en met welke termijnen moet ik rekening houden. ChatGPT antwoordde dat de organisatie bij een datalek verplicht is om de betrokken autoriteiten zo snel mogelijk te informeren en de betrokken personen op de hoogte te stellen. De organisatie heeft 72 uur de tijd om de autoriteiten op de hoogte te stellen van het datalek, tenzij er geen risico’s zijn voor de betrokken personen. In dat geval heeft de organisatie de tijd om de autoriteiten binnen een maand op de hoogte te stellen.

Conclusie

Naar aanleiding van deze juridische vragen heb ik de ervaring dat ChatGPT accurate informatie geeft. Het antwoord was helder en volledig. De antwoorden waren wel algemeen en om specifiekere informatie te krijgen, is het altijd raadzaam om een advocaat te raadplegen.

Uiteindelijk kan ik concluderen dat, alhoewel ChatGPT een goede bron van informatie is, de menselijke expertise van een advocaat nog steeds essentieel is. Mijn ervaring met ChatGPT is positief en ik zal het zeker blijven gebruiken om eerst zelf informatie te verzamelen. Daarnaast zal ik ook blijven adviseren om een advocaat te raadplegen als er verder advies nodig is.

Of… toch nog een extra bedenking bij het voorgaande

De voorgaande tekst heb ik zelf niet geschreven uiteraard, maar is volledig van de digitale hand van ChatGPT. Ik heb enkel gevraagd aan de tool om een blog te schijven en heb de drie vragen die de tool moest bespreken opgegeven. Met een druk op de knop werd te tekst binnen enkele seconden geschreven.

Op zich zijn de antwoorden indrukwekkend, weten dat de tekst in 5 seconden werd aangemaakt zonder menselijke tussenkomst, maar daar zit onmiddellijk ook de zwakte in. De tool heeft namelijk erg veel zelfvertrouwen en gaat er steeds van uit dat de opgegeven antwoorden correct zijn. In het voorgaande geval viel dit al bij al nog mee maar ik heb de tekst meerdere keren laten genereren en er werd regelmatig ook flagrant foutief advies verstrekt.

Zo kreeg ik op de vraag in verband met veiligheidscamera’s achtereenvolgens volgende antwoorden:

Eerste antwoord:

Voor de tweede vraag, wat de verplichtingen zijn voor het hangen van een veiligheidscamera aan de inkom van mijn kantoor in België, kreeg ik antwoord dat ik eerst toestemming moet vragen aan de lokale autoriteiten. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat de gegevens die worden verzameld, alleen worden gebruikt voor de bedoelde doeleinden. Ik moet er ook voor zorgen dat de beelden niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk.

Tweede antwoord:

Als het gaat om veiligheidscamera’s, moet ik er rekening mee houden dat er in België strenge wetten zijn met betrekking tot de installatie en het gebruik van dergelijke camera’s. Bovendien is het ook belangrijk om de privacy van de mensen te respecteren die door de camera’s worden gefilmd. Als ik een camera wil installeren, moet ik me ervan bewust zijn dat ik een vergunning moet aanvragen van de lokale autoriteiten en dat ik de beelden niet langer dan twee maanden mag bewaren.

Derde antwoord:

De tweede vraag was: met welke verplichtingen moetik rekening houden om een veiligheidcamera te hangen aan de inkom van mijn kantoor in België en hoe lang kanik de beelden bewaren?

Chatgpt gaf aan dat, afhankelijk van de locatie, er een aantal wetten en regels van toepassing zijn. De beelden mogen maximaal 30 dagen worden bewaard, tenzij er een specifieke reden is waarom ze langer bewaard moeten worden.

Ook hier gaf chatgpt het juiste antwoord, wat overeenkomt met het antwoord dat ik als advocaat zou geven.

Zoals je kan zien is ieder antwoord verschillend en zeker niet steeds correct. In geen van de gevallen was het antwoord volledig correct.

Ook het genereren van contracten of het laten opstellen van antwoordbrieven op de uitoefening van rechten binnen het kader van de GDPR is mogelijk door ChatGPT maar ook hier kampt de tool met dezelfde gebreken van veelal onnauwkeurig te zijn en in sommige gevallen flagrant verkeerd.

Definitieve conclusie van deze post

ChatGPT is een erg leuke tool om uit te testen en heeft zeker toepassingen waarin de tool erg nuttig kan zijn, zoals het creëren van ‘creatieve teksten’. Echter wanneer de tool antwoorden moet geven op specifieke vragen is het antwoord niet altijd betrouwbaar of volledig.

Als advocaat moeten we dus niet vrezen om snel vervangen te worden door een tool als ChatGPT. Al jaren bestaan er tientallen boeken die modeldocumenten aanbieden en door de komst van het internet is het vinden van modelovereenkomsten of voorwaarden erg eenvoudig geworden. Echter, het opstellen een overeenkomst of een policy op maat van een overeenkomst kan nog altijd het best gedaan worden door een specialist zoals een advocaat. Hier zal een tool als ChatGPT niet snel verandering in brengen.

Dat het echter een handige tool kan worden voor de advocaat om sneller documenten of adviezen op te maken is zeker een mogelijkheid.

» Bekijk alle artikels: Soft skills & Trivia