HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024

Het algemeen e-mailadres als persoonsgegeven in het licht van GDPR (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Vaak wordt gedacht dat de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel “GDPR” genoemd) niet van toepassing zou zijn op algemene e-mailadressen (zoals bijvoorbeeld een info@ e-mailadres). De werkelijkheid is genuanceerder. Dat bevestigde de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit in haar beslissing van 3 april 2023.

Na het einde van de arbeidsovereenkomst richtte een gewezen werknemer een verzoek tot inzage aan zijn voormalige werkgever. De gewezen werknemer betoogde dat hij recht had op inzage in het algemeen e-mailaccount dat hij gedurende de tewerkstelling gebruikte. Hij beweerde dat hij dit account ook gebruikte voor persoonlijke doeleinden, het e-mailadres zijn persoonsgegeven was en de mailbox op zich ook verschillende persoonsgegevens van hem bevatte. De voormalige werkgever weigerde de inzage en stelde dat het om een louter algemeen e-mailadres ging, uitsluitend te gebruiken voor professionele doeleinden.

De Geschillenkamer wees de klacht uiteindelijk af omdat het algemeen e-mailadres op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ook nog door andere werknemers van de voormalige werkgever gebruikt werd en de klager niet aannemelijk kon maken welke persoonsgegevens er nog in de mailbox aanwezig waren. Niettemin verduidelijkte de Geschillenkamer dat ook een algemeen e-mailadres een persoonsgegeven kan uitmaken als het exclusief door eenzelfde persoon beheerd wordt en deze beheerder van het e-mailadres identificeerbaar is voor derden.

Bron: Crivits & Persyn