Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024

Wie het schoentje past, trekke het aan: ook voor ex-werknemers van Brantano? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 14/09/2020

Sinds begin augustus is het faillissement van Brantano niet meer het uit nieuws weg te denken. Van de stormloop op de uitverkoop tot de speculaties over een eventuele doorstart. Net dat laatste element is brandend actueel én juridisch interessant.

Op 11 september 2020 raakte bekend dat Deichmann, waaronder de VanHaren schoenwinkels vallen, 40 Brantanowinkels zal overnemen evenwel zonder personeel. Voormalig Brantanopersoneel zal kunnen solliciteren maar van behoud van anciënniteit en collectieve arbeidsvoorwaarden is in de berichtgeving geen sprake.

Hoe rijmt één en ander zich met CAO 32bis? Deze CAO voorziet in behoud van anciënniteit en collectieve arbeidsvoorwaarden voor personeel van een failliete onderneming dat door de overnemer wordt overgenomen. In tegenstelling tot een conventionele overdracht van onderneming is deze overname van personeel bij de overdracht van activa na faillissement geen verplichting. Bovendien geldt de bescherming voor overgenomen personeel in geval van faillissement enkel indien de overname gebeurt binnen de 2 maanden na faillissement (termijn tweemaal verlengbaar met 2 maanden – voorheen bedroeg deze termijn 6 maanden). En daar precies wringt het schoentje.

VanHaren zou de 40 winkels pas openen begin februari 2021, d.i. meer dan 6 maanden na het faillissement van Brantano. Gevolg? In de mate de overname ook pas dan geschiedt, is VanHaren bij de aanwerving van ex-Brantanopersoneel niet gehouden tot overname van hun anciënniteit en collectieve arbeidsvoorwaarden. Vindt de overname eerder plaats – en binnen de maximale termijn van 6 maanden – en is enkel de heropening voorzien vanaf februari 2021 dan kunnen de ex-werknemers wel rechten putten uit CAO 32bis. Ten slotte belet niets uiteraard dat de voormalige werknemers van Brantano bij hun overstap naar VanHaren contractueel een overname van anciënniteit en/of collectieve arbeidsvoorwaarden voorzien.

Lees hier het originele artikel