Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Gezondheidsrecht’

3 webinars on demand

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

De nieuwe Indicatieve Tabel 2020

Webinar on demand

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Webinar on demand

Buitencontractuele aansprakelijkheid en de zorgvuldigheidsnorm

Webinar on demand

Uitbreiding en onderverdeling maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie (MRI): ontwerp-KB goedgekeurd door Ministerraad op 29.11.2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 02/12/2019

Het ontwerp verhoogt het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie (MRI of NMR) dat uitgebaat mag worden met 18 toestellen. Dat brengt het maximum aantal toestellen voor ons land op 139. Het ontwerp voorziet bovendien een verdere onderverdeling van die 18 bijkomende toestellen onder de erkennende overheden.

De ministerraad heeft eveneens een ontwerp van KB goedgekeurd tot opheffing van het KB van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden. Opdat de uitbreiding tot de optimale toegankelijkheid voor de patiënt zou leiden, is een opheffing van het maximum aantal betrokken diensten immers een noodzakelijke voorwaarde.

Lees hier het Persbericht van de Ministerraad van 29 november 2019

Studienamiddag ’Innovatie in de medische sector: GDPR- en aansprakelijkheidsaspecten’ op dinsdag 4 februari 2020 in Sint-Niklaas

Op dinsdagnamiddag 4 februari 2020 geven Prof. dr. Nils Broeckx (advocaat Dewallens & partners en docent medisch recht UAntwerpen) en Prof. dr. Christophe Lemmens (advocaat Dewallens & partners en gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen) een studienamiddag over ’Innovatie in de medische sector: GDPR- en aansprakelijkheidsaspecten’. Tijdens deze studienamiddag worden – naar analogie van smart cities – enkele aspecten van ‘smart health institutions’ (de gezondheidsinstellingen van de toekomst) belicht.

Ook in België gaat die evolutie supersnel. Zo kondigde minister Maggie De Block bvb. op 10 september 2019 aan dat dat het de bedoeling is dat dit jaar de eerste apps gefinancierd worden. Daar zal onder andere een app tussen zitten om hartritmestoornissen te meten en op termijn zal die app oudere technologieën zoals een holter (apparaat om je hartritme op te volgen) vervangen. En op 21 september 2019 bracht de Nationale raad van de Orde der Artsen een advies uit over ‘Teleconsultatie met het oog op het stellen van een diagnose en het voorstellen van een behandeling’. Die toe te juichen innovaties hebben evenwel ook een aantal juridische consequenties, zoals de GDPR-aspecten en uiteraard de problematiek van de aansprakelijkheid. Tijdens deze studienamiddag krijgt u daarom een praktijkgerichte analyse van de sprekers, die de innovaties in de medische sector en de daarmee samenhangende juridische aspecten op de voet volgen.

Meer informatie

Lees ook de artikelen: