>, Vennootschapsrecht>Studienamiddag ‘Ondernemingen in moeilijkheden: deficitaire vereffening en gerechtelijke reorganisatie’
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Studienamiddag ‘Ondernemingen in moeilijkheden: deficitaire vereffening en gerechtelijke reorganisatie’

4 oktober 2019 | 13:30 - 17:30

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Tijdens dit seminarie komt in de eerste plaats het onderwerp ‘Deficitaire vereffening’ aan bod. Het insolventierecht wijzigde ingrijpend, het vennootschapsrecht kreeg een heuse facelift en er is ook nog de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht, zodat zich terecht de vraag stelt wat de implicaties zijn van deze wetswijzigingen inzake een deficitaire vereffening van een vennootschap?

Vervolgens wordt ook specifiek een casestudy besproken inzake ‘Gerechtelijke reorganisatie’, waar, aan de hand van een concreet dossier een vergelijking wordt gemaakt tussen de WCO en de insolventiewet.

Elke deelnemer ontvangt het nieuwe boek Ondernemingen in moeilijkheden (editors: Dominique Blommaert en Jelle Derammelaere), dat de praktizijn een overzicht geeft van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van drie mogelijke opties: faling, een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen of vrijwillig overgaan tot ontbinding en vereffening.

Sprekers
 • Mr. Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mr. Astrid Lescouhier, advocaat Crivits & Persyn
 • Mr. Lore Rammeloo, advocaat Crivits & Persyn
 • Mr. Jens Vrebos, advocaat Crivits & Persyn
Doelgroep

Advocaten, curatoren, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, …

Meer informatie & inschrijven

Deficitaire vereffening: wat nu?

 • Wat is de impact van de nieuwe vennootschapswet, het gewijzigd insolventierecht en de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht ? Is er in het bijzonder iets gewijzigd inzake de alarmbelprocedure?
 • Wat is de houding van de fiscus?
 • Ontbinden en vereffenen in één akte; wat wijzigt er door de nieuwe vennootschapswet?
 • De gerechtelijke ontbinding en vereffening: de wijzigingen door de nieuwe vennootschapswet
 • De vereffenaar, de wijzigingen door de nieuwe vennootschapswet op het vlak van:
  – Benoeming: vrijwillig en gerechtelijk, meerdere vereffenaars, de vereffenaar-rechtspersoon, -Controle van de benoeming door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank, vereffenaars van rechtswege …
  – Bevoegdheid, verrichtingen en controle (aandeelhouders, derden)
  – Deficitair vereffenen
  – Aansprakelijkheid: quid bij belangenconflict, aansprakelijkheid tegenover derden (quasi-contractueel, buitencontractueel?), voorbeelden van aansprakelijkheid
  – Bewindvoerder?
 • Vereffening en faillissement:
  – Vereffening werkt zoals faillissement: impact van de Cassatie-rechtspraak, “gemeen recht” van de samenloop
  – Vereffening verschilt van het faillissement: wat is er nu gewijzigd?
  – Het faillissement van de vennootschap in vereffening
 • Sluiting en heropening van een vereffening (leven na de dood): de nieuwe, betere regeling in de gewijzigde vennootschapswet.

Gerechtelijke reorganisatie: een casestudy

Aan de hand van een casestudy wordt een vergelijking gemaakt tussen de WCO en de insolventiewet, dit op basis van de eigen ervaringen van de sprekers.

 • het openen van de twee procedures gerechtelijke reorganisatie piste 3 op vordering van de banken
 • overdracht van onderneming:
  • de toepassing van de faillissementspauliana i.v.m. een overdracht van onderneming en een opstalrecht. Wat zijn de gevolgen hiervan, kunnen de curatoren de onderneming vervolgens verkopen?
  • het realiseren van een overdracht van onderneming, verspreid over meerdere vennootschappen
  • de combinatie van een overdracht van onderneming door een gerechtsmandataris met de verkoop van onroerend goed door curatoren en door de beslagleggende schuldeisers.
  • de combinatie van een overdracht van onderneming en de overdracht van huurrechten.
 • de aanstelling van een gerechtsmandataris om te realiseren en een gerechtsmandataris om toezicht uit te oefenen op het bestuur
 • biedingen:
  • het opstellen van een biedingsreglement en het weigeren van een kandidaat-bieder
  • het deelnemen aan de biedprocedure door bestuurders van de schuldenaar.
 • het aanstellen van een sekwester bij eigendomsbetwisting.
 • het opstellen van vergelijkbare overeenkomsten en de keuze van de rechtbank.
 • het uitvoeren bij voorraad van het vonnis dat tot overdracht machtigt.
 • het hoger beroep tegen het vonnis dat machtigt en de keuze van het hof van beroep.
 • meerdere verlengingen en afsluiten van de gerechtelijke reorganisatie.

Meer informatie & inschrijven