Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Ziek tijdens mijn vakantie, wat nu? (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Het kan wel eens gebeuren dat u ziek wordt tijdens uw verlof. Op wat heeft u dan recht? Bent u automatisch deze vakantiedagen kwijt en hebt u dus brute pech of is er hiervoor een speciale regeling voorzien in het Belgisch recht?

Werknemers hebben jaarlijks het recht op betaald verlof en dit minimum gedurende 4 weken. Op 16 maart 2023 is er een nieuwe regeling ingevoerd waarbij er gesteld wordt dat wanneer werknemers ziek worden tijdens de wettelijk vakantie deze dagen omgezet worden in ziektedagen.

De regel is dat werknemers hun vakantiedagen opbouwen tijdens het vakantiedienstjaar die ze vervolgens in het volgend jaar kunnen opnemen. Dit wil zeggen dat de vakantierechten voor het vakantiejaar 2024 worden opgebouwd in het vakantiedienstjaar 2023.

Tot op vandaag is de regel dat wanneer een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, hij/zij deze niet kan omzetten in ziektedagen en is de werknemer deze vakantiedagen kwijt. Echter wanneer een ziekte zich vóór de aanvang van een vakantie heeft voorgedaan en zich verder zet tijdens de geplande vakantie, kunnen deze vakantiedagen waar de werknemer ziek is worden opgenomen worden op een later tijdstip.

Deze nieuwe regeling zal gelden voor de volgende gevallen: gewone ziekte, een beroepsziekte, een (arbeids)ongeval, moederschapsrust of vaderschapsverlof, geboorteverlof, profylactisch verlof, adoptieverlof of pleegouderverlof. Wanneer u zich verkeert in één van deze gevallen en dit aldus aanvangt tijdens uw jaarlijkse vakantie, hebt u het recht om deze later terug op te nemen.

Met deze nieuwe ingevoerde regel wordt ervoor gezorgd dat iedereen effectief recht heeft op 4 weken wettelijke vakantie.

Bovendien mogen werknemers in principe geen vakantiedagen overdragen naar het volgend kalenderjaar. Maar wat als een werknemer zou ziekvallen tijdens de vakantie die is ingepland op het einde van het jaar? Hierbij geldt er tevens een nieuwe regel.

Het is zo dat vanaf het vakantiejaar 2024 werknemers niet-opgenomen vakantiedagen tot 24 maanden na het einde van het vakantiejaar kunnen opnemen wanneer de werknemer zich bevindt in een toestand zoals hierboven vermeld. Doch zal in dit geval het vakantiegeld ook worden uitbetaald in het vakantiejaar waarin de jaarlijkse vakantie in principe had moeten worden opgenomen.

Bron: Eska Law

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid