Euthanasiewet: sanctieregeling ongrondwettig. Arrest Grondwettelijk Hof van 20 oktober 2022 (Dewallens & Partners)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Op 4 oktober 2022 werd België al op de vingers getikt door het EHRM in de zaak Mortier. Het heikele punt was daar de controle a posteriori van een uitgevoerde euthanasie, o.a. door de Euthanasiecommissie.

Nu besluit het Grondwettelijk Hof in een arrest van vandaag tot het ongrondwettig zijn van de (niet-gediversifieerde) sanctieregeling van de Euthanasiewet. De toepassing van één en dezelfde strafbaarstelling (i.h.b. vergiftiging – levenslange opsluiting) op elke miskenning van de voorwaarden en procedures van de Euthanasiewet, ongeacht de zwaarwichtigheid daarvan (grondvoorwaarde of louter vormelijk), is te streng en heeft onevenredige gevolgen. Deze uitspraak is niet geheel onverwacht, integendeel. De wetgever is nu volgens het hof aan zet om, met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, een regeling aan te nemen die ertoe strekt de vastgestelde ongrondwettigheid te verhelpen. Werk aan de winkel dus…

Lees hier het arrest van Grondwettelijk Hof van 20 oktober 2022

» Bekijk alle artikels: Medisch & Pharma

Paralegal