Geen re-integratie voor afgezette ziekenhuisarts. Ook niet bij een onrechtmatige beëindiging (Dewallens & Partners))

Auteur: Raf Van Goethem (Dewallens & Partners)

Publicatiedatum: 22/02/2020

In een opmerkelijke uitspraak oordeelde de kortgeding rechter te Kortrijk op 20 januari 2020 dat hij niet kan beslissen tot re-integratie van een gebeurlijk ten onrechte afgezette arts.

De kortgeding rechter kan immers geen voorlopige maatregel opleggen die niet door de bodemrechter kan worden bevolen.

De enige sanctie bij een onregelmatige beëindiging is een herstel door betaling van een schadevergoeding. Iedere contractspartij kan immers steeds eenzijdig een einde stellen aan een overeenkomst van onbepaalde duur, zonder gedwongen te worden de contractuele verhouding verder te zetten.

De rechter volgde zo het standpunt dat wij in deze concrete casus hadden ingenomen.

Lees hier de beschikking in kort geding