Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024

Verplichte aanwezigheidsregistratie in de onderhoudssector (Commit Law)

Auteurs: Amber Bals en Joris De Keersmaeker (Commit Law)

Op vraag van de sociale partners in het kader van de strijd tegen zwartwerk en om de veiligheid op de arbeidsplaats te verbeteren werd de verplichting ingevoerd voor de schoonmaaksector om de aanwezigheid op het werk te registreren, ongeacht de waarde van het contract. In een vorige blog brachten we u reeds op de hoogte van deze nieuwe verplichting.

Hoe staat het ondertussen met de inwerkingtreding ervan? Wij lichten u kort nog even de laatste stand van zaken toe.

Herhaling: voor wie verplicht?

De verplichting tot de elektronische aanwezigheidsregistratie geldt voor ondernemingen met schoonmaak- of onderhoudsactiviteiten die als doel hebben een onroerend goed schoon te maken voor rekening van een derde partij. Met andere woorden geldt de verplichting enkel voor de aannemers (en onderaannemers) die door een opdrachtgever zijn ingeschakeld om onderhouds- en/ of reinigingsactiviteiten te verrichten.

De verplichting zal niet gelden voor:

  • De publieke en particuliere sectoren die hun lokalen door hun eigen schoonmaakpersoneel laten onderhouden;

  • De natuurlijke persoon die reinigingsactiviteiten enkel voor privédoeleinden laat uitvoeren;

  • De dienstencheque-bedrijven.

Check in and out at work

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de entiteit die iemand aan het werk zet als bij de persoon die het werk uitvoert. Werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten en stagiairs registreren zelf hun aanwezigheid op de werkplek. De werkgever kan de registratie zelf niet op voorhand doen.

De aanwezigheid zal geregistreerd moeten worden door middel van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem of een andere registratiewijze (zie vorige blog).

Als werkgever of opdrachtgever moet men alle betrokken personen informeren over de registratieprocedure en ervoor zorgen dat zij correct ‘in’- en ‘uit’checken (bij het begin en het einde van het werk én bij de rustpauzes). Deze controle kan de werkgever of opdrachtgever doen met behulp van de RSZ-applicatie “Checkinandout@work”. Momenteel is de applicatie al beschikbaar op de website van de RSZ, maar de effectieve verplichting om de activiteiten te registeren, geldt nog niet.

Wanneer gaat de verplichting in?

De RSZ kondigde aan dat de registratie verplicht zal zijn vanaf 1 september 2024 (en niet vanaf 1 april 2024 zoals hij eerder aankondigde). Er zal een overgangsperiode zijn tussen 1 september 2024 en het einde van het jaar: tijdens deze maanden zullen de inspectiediensten geen boete opleggen bij de niet-naleving van de nieuwe verplichte aanwezigheidsregistratie, behalve indien fraude werd gepleegd.

Bron: Commit Law

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid