Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar op 9 december 2022

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

Voordeelpakket
‘Beslag, borgstelling en zekerheden’

 4 webinars on demand

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Wie het schoentje past, trekke het aan: ook voor ex-werknemers van Brantano? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 14/09/2020

Sinds begin augustus is het faillissement van Brantano niet meer het uit nieuws weg te denken. Van de stormloop op de uitverkoop tot de speculaties over een eventuele doorstart. Net dat laatste element is brandend actueel én juridisch interessant.

Op 11 september 2020 raakte bekend dat Deichmann, waaronder de VanHaren schoenwinkels vallen, 40 Brantanowinkels zal overnemen evenwel zonder personeel. Voormalig Brantanopersoneel zal kunnen solliciteren maar van behoud van anciënniteit en collectieve arbeidsvoorwaarden is in de berichtgeving geen sprake.

Hoe rijmt één en ander zich met CAO 32bis? Deze CAO voorziet in behoud van anciënniteit en collectieve arbeidsvoorwaarden voor personeel van een failliete onderneming dat door de overnemer wordt overgenomen. In tegenstelling tot een conventionele overdracht van onderneming is deze overname van personeel bij de overdracht van activa na faillissement geen verplichting. Bovendien geldt de bescherming voor overgenomen personeel in geval van faillissement enkel indien de overname gebeurt binnen de 2 maanden na faillissement (termijn tweemaal verlengbaar met 2 maanden – voorheen bedroeg deze termijn 6 maanden). En daar precies wringt het schoentje.

VanHaren zou de 40 winkels pas openen begin februari 2021, d.i. meer dan 6 maanden na het faillissement van Brantano. Gevolg? In de mate de overname ook pas dan geschiedt, is VanHaren bij de aanwerving van ex-Brantanopersoneel niet gehouden tot overname van hun anciënniteit en collectieve arbeidsvoorwaarden. Vindt de overname eerder plaats – en binnen de maximale termijn van 6 maanden – en is enkel de heropening voorzien vanaf februari 2021 dan kunnen de ex-werknemers wel rechten putten uit CAO 32bis. Ten slotte belet niets uiteraard dat de voormalige werknemers van Brantano bij hun overstap naar VanHaren contractueel een overname van anciënniteit en/of collectieve arbeidsvoorwaarden voorzien.

Lees hier het originele artikel