Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Wat gebeurt er als het Grondwettelijk Hof het Onstlagdecreet vernietigt? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

Eerst dit. Artikel 8 van de Bijz.W. Grondwettelijk Hof laat toe dat het Hof, indien zij dit nodig oordeelt, bij wege van algemene beschikking, de gevolgen van de vernietigde bepalingen bepaalt die als gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn die het vaststelt. De Vlaamse overheid moet ernstig overwegen om, in ondergeschikte orde, te vragen dat een gebeurlijke vernietiging slechts uitwerking krijgt voor de toekomst. Anders dreigen pijnlijke situaties.

De kans is reëel dat de vernietiging van het Ontslagdecreet kan leiden tot de reïntegratie van de betrokken statutaire ambtenaar in het lokaal bestuur en tot retroactieve betaling van de niet-uitbetaalde wedden.

Immers, niettegenstaande de 60-dagen termijn voor de Raad van State verstreken is, kan na een vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof gedurende niet minder dan 6 maanden een nieuw annulatieberoep bij de Raad van State worden aangetekend (artikel 18 Bijz.W. Grondwettelijk Hof).

We weten dat dit vanuit sociaalrechtelijk oogpunt vloeken in de kerk is, maar het punt is dat bij vernietiging van het Ontslagdecreet statutaire ambtenaren niet langer onderworpen zijn aan de klassieke ontslagregeling in de Wet Arbeidsovereenkomsten.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid