Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Gezondheidsrecht’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘ICT & Privacy’

5 webinars on demand

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

Fonds voor de medische ongevallen (FMO): advies en eventueel schadevergoeding (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 16/09/2019

Bij schade als gevolg van gezondheidszorg, kan aan het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) in bepaalde gevallen om advies gevraagd worden en eventueel een schadevergoeding bekomen worden. Deze tussenkomst is gratis.

Studiedag ’Medisch en gezondheidsrecht: actualia’ op donderdag 3 oktober 2019 in Sint-Niklaas

Tijdens de studiedag ’Medisch en gezondheidsrecht: actualia’ op donderdagvoormiddag 3 oktober 2019 zal mevr. Griet Verhenneman (Data Protection Officer UZ Leuven/affiliated researcher KU Leuven – CiTiP) de privacy-aspecten van gezondheidsgegevens behandelen tijdens de ochtendsessie van de studiedag. Mr. Ruben Roex (time.lex) behandelt die ochtend eerst de impact voor zorginstellingen zoals ziekenhuizen en zorgaanbieders van de Netwerk- en Informatiebeveiligingswet (NIS-wet) van 7 april 2019.

In de namiddag zullen Prof. dr. Nils Broeckx (advocaat Dewallens & partners/docent medisch recht UAntwerpen) en Prof. dr. Christophe Lemmens (advocaat Dewallens & partners/gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen) eerst een analyse maken van het gebruik van artificiële intelligentie in de gezondheidszorg en wat dit tot gevolg heeft inzake GDPR en aansprakelijkheid en in een tweede gedeelte een eerste overzicht geven van de rechtspraak van het Fonds Medische Ongevallen.

Apart inschrijven voor de twee sessies is mogelijk.