Richtlijn betreffende preventieve herstructureringsstelsels van 20 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 31/07/2019

Lees hier de Richtlijn (EU) 2019/1023 van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie).

‘Ondernemingen in moeilijkheden: deficitaire vereffening en gerechtelijke reorganisatie’ Studienamiddag 4 oktober 2019.

Tijdens dit seminarie komt in de eerste plaats het onderwerp ‘Deficitaire vereffening’ aan bod. Het insolventierecht wijzigde ingrijpend, het vennootschapsrecht kreeg een heuse facelift en er is ook nog de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht, zodat zich terecht de vraag stelt wat de implicaties zijn van deze wetswijzigingen inzake een deficitaire vereffening van een vennootschap?

Vervolgens wordt ook specifiek een casestudy besproken inzake ‘Gerechtelijke reorganisatie’, waar, aan de hand van een concreet dossier een vergelijking wordt gemaakt tussen de WCO en de insolventiewet.

Elke deelnemer ontvangt het nieuwe boek Ondernemingen in moeilijkheden (editors: Dominique Blommaert en Jelle Derammelaere), dat de praktizijn een overzicht geeft van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van drie mogelijke opties: faling, een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen of vrijwillig overgaan tot ontbinding en vereffening.

Meer informatie over deze studienamiddag

‘Ondernemingen in moeilijkheden: arbeidsrechtelijke aspecten’. Studienamiddag 4 oktober 2019.

Tijdens dit seminarie, dat de arbeidsrechtelijke aspecten van een onderneming in moeilijkheden behandelt, komen in de eerste plaats een aantal aspecten van het onderwerp ‘herstructureren of reorganiseren’, een term die vele ladingen dekt, aan bod. Vervolgens wordt ook het aspect ‘sluiting van onderneming’ behandeld.

Telkens worden een aantal facetten die zich specifiek situeren in het individueel en collectief arbeidsrecht, besproken in het licht van de huidige wetgeving, recente evoluties en relevante, recente rechtspraak.

Elke deelnemer ontvangt het nieuwe boek Ondernemingen in moeilijkheden (editors: Dominique Blommaert en Jelle Derammelaere).

Meer informatie over deze studienamiddag