Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Wet van 25 juni 2023 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen gepubliceerd in het Staatsblad van 17 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Met deze wet worden enkele wijzigingen aangebracht aan de berekeningswijze van de pensioenen van zelfstandigen. Het betreft de berekeningswijze van zowel de rustpensioenen, de overlevingspensioenen als de overgangsuitkeringen.

Deze wijzigingen passen in het kader van de welvaartsaanpassingen 2023-2024 en zullen gefinancierd worden door de middelen die daarvoor gereserveerd worden in de verdeling van de welvaartsenveloppe 2023-2024 voor het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Naar het voorbeeld van wat beslist werd in het kader van de vorige enveloppe, wordt voorzien om de toekomstige proportionele pensioenen te herwaarderen door te voorzien in een nieuwe verhoging met 1,7 % van de pensioenopbrengst voor de forfaitaire loopbaanjaren vóór 1984 en voor de periode 1984 – 2020 voor de toekomstige pensioenen.

Deze wet voert deze verhoging uit.

Lees hier de volledige fiche van het wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid