Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024

Ziek tijdens de vakantie: wat met deze vakantiedagen? (Acerta)

Auteur: Acerta

Ziek worden tijdens de vakantie; het overkomt iedereen wel eens. Maar hoe zit het met die vakantiedagen? Zijn die verloren of kunnen die gerecupereerd worden? Goed nieuws voor je werknemers, want zij zijn deze vakantiedagen niet noodzakelijk kwijt. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden voor het veiligstellen van deze dagen. Wij lijsten ze voor je op.

Ziektebriefje tijdens vakantie

Is je werknemer arbeidsongeschikt omwille van ziekte of een ongeval tijdens zijn/haar vakantie?

Vanaf 2024 zijn deze ziektedagen niet verloren en kunnen deze terug omgezet worden naar vakantiedagen. Hoe werkt dit precies? Je werknemer moet volgende 3 zaken meteen in orde brengen:

  • Onmiddellijk verwittigen van de ziekte/ongeval;
  • Een geldig ziekteattest binnenbrengen;
  • De (tijdelijke) verblijfplaats doorgeven.

Er is geen onderscheid tussen ziek worden in eigen land of ziek worden in het buitenland: je werknemer zal wel degelijk op zoek moeten naar een arts die bereid is een ziektebriefje uit te schrijven indien hij/zij deze ziektedagen wil recupereren.

Wat moet dit ziektebriefje zeker bevatten?
  • Het ziekteattest moet opgemaakt zijn in een taal die de werkgever begrijpt;
  • Het attest moet de gebruikelijke verplichte vermeldingen van de arts bevatten: de vermoedelijke duur van de periode arbeidsongeschiktheid en of de werknemer zijn verblijfplaats wel/niet mag verlaten.
Recht op loon tijdens de ziekteperiode?

Ook voor ziektedagen tijdens de wettelijke vakantie heeft een werknemer in principe recht op loondoorbetaling, mits de werknemer nog in de loonwaarborgperiode zit. Zit de werknemer buiten de loonwaarborgperiode, dan geniet hij/zij in principe een uitkering van de mutualiteit. Dat laatste is sowieso het geval voor de ziektedagen die samenvallen met een collectieve wettelijke vakantie, op voorwaarde dat de ziekteperiode reeds startte voor die collectieve wettelijke vakantie.

Wat met extralegale vakantiedagen?

Naast de wettelijke vakantie genieten talloze werknemers bijkomende vakantiedagen, extralegale vakantiedagen. De bovenstaande regels bij samenloop van wettelijke vakantie en ziekte gelden niet noodzakelijk voor samenloop van extralegale vakantie en ziekte. Hier bestaan eenvoudigweg geen wettelijke regels rond. In geval van extralegale vakantiedagen opgelegd door de sector, kent de sector mogelijk een voorrangsregeling. In andere gevallen moet de werkgever meestal zelf een voorrangsregeling uitwerken.

Bron: Acerta

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid