Belangrijke wijzigingen voor IT-contracten als gevolg van het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar op 16 maart 2023

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

Webinar on demand

Contracteren over auteursrechten
Een analyse na de wet van 19 juni 2022

Webinar on demand

Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

Webinar on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

Zin en onzin van © , ® en ™ in het intellectueel eigendomsrecht (Mr. Franklin)

Auteur: Mr. Franklin

Het copyright-teken (©), het ‘registered’-teken ® en het ‘trademark’-teken TM zijn welgekende symbolen die je vaak terugvindt op allerlei plaatsen. Maar welke waarde hebben deze symbolen? Mag jij ook die tekens gebruiken? Sterker nog, moet je ze überhaupt zelfs gebruiken? En vooral: moet je schrik hebben als je zo’n teken ziet staan op het product van iemand anders? Wij klaren dit even voor je uit.

Deze symbolen kennen hun oorsprong uit de Angelsaksische rechtssystemen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In deze landen worden er duidelijke rechtsgevolgen aan die symbolen gekoppeld:

  • Het ©-symbool staat voor ‘copyright’ (hier gekend als het auteursrecht) en dient ter aanduiding van originele werken. In landen zoals de VS creëert het aanbrengen van dit teken een vermoeden dat de inbreukmaker op de hoogte was van de copyright-bescherming, en kan hij geen onwetendheid inroepen.

  • Het ®-symbool staat voor ‘registered trademark’. In bepaalde landen zoals de VS, wordt een geregistreerd merk samen met het ®-teken vermeld. Dit creëert ook daar het vermoeden dat een inbreukmaker wist dat er sprake was van een beschermd merk. Wanneer een merkhouder uit de VS dit teken niet gebruikt, zal hij ook bepaalde voordelen die het merkenrecht biedt mislopen (zoals het vorderen van schadevergoedingen wegens een merkinbreuk).

  • Het TM-symbool wordt in landen zoals de VS tot slot aangebracht op tekens waarvoor een niet-geregistreerd merkteken wordt geclaimd. Dit is een concept dat wij in de Benelux bijvoorbeeld niet kennen.

In het Europese recht, en dus ook in het Belgische recht, zal je geen enkele vereiste terugvinden die het gebruik van deze symbolen dicteert.

Zijn deze symbolen dan volledig zinloos? Nee, zeker niet. Deze tekens (met uitzondering van het TM-teken) zijn wel degelijk nuttig als afschrikmiddel naar de buitenwereld toe. Het aanbrengen van het ©-symbool op jouw originele werk (zoals een website, software, boek, cursus, paper, enzovoort), of het ®-symbool bij jouw geregistreerd merkteken, toont aan dat je jouw intellectuele eigendomsrechten serieus neemt. Je herinnert derden eraan dat je er niet voor terugdeinst om op te treden tegen partijen die jouw auteursrechten of merkenrechten zouden schenden.

Merkhouders gebruiken overigens ook het ®-symbool om verwatering van hun merk tegen te gaan. Immers, een merk dat in de volksmond als soortnaam gebruikt wordt kan vervallen worden verklaard. Daarom lees je dikwijls dat merkhouders specifieke eisen opleggen aan het gebruik van hun merken in publieke communicatie. Spreek daarom dus niet van een ‘velcroband’, maar wel van een ‘klittenband van VELCRO®’.

Let wel op dat je deze symbolen correct gebruikt. Gebruik geen ®-teken ter promotie van een niet-geregistreerde naam of logo. Behalve het feit dat dit volstrekt nutteloos is, zondig je bovendien nog eens tegen de regels inzake misleidende marktpraktijken.

Conclusie: hoewel het ©-symbool en het ®-symbool geen rechtstreekse juridische gevolgen hebben in ons rechtssysteem, kan het gebruik ervan wel onrechtstreeks nuttig zijn als afschrikmiddel of om jouw merk optimaal op de markt te zetten.

Bron: Mr. Franklin