Consumentenrecht
anno 2022

Webinar op 27 januari 2022

De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening
van A tot Z

Studiedag op vrijdag 22 oktober te Gent

50 jaar Wet Breyne

Webinar op 21 oktober 2021

Voordeelpakket
‘Contracten’

7 Webinars on demand

Pop-up in de drie gewesten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 13/05/2019

Op 9 mei 2019 is de Brusselse Ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De ordonnantie treedt in werking op 19 mei 2019 en is van toepassing op huurovereenkomsten die zijn afgesloten na haar inwerkingtreding. In wat volgt wordt een vergelijking gemaakt tussen de regimes inzake handelshuur van korte duur (ook wel aangeduid als ‘pop-up huur’) in de drie gewesten.

Lees hier de factsheet