Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

Webinar on demand

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

België op de vingers getikt in euthanasiezaak door het EHRM op 4 oktober 2022 (Dewallens & Partners)

Auteur: Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & partners)

België is op de vingers getikt in de euthanasiezaak Mortier door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Hoewel de Euthanasiewet als dusdanig en de uitvoering van de euthanasie in dit specifieke geval geen schending inhouden van het recht op leven (art. 2 EVRM), is er volgens het Hof wel een schending van datzelfde recht op leven door tekortkomingen in de procedures die een controle van een euthanasie a posteriori mogelijk moeten maken.

Van een schending van het recht op een privé- en familieleven is er volgens het Hof geen sprake. Hoewel de kinderen van de patiënte niet betrokken werden in de euthanasieprocedure, stelde het Hof vast dat de patiënte zich daartegen meermaals verzette, dat de betrokken artsen de patiënte hadden aangemoedigd om haar kinderen te informeren en dat de vertrouwelijke aard van medische gegevens fundamenteel is.

Benieuwd welke lessen de wetgever uit dit arrest zal trekken 20 jaar na de totstandkoming van de Euthanasiewet.

Lees hier het arrest van het EHRM van 4 oktober 2022